Dyscypliny

Z Historia AGH
 Fields
Andrzej Franciszek AdamczykGórnictwo
Hydrogeochemia
Hydrogeologia
Geologia inżynierska
Ochrona wód
Anna AdamczykNauki chemiczne
Krystalografia
Chemia
Fizykochemia ciała stałego
Inżynieria chemiczna
Rentgenografia
Jan Andrzej AdamczykWibroakustyka
Diagnostyka techniczna
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria dźwięku
Krzysztof Stanisław AdamczykUrządzenia elektryczne
Systemy elektroenergetyczne
Ryszard AdamczykOdlewnictwo
Leopold AdamiakowskiGórnictwo
Geologia
Janusz Andrzej AdamowskiInformatyka
Fizyka ciała stałego
Fizyka
Teoria półprzewodników
Fizyka komputerowa
Informatyka kwantowa
Czesław AdamskiMetalurgia
Metaloznawstwo
Odlewnictwo
Henryk AdrianInżynieria materiałowa
Metaloznawstwo i obróbka cieplna
Obróbka cieplna metali
Zastosowanie informatyki w inżynierii materiałowej
Komputerowe modelowanie procesów obróbki cieplnej
Karol Wiesław AdwentowskiChemia
Ali Bin Ibrahim Al-NaimiGeologia
Stefan Witold AlexandrowiczGeologia
Stratygrafia
Geologia czwartorzędu
Malakologia
Ochrona przyrody
Historia nauki
Aleksander AnasiewiczGórnictwo
Geologia inżynierska
Lech AnczykMatematyka
Jan AniołaMechanika maszyn i urządzeń hutniczych
Czesław AntosAutomatyzacja
Metrologia górnicza
Maszyny i urządzenia górnicze
Paweł Wojciech ArmatysInżynieria materiałowa
Fizyka
Polimery
Fizyka materiałów
Elektronika molekularna
Organiczne ogniwa fotowoltaiczne
Jan ArtymiukGórnictwo i geologia inżynierska
Budowa i eksploatacja maszyn
Wiertnictwo
Geoinżynieria
Udostępnianie i eksploatacja złóż
Urządzenia wiertnicze i eksploatacyjne
Andrzej Tadeusz AugustynekPsychologia
Psychologia kliniczna
Prowadzenie negocjacji
Hipnoza
Sugestia
Psychoterapia
Uzależnienia
Nerwice
Pamięć i techniki negocjacji
Piotr AugustyniakBiocybernetyka
Elektroniczna aparatura medyczna
Inżynieria biomedyczna
Przetwarzanie sygnałów elektrodiagnostycznych
Ewa Danuta AdamiecGeologia
Ochrona środowiska
Inżynieria środowiska
Zofia AlexandrowiczGeologia
Ochrona przyrody
Geomorfologia
Stanisław BachElektrotechnika
Automatyka i robotyka
Elektrofiltry
Technologie elektrostatyczne
Tadeusz Jan Bachleda-CuruśGeologia
Geofizyka
Ochrona środowiska
Geologia złóż surowców energetycznych
Krzysztof Leon BahranowskiGeologia
Inżynieria materiałowa
Inżynieria i ochrona środowiska
Mineralogia stosowana
Tomasz Piotr BajdaMineralogia
Petrografia
Górnictwo i geologia inżynierska
Geochemia
Inżynieria i ochrona środowiska
Mineralogia środowiska
Geochemia środowiska
Marian BalickiMetalurgia
Tadeusz Julian BanachiewiczGeodezja
Astronomia
Astrometria
Teoria macierzy
Mechanika nieba
Tadeusz Marian BanaszewskiBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny do przeróbki surowców mineralnych
Kruszarki
Grudkowniki
Marian Franciszek BanaśPetrografia kruszców
Geologia złóż rud
Janusz Kazimierz BaranGórnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria i ochrona środowiska
Maszyny i urządzenia przeróbcze i powierzchniowe
Budowa i eksploatacja maszyn przeróbczych
Bronisław Jan BarchańskiGórnictwo
Budownictwo podziemne
Projektowanie i budowa kopalń
Ekologia zasobów naturalnych
Stanisław Franciszek BaryczBudownictwo
Budownictwo ogólne i przemysłowe
Fundamentowanie budowli
Budownictwo na terenach górniczych
Jan BarzyńskiElektryka
Sieci elektryczne
Zbigniew Stanisław BasińskiWłasności metali w niskich temperaturach
Teoria dyslokacji
Dynamiczna teoria dyfrakcji elektronów w metalach
Bogusław Józef BaśNauki chemiczne
Elektrochemia
Chemia analityczna
Chemia
Inżynieria materiałowa
Analiza chemiczna
Urządzenia i czujniki elektrochemiczne
Władysław BatkiewiczGeodezja wyższa
Ochrona terenów górniczych
Geodezja górnicza
Geodezja i kartografia
Paweł BatkoBudownictwo
Górnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria i ochrona środowiska
Górnictwo odkrywkowe
Inżynieria środowiska
Materiały wybuchowe i oddziaływanie detonacji na otoczenie
Technika strzelnicza w górnictwie budownictwie i inżynierii środowiska
Wojciech BatkoDiagnostyka techniczna
Mechanika
Wibroakustyka maszyn
Andrzej BattagliaInżynieria mineralna
Jerzy BazanMetalurgia
Przeróbka plastyczna metali
Józef Ryszard BednarczykBudowa i eksploatacja maszyn
Automatyka i metrologia
Elektrodynamiczna obróbka metali
Formowanie metali dużymi mocami
Sławomir BednarczykGórnictwo
Geologia
Hydrogeochemia
Hydrogeologia
Stanisław Krzysztof BednarekFizyka ciała stałego
Fizyka
Fizyka teoretyczna
Fizyka komputerowa
Fizyka półprzewodników
Nanostruktury półprzewodnikowe
Stanisław Tadeusz BednarekElektrotechnika
Elektryka
Michał BednarskiGórnictwo
Górnictwo rud i surowców mineralnych
Stanisław BednarzMechanika
Teoria drgań
Stanisław Gracjan BednarzGórnictwo i geologia inżynierska
Budowa i eksploatacja maszyn
Budowa i eksploatacja urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych
Systemy zarządzania jakością
Józef Bronisław BeluchGeodezja i kartografia
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Obliczenia geodezyjne
Carl Axel Fredrik BenedicksChemia fizyczna metali
Ryszard BeneschMetalurgia
Metalurgia żelaza
Jerzy Włodzimierz BernasikFotogrametria
Geodezja i kartografia
Żywisław BernatowiczRysunek techniczny
Artur Władysław BębenBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny wiertnicze
Maszyny dla górnictwa odkrywkowego
Stanisław BiałasMatematyka
Systemy dynamiczne przedziałowe
Odporna stabilność wielomianów i macierzy
Zastosowanie matematyki i informatyki w naukach technicznych
Jerzy Włodzimierz BiałoskórskiInżynieria materiałowa
Nauka o materiałach
Materiały kompozytowe
Wiesław Leon BiałowąsInżynieria materiałowa
Metalurgia stali
Stalownictwo
Bogusław Kazimierz BiedaInformatyka
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Informatyka w zarządzaniu
Franciszek BiedaPaleontologia
Otwornice kenozoiczne
Teresa BiegunNauki chemiczne
Adam Jan BielańskiChemia
Danuta Wiktoria BielewiczGórnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Inżynieria i ochrona środowiska
Geoinżynieria
Płyny wiertnicze
Zygmunt Bielski-SaryuszMechanika
Zdzisław Tadeusz Richard BieniawskiGórnictwo
Geoinżynieria
Andrzej Ignacy BieńElektrotechnika
Metrologia
Pomiary z zastosowaniem procesorów sygnałowych
Miernictwo przemysłowe
Artur BieńProjektowanie urządzeń hutniczych
Analiza systemowa
Projektowanie zakładów przemysłowych
Budowa i eksploatacji maszyn
Witold Franciszek Marian BiernawskiObróbka metali
Franciszek BierskiMatematyka
Funkcje analityczne
Wiesław Józef BilanGeologia
Krzysztof Ludwik BirkenmajerGeologia
Stratygrafia
Tektonika
Speleologia
Kazimierz BisztygaNapęd elektryczny
Automatyka napędu elektrycznego
Maszyny elektryczne
Układy kaskadowe
Stanisław BladowskiElektrotechnika
Konstrukcja oraz eksploatacja kabli i przewodów wysokiego napięcia
Bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych
Gospodarka energetyczna
Janusz Adam BlaschkeBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny górnicze
Informatyka stosowana
Maszyny przeróbcze
Obudowy ścianowe
Organy urabiające maszyn górniczych
Maszyny i urządzenia hydromechaniczne
Stanisław BlaschkeGórnictwo
Przeróbka mechaniczna kopalin
Wiesław Stanisław BlaschkeGórnictwo i geologia inżynierska
Gospodarka surowcami mineralnymi
Ekonomika pozyskiwania i przetwarzania paliw
Polityka paliwowo-energetyczna
Zofia BlaschkeGórnictwo i geologia inżynierska
Gospodarka wodno-mułowa w zakładach przeróbczych
Technologia wzbogacania i odsiarczania węgla
Flokulacja selektywna
Aglomeracja olejowa
Jacek Zbigniew BlicharskiGórnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria środowiska
Górnictwo i energetyka
Marek Ryszard BlicharskiMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Materiałoznawstwo
Przemiany fazowe
Artur Fryderyk BlumBudowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Materiałoznawstwo
Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Lucjan BluszczFilologia angielska
Krystyna BłaszczakNauki chemiczne
Inżynieria materiałowa
Struktura krzemianów
Synteza i badania strukturalne szkieł specjalnych
Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni
Marta Teresa BłażewiczInżynieria materiałowa
Fizykochemia
Inżynieria materiałów
Inżynieria biomateriałów
Materiały dla medycyny
Stanisław BłażewiczInżynieria materiałowa
Kompozyty
Ceramika specjalna
Inżynieria biomateriałów
Materiały dla medycyny
Materiały dla elektroniki
Andrzej Wiktor BobrowskiNauki chemiczne
Chemia analityczna
Chemometria
Cement
Elektroanaliza
Analityka środowiska
Władysław BobrowskiGeologia
Tadeusz Antoni BocheńskiGeologia
Paleontologia
Stanisław BoczarGeodezja wyższa
Geodezja i kartografia
Kartografia
Astronomia geodezyjna
Leszek BodzońOdlewnictwo
Kazimierz BogaczGórnictwo i geologia inżynierska
Kartografia geologiczna
Tektonika
Wiesław BogaczGeologia
Geologia złóż
Inżynieria i ochrona środowiska
Tektogeneza złóż
Tektonika
Poszukiwanie złóż
Władysław BoguszWibroakustyka
Budowa maszyn
Mechanika
Teoria drgań układów nieliniowych
Teoria stabilności układów mechanicznych
Karol Nereusz BohdanowiczGeologia
Stratygrafia
Hydrogeologia
Geologia surowcowa
Tektonika
Andrzej Adolf Stanisław BolewskiMineralogia
Petrografia
Surowce mineralne
Zbigniew Piotr BonderekMetalurgia
Metaloznawstwo
Odlewnictwo
Metaloznawstwo metali nieżelaznych
Maria Borczuch-ŁączkaSpektroskopowe metody badania szkieł
Szkła specjalne
Optoelektronika i medycyna
Stanisław BorkackiOchrona środowiska
Ekonomia
Ekonomia polityczna
Problemy kooperacji w przemyśle
Płace
Stopa życiowa
Koszty utrzymania różnych grup pracowników
Władysław Adam BorowiecGórnictwo i geologia inżynierska
Geofizyka
Geodezja górnicza
Fotogrametria
Inżynieria i ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Geodezja i kartografia
Ochrona zabytków
Krzysztof BoryczkoInformatyka
Bogusław Wojciech BożekMatematyka
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Marian Jerzy BrannyGórnictwo i geologia inżynierska
Mechanika płynów
Wentylacja i klimatyzacja
Zdzisław Jan BrodaInżynieria i ochrona środowiska
Ekonomia
Organizacja i zarządzanie
Nauki ekonomiczne
Ekonomika zarządzania środowiskiem
Jan Wiktor BromowiczGórnictwo
Geologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Geologia złóż
Litologia
Geologia podstawowa
Roman BromowiczGórnictwo i geologia inżynierska
Marian BrożekGórnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria i ochrona środowiska
Przeróbka kopalin stałych
Zastosowanie fizyki w inżynierii środowiska
Zastosowanie fizyki w procesach przeróbki
Andrzej Brückman de RenstromChemia
Chemia jądrowa i wysokotemperaturowa
Korozja metali
Tomasz BrylewskiInżynieria materiałowa
Fizykochemia ciała stałego
Wysokotemperaturowa korozja metali i stopów
Ceramiczne ogniwa paliwowe (SOFC)
Nadprzewodniki wysokotemperaturowe (NWT)
Witold Ludwik BrylickiTechnologia materiałów wiążących
Stanisław BrzychczyMatematyka
Równania różniczkowe
Mirosław M. BućkoInżynieria materiałowa
Technologia ceramiki
Rentgenografia
Konstrukcyjne materiały ceramiczne
Elektroceramika
Nanomateriały
Technologii chemii materiałów
Mieczysław BudkiewiczMineralogia
Petrografia
Surowce ceramiczne
Witold BudrykGórnictwo
Wentylacja kopalń
Zwalczanie pożarów podziemnych
Hydromechanika górnicza
Eksploatacja złóż
Mechanika przemieszczeń górotworu
Technologia chemiczna
Julian Jan BugielOrganizacja i zarządzanie
Socjologia
Zarządzanie personelem
Socjologia organizacji
Socjologia zarządzania
Lech Andrzej BukowskiAutomatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Automatyzacja
Organizacja i zarządzanie
Jakość i niezawodność
Logistyka
Piotr BurmistrzKarbochemia
Technologia chemiczna
Energetyka
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria środowiska
Technologia paliw
Sorbenty
Lidia BurzyńskaElektrochemia
Inżynieria materiałowa
Kompozyty
Hydrometalurgia
Erhard BusekPrawo
Jerzy BuzekOchrona środowiska
Procesy chemiczne w inżynierii ochrony środowiska
Wymiana masy
Inżynieria chemiczna
Jerzy Jan BuzekOdlewnictwo
Zbigniew ByłoChemia
Chemia ogólna
Chemia organiczna
Witold Andrzej ByrskiInformatyka
Automatyka i robotyka
Komputerowe systemy sterowania
Franciszek ByrtusEnergochemiczne przetwórstwo węgla
Koksownictwo
Gazownictwo
Maria Joanna BałaGórnictwo i geologia inżynierska
Geofizyka
Geofizyka stosowana
Geofizyka wiertnicza
Petrofizyka
Geofizyka otworowa
Nauki o Ziemi
Piotr BartaFizyka ciała stałego
Fizyka
Zbigniew Wojciech BębenekMetalurgia
Technologia chemiczna
Energetyka
Technologia paliw
Władysław Zygmunt BiedaMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Ceramika
Ochrona środowiska
Materiały ogniotrwałe
Wojciech Lesław BiedrzyckiGeologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Geotermia
Eksploatacja złóż ropy i gazu
Inżynieria złożowa
Ludwik Marian BłażMetalurgia
Metaloznawstwo
Inżynieria materiałowa
Budowa i eksploatacja maszyn
Mikroskopia elektronowa
Marek Jan BogackiInżynieria i ochrona środowiska
Ochrona powietrza
Inżynieria środowiska
Fizyka i chemia atmosfery
Meteorologia i klimatologia
Zarządzanie jakością powietrza
Zarządzanie środowiskowe
Bogusław Stanisław BednarekTechniczna fizyka jądrowa
Fizyka
Detekcja promieniowania jonizującego
Mikrodozymetria
Detektory promieniowania
Andrzej Ludwik BombikFizyka ciała stałego
Magnetyzm
Fizyka
Rentgenografia
Neutronografia
Bogumiła Maria Borkowska-KłeczekGórnictwo i geologia inżynierska
Górnictwo podziemne
Marian BronickiMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Obróbka cieplna
Metaloznawstwo metali nieżelaznych
Janusz Eugeniusz BrożekElektrotechnika
Elektroenergetyka
Sieci i systemy elektroenergetyczne
Elżbieta Barbara BrylskaTechnologia chemiczna
Technologia materiałów ceramicznych
Technologia materiałów budowlanych
Technologia produkcji ceramicznych materiałów budowlanych
Jadwiga Brzezińska-MiecznikInżynieria materiałowa
Ceramika
Materiały ceramiczne
Bolesław BrzyskiGeologia
Paleobotanika
Andrzej BuczekMetalurgia
Technika cieplna
Energetyka
Gospodarka energetyczna
Wymiana ciepła
Spalanie paliw
Władysław Jan BugajskiTechnologia chemiczna
Fizykochemia szkła i emalii
Adam Zbigniew BunschMetalurgia
Metaloznawstwo
Inżynieria materiałowa
Materiały metaliczne
Rentgenowskie metody badań
Wacław BurzewskiGeologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Wiesław ByrskiInformatyka
Procesy informacyjne
Marek CałaGeomechanika
Geotechnika
Mechanika górotworu
Mechanika gruntów
Górnictwo i geologia
Mechanika tunelowa
Marek CapikGórnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria i ochrona środowiska
Technika i technologia wykonywania otworów wiertniczych
Technologie wiertnicze w ochronie środowiska
Marek CapińskiMatematyka
Matematyka finansowa
Stochastyczne równanie różniczkowe
Czesław CempelDynamika układów
Inżynieria systemów
Wibroakustyka
Mechanika
Diagnostyka maszyn
Igor CependaHistoria
Politologia
Krzysztof CetnarowiczInformatyka
Systemy wieloagentowe
Programowanie obiektowe
Symulacja
Systemy operacyjne
Systemy zarządzania
Marian ChandijGeochemia surowców przemysłu chemicznego
Jan ChłopekInżynieria materiałowa
Biocybernetyka
Biomateriały
Inżynieria biomedyczna
Kompozyty węgiel-węgiel
Kompozyty polimerowe
Jan ChmuraGeodezja i kartografia
Geodezja kolejowa
Bogdan Adam ChoczewskiMatematyka
Równania i nierówności funkcyjne
Zastosowania matematyki
Analiza matematyczna
Andrzej ChojeckiMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Mechanika
Technologia form odlewniczych
Odlewnictwo staliwa
Jerzy Andrzej ChojnackiAutomatyka i robotyka
Energetyka
Inżynieria i ochrona środowiska
Fotowoltaika
Józef ChojnackiKrystalografia
Chemia
Katarzyna Cholewa-KowalskaInżynieria materiałowa
Technologia chemiczna
Technologia szkła
Biomateriały
Szkła specjalne
Stanisław CholewickiGórnictwo
Piotr ChołdaTelekomunikacja
Sieci telekomunikacyjne
Sieci teleinformatyczne
Tadeusz ChrobakGeodezja i kartografia
Kartografia komputerowa
Systemy informacji geograficznej
Edmund ChromińskiMaszynoznawstwo
Budowa i eksploatacja kotłów parowych
Jan ChruszczMatematyka
Geometria wykreślna
Geometria rzutowa
Edward Józef ChruścielGeofizyka jądrowa
Fizyka
Przemysłowe zastosowania izotopów promieniotwórczych
Fizyka środowiska
Halina Chrzanowska-MiączyńskaCeramika
Materiały ogniotrwałe
Ceramika ogniotrwała
Adam ChrzanowskiGeodezja górnicza
Geodezja inżynieryjna
Stanisław ChrzanowskiMechanizacja
Gospodarka cieplna
Piotr Jerzy ChrząstowskiElektrotechnika
Energoelektronika
Automatyka napędu
Napęd prądu przemiennego
Modelowanie i i symulacja układów napędowych
Wacław Władysław ChrząszczGórnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Technologia wiercenia
Dowiercanie i opróbowanie złóż
Leon Ong ChuaTeoria obwodów
Elektronika
Jerzy ChwastekGórnictwo
Górnictwo i geologia inżynierska
Geodezja górnicza
Inżynieria i ochrona środowiska
Bogdan CianciaraGórnictwo
Informatyka
Geologia
Geofizyka
Inżynieria i ochrona środowiska
Geologia inżynierska
Geofizyka stosowana
Geoinformatyka ogólna i stosowana
Sejsmoakustyka górnicza
Metody statystyczne w interpretacji danych geofizycznych
Andrzej Władysław CiaśMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Metalurgia proszków
Fizykochemia spiekania tworzyw metalicznych
Wytrzymałość i pękanie materiałów spiekanych
Metaloznawstwo i fizyka metali
Zygmunt Wojciech CiechanowskiBudowa maszyn
Pompy
Sprężarki i silniki wodne
Małgorzata CiecińskaTechnologia chemiczna
Technologia szkła
Inżynieria chemiczna
Biomateriały
Materiały dla ochrony środowiska
Antoni CiembroniewiczFizykochemia sorbentów
Adsorpcja
Kinetyka sorpcji w układach porowatych
Chemia
Andrzej CiepielaElektrotechnika
Napęd elektryczny
Napędy i urządzenia elektryczne w górnictwie
Napędy elektryczne w górnictwie
Krzysztof CieplińskiMatematyka
Równania i nierówności funkcyjne
Analiza matematyczna
Układy dynamiczne
Stabilność w sensie Hyersa-Ulama
Teoria iteracji
Antoni CieślaElektrotechnika
Teoria pola elektromagnetycznego
Elektrotechnologie
Krioelektrotechnika
Nadprzewodnictwo
Zdzisław CięciwaMatematyka
Zarządzanie
Ekonomia
Ekonometria
Statystyka
Bogusław CisłoGórnictwo i geologia inżynierska
Geodezja górnicza
Geodezja i kartografia
Jan CisłoGeodezja
Fotogrametria
Aleksander CiszewskiGórnictwo
Franciszek CiuraMetalurgia
Metaloznawstwo
Inżynieria materiałowa
Mikroskopia elektronowa
Materiałoznawstwo
Wacław Bolesław CybulskiBezpieczeństwo pracy w górnictwie
Bogusław CyganekInformatyka
Elektronika
Systemy telekomunikacyjne
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Przetwarzanie obrazów
Sieci neuronowe i systemy logiki rozmytej
Systemy mikroprocesorowe
Józef CzajaGeodezja inżynieryjna
Geodezja i kartografia
Wycena nieruchomości
Systemy informacji o terenie
Piotr CzajaGeotechnika
Górnictwo
Budownictwo podziemne
Geologia inżynierska
Materiałoznawstwo
Metody górnicze w ochronie zabytków
Technologia materiałów inżynierskich
Józef Paweł CzajkowskiMaszyny elektryczne i układy elektromechaniczne
Andrzej CzaplińskiChemia
Fizykochemia węgli kamiennych
Konstrukcja i budowa aparatury badawczej
Stefan Jan CzarnockiGeologia
Badanie złóż kopalin użytecznych
Jan Józef CząstkaWiertnictwo i eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego
Tadeusz Karol CzechowiczEkonomika i organizacja górnictwa
Henryk CzeczottPrzeróbka mechaniczna kopalin użytecznych
Aerologia górnicza i eksploatacja
Lucyna Daniela CzekajNauki chemiczne
Górnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria chemiczna
Ryszard CzekajowskiGórnictwo
Pedagogika
Filozofia
Iwona Joanna CzepiecGeologia
Paleontologia
Paleoekologia
Jan Wacław CzerwińskiKomunikacja wodna
Hydraulika
Adam Franciszek CzeżowskiEksploatacja złóż surowców skalnych
Kazimierz CzopekGórnictwo i geologia inżynierska
Organizacja i zarządzanie w górnictwie
Ekonomika
Antoni CzubakMaszyny górnicze
Transport kopalniany
Technologia wibracyjna
Jan Andrzej CzubekGeofizyka jądrowa
Aleksandra Czyrska-FilemonowiczInżynieria materiałowa
Metaloznawstwo i obróbka cieplna
Mikołaj CzyżewskiOdlewnictwo
Koksownictwo
Grażyna Maria Ceglarska-StefańskaNauki chemiczne
Fizykochemia sorbentów
Adsorpcja
Mineralogia
Petrografia
Geologia
Geochemia
Technologia chemiczna
Chemia górnicza
Fizykochemia węgli
Ewa ChomaNauki chemiczne
Metalurgia
Korozja metali
Chemia fizyczna procesów metalurgicznych
Adam Stanisław ChorobikMetalurgia
Metalurgia stali
Katarzyna Chruszcz-LipskaNauki chemiczne
Chemia
Ochrona środowiska
Fizyka chemiczna
Spektroskopia molekularna
Adam Stanisław CichyInformatyka
Geofizyka
Inżynieria i ochrona środowiska
Informatyka stosowana
Geofizyka górnicza
Geoinformatyka
Jacek CieślikWibroakustyka
Automatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Dynamika maszyn
Mechanika
Fizyka
Mechanika stosowana
Akustyka
Mechatronika
Leszek Adam CzepirskiNauki chemiczne
Chemia
Chemia fizyczna i teoretyczna
Fizykochemia zjawisk powierzchniowych
Adsorpcja i sorbenty
Lucjan CzerskiNauki chemiczne
Chemia
Cezary Robert CzosnekInżynieria materiałowa
Technologia chemiczna
Materiały węglowe
Jacek Marian Stanisław CzosnowskiElektrotechnika
Teoria pola elektromagnetycznego
Stanisława Anna Dalczyńska-JonasInżynieria materiałowa
Technologia cienkich warstw
Materiały do elektroniki
Wysokoogniotrwałe kompozyty
Mieczysław DamasiewiczAutomatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Zbigniew DamijanBudowa i eksploatacja maszyn
Biomechanika
Robotyka
Mechanika komputerowa
Bionika
Bioinżynieria
Marek Janusz DanielewskiKinetyka reakcji heterogenicznych
Inżynieria materiałowa
Chemia defektów
Termodynamika procesów nieodwracalnych
Teoria procesów transportu w układach wieloskładnikowych
Chemia fizyczna i teoretyczna
Józef Stanisław DańkoMetalurgia
Odlewnictwo
Budowa maszyn
Mechanika
Inżynieria i ochrona środowiska
Eksploatacja maszyn
Rafał DańkoMetalurgia
Odlewnictwo
Stanisław DawidowiczTermodynamika techniczna
Gazownictwo ziemne
Roman DawidowskiTechnologia ciepła
Jan DejaTechnologia chemiczna
Inżynieria chemiczna
Technologia betonów
Spoiwa żużlowe
Anna Derdacka-GrzymekTechnologia chemiczna
Jerzy DereńChemia
Fizykochemia
Aleksander DługoszMetalurgia
Koksownictwo
Materiały węglowe i grafitowe
Energochemiczna przeróbka węgla
Wiesław DługoszPrzeróbka surowców mineralnych
Stanisław Marian DoboszMetalurgia
Odlewnictwo
Inżynieria materiałowa
Technologia formy
Jan Wincenty DobrowolskiInżynieria i ochrona środowiska
Badania interdyscyplinarne
Biotechnologia środowiska
Ekotoksykologia i radioekologia
Ekologia człowieka
Zrównoważony-ekologicznie rozwój gospodarczy
Ekologiczna profilaktyka
Władysław Karol DobruckiMetalurgia
Walcownictwo
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Ewa Dobrzyńska-LankoszBibliotekoznawstwo
Informacja naukowa
Marek DoktorGeologia
Sedymentologia
Geologia podstawowa
Nauki o Ziemi
Nauki przyrodnicze
Nauki geologiczne
Dominik Jacek DoroszNauki chemiczne
Elektrotechnika
Inżynieria materiałowa
Elektronika
Automatyka
Technologia chemiczna
Adam DrathGeologia
Franciszek DrobniakGórnictwo
Edward Cyprian DrozdowskiChemia
Analiza górniczo-hutnicza
Ewa DrygalskaTechnologia chemiczna
Ceramika ogniotrwała
Materiały do specjalistycznych zastosowań w nowoczesnych procesach cieplno-energetycznych
Karol DrzewieckiGórnictwo i geologia inżynierska
Eksploatacja podziemna złóż
Tąpania
Wyrzuty gazu i skał
Technika strzelnicza
Materiały wybuchowe
Zygmunt DrzymałaBudowa i eksploatacja maszyn
Stanisław Józef DubielGórnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria środowiska
Wiertnictwo naftowe
Inżynieria naftowa i gazownicza
Stanisław Mieczysław DubielFizyka ciała stałego
Fizyka jądrowa
Fizyka
Fizyka medyczna
Nauki fizyczne
Józef Antoni DubińskiGórnictwo i geologia inżynierska
Ochrona terenów górniczych
Inżynieria i ochrona środowiska
Geofizyka górnicza
Mikołaj DubowickiObróbka cieplna
Metaloznawstwo odlewnicze
Jan Tadeusz DudaInformatyka
Automatyka i robotyka
Komputerowe systemy sterowania
Modelowanie matematyczne obiektów sterowania
Modelowanie matematyczne procesów fizykochemicznych
Metody matematyczne w ekonomii i zarządzaniu
Zenon DudaGórnictwo i geologia inżynierska
Budownictwo podziemne
Ochrona zabytkowych obiektów nieruchomych
Ochrona zabytków techniki górniczej
Budownictwo podziemne i górnicze
Ewa Krystyna Dudek-DyduchInformatyka
Automatyka i robotyka
Sztuczna inteligencja
Soft computing
Obliczenia równoległe
Systemy informatyczne
Marek DudekOrganizacja i zarządzanie
Logistyka
Nauki o zarządzaniu i jakości
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Nauki o zarządzaniu
Metody i techniki wytwarzania
Projektowanie systemów produkcyjnych
Władysław Jan DudekTrakcje elektryczne
Sygnalizacja szybowa
Teoria układów logicznych
Władysław DulińskiGazownictwo ziemne
Eksploatacja i zagospodarowanie wód mineralnych
Andrzej DunikowskiGórnictwo
Mechanika górotworu
Budownictwo górnicze
Andrzej Paweł DuraEkonomia
Organizacja i zarządzanie
Systemy wspomagania decyzji
Badania operacyjne
Zarządzanie finansami
Finanse
Globalizacja
Dan Maniu DuşeInżynieria
Zarządzanie
Tadeusz Zbigniew DworakAstronomia
Inżynieria i ochrona środowiska
Ochrona powietrza
Teledetekcja
Fizyka
Monitoring środowiska
Jerzy Rudolf DyczekTechnologia materiałów budowlanych
Inżynieria chemiczna
Chemia cementu
Materiały termoizolacyjne
Aleksander DziadeckiElektrotechnika
Energoelektronika
Napęd elektryczny
Elektronika
Kazimierz DziedziniewiczMetalurgia
Termodynamika
Odnawialne źródła energii
Ciało stałe
Ciepło
Prąd elektryczny
Alojzy Michał DzierżęgaGórnictwo i geologia inżynierska
Geodezja górnicza
Instrumentoznawstwo geodezyjne
Geodezja i kartografia
Pomiary deformacji w budownictwie tunelowym i górnictwie
Adam Marian DziewońskiTomografia sejsmiczna
Ryszard DziubalskiChemia
Piroliza
Aktywacja materiałów pochodzenia organicznego
Krystyna DziunikowskaFizyka
Fizyka wysokich energii
Bohdan DziunikowskiTechniczna fizyka jądrowa
Jan Leszek DziunikowskiWytrzymałość materiałów
Mechanika
Teoria sprężystości i plastyczności
Zjawiska ciśnieniowe w górnictwie solnym
Eksploatacja złóż solnych na dużych głębokościach
Bogdan DżegniukOchrona terenów górniczych
Geodezja
Geodezja górnicza
Janina Alicja DacaBudowa i eksploatacja maszyn
Tribologia
Bogdan DobrowolskiMatematyka
Geometria wykreślna
Geometria rzutowa
Grzegorz Tomasz DobrowolskiInformatyka
Automatyka i robotyka
Sztuczna inteligencja
Systemy operacyjne
Systemy zarządzania
Języki programowe
Systemy agendowe
Systemy wspomagania
Techniki programowe
Magdalena Anna Dumańska-SłowikMineralogia
Petrografia
Geologia
Geochemia
Gemmologia
Stefania DwuraźnaMatematyka
Geometria wykreślna
Geometria rzutowa
Henryk DybiecMetalurgia
Metaloznawstwo
Inżynieria materiałowa
Obróbka cieplna
Feliks DymekGórnictwo
Mechanika górotworu
Teoria sprężystości
Górnictwo i geologia inżynierska
Matematyka stosowana
Andrzej Tomasz DziadońMetaloznawstwo
Inżynieria materiałowa
Budowa i eksploatacja maszyn
Obróbka cieplna
Marek DzieniewiczGeologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Inżynieria i ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Geochemia powierzchniowa
Janusz DziewańskiGeologia
Geologia inżynierska
Sozologia
Ekologia
Konrad Przemko EckesGeodezja i kartografia
Systemy informacji o terenie
Zastosowania informatyki w geodezji i kartografii
Teresa EckesInżynieria i ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Ochrona gleb
Geomorfologia
Franciszek EkiertGeologia kruszców
Sigward Arne EklundEnergia jądrowa
Zbigniew Witold EngelWibroakustyka
Mechanika stosowana
Feliks Teodor EsseTechnologia chemii nieorganicznej
Zbigniew Józef FajklewiczGórnictwo i geologia inżynierska
Geofizyka
Zygmunt Tadeusz FalęckiOdlewnictwo
Odlewnictwo żeliwa i metali nieżelaznych
Technologie form odlewniczych
Piotr FaliszewskiInformatyka
Informatyka teoretyczna
Teoria złożoności obliczeniowej
Zbigniew Krzysztof FąfaraOchrona środowiska
Inżynieria środowiska
Geofizyka stosowana
Górnictwo i geologia
Górnictwo i energetyka
Transport i magazynowanie węglowodorów ciekłych
Instalacja na powierzchni kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego
Aleksander Tadeusz FedoryszynMetalurgia
Budowa i eksploatacja maszyn odlewniczych
Mechanizacja i automatyzacja odlewnictwa
Stanisław Franciszek Marian FertigInżynieria i ochrona środowiska
Mikrobiologia
Metale ciężkie
Iwan Feszczenko-CzopiwskiMetalurgia
Metaloznawstwo
Metalografia
Henryk Jan FigielMagnetyczny rezonans jądrowy
Fizyka ciała stałego
Magnetyzm
Fizyka
Fizyka medyczna
Biofizyka
Nauki medyczne
Włodzimierz Mikołaj FigielElektrotechnika
Informatyka
Grafika inżynierska
Budowa i eksploatacja maszyn
Metrologia
Eksploatacja maszyn i urządzeń
Informatyka i telekomunikacja
Henryk Franciszek FikMetalurgia
Rektyfikacja stali
Tadeusz FilarMetalurgia
Energetyka
Transport ciepła i dynamika procesów cieplnych
Henryk Zbigniew FilcekGórnictwo
Geomechanika górnicza
Janusz FilipiakTeleinformatyka
Komunikacja i technologia informatyczna
Sieci zintegrowane
Artur FilipowiczGórnictwo i geologia inżynierska
Budowa i eksploatacja maszyn
Maszyny i urządzenia przeróbcze
Mechanika budowa maszyn
Bogusław Paweł FilipowiczInformatyka
Automatyka
Robotyka
Sztuczna inteligencja
Badania operacyjne
Teoria kolejek
Krzysztof FitznerTermochemia
Procesy metalurgiczne
Właściwości termodynamiczne roztworów
Równowagi fazowe
Rozpuszczalność gazów w metalach i stopach
Kinetyka i mechanizm reakcji w układach homogenicznych
Elektrolityczne otrzymywanie i roztwarzanie stopów
Ignacy Stanisław FiutFilozofia
Poezja
Nauki o kulturze i religii
Medioznawstwo
Ekofilozofia
Literatura
Prasoznawstwo
Danuta FlisiakGeotechnika
Mechanika górotworu
Górnictwo i geologia inżynierska
Budownictwo specjalne
Jerzy FlisiakGeomechanika
Górnictwo i geologia inżynierska
Mechanika gruntów
Modelowanie numeryczne
Barbara Bronisława FlorkowskaElektrotechnika
Elektroenergetyka
Technika wysokich napięć
Diagnostyka urządzeń elektrycznych
Marek Jacek FlorkowskiElektrotechnika
Elektronika
Automatyka
Tadeusz FlorkowskiFizyka jądrowa
Stanisław FortunaBudowa i eksploatacja maszyn
Energetyka
Maszyny przepływowe
Wentylatory
Urządzenia wentylacyjne
Sprężarki
Edward FraśOdlewnictwo
Krystalizacja metali
Kompozyty
Eduardo Frei Ruiz-TagleHydraulika
Konstantin Wasilewicz FrołowDrgania nieliniowe
Jerzy Jan FrydrychMetalurgia
Materiałoznawstwo
Metalurgia proszków
Materiały spiekane
Ewa Maria FrytChemia
Fizykochemia
Ceramika
Chemia defektów
Procesy dyfuzji w ciałach stałych
Eugeniusz FuchsMaszyny hutnicze
Automatyka
Michał FuksaKonstrukcje żelbetowe
Budownictwo lądowe
Fundamentowanie budowli
Kazimierz FurmanikBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny górnicze
Transport kopalniany
Maszyny i urządzenia transportowe
Józef Adam FelisBudowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Wibroakustyka maszyn
Teoria mechanizmów i maszyn
Robert FilipekNauki chemiczne
Chemia
Inżynieria materiałowa
Fizykochemia ciała stałego
Korozja
Andrzej FitzkeMatematyka
Metody numeryczne
Równania różniczkowe
Tadeusz FranikGórnictwo i geologia inżynierska
Ekonomika górnictwa
Projektowanie i budowa zakładów górniczych
Hanna FrydrychMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Budowa i eksploatacja maszyn
Materiałoznawstwo
Metalurgia proszków
Teoria procesów metalurgicznych
Alicja Maria Frysztak-WołkowskaGórnictwo i geologia inżynierska
Geochemia
Ochrona środowiska
Geologia naftowa
Geologia górnicza
Inżynieria naftowa
Geologiczna kartografia powierzchniowa
Zbigniew FurdzikMatematyka
Topologia
Janusz Stanisław GajdaElektrotechnika
Metrologia elektryczna
Metrologi elektroniczna
Ryszard Jerzy GajerskiNauki chemiczne
Ochrona przed korozją
Inżynieria materiałowa
Technologia chemiczna
Fizykochemia ciała stałego
Analiza termiczna
Jan GalarowiczFilozofia
Nauki filozoficzne
Etyka
Filozofia współczesna
Filozofia człowieka
Antropologia
Zdzisław GałaśGórnictwo i geologia inżynierska
Organizacja i zarządzanie w górnictwie
Ekonomika
Aleksander Jacek GarlickiGórnictwo i geologia inżynierska
Geologia złóż
Geologia górnicza
Edward Antoni GarściaEnergetyka
Inżynieria i ochrona środowiska
Jean Raymond GavarriChemia ciała stałego
Materiały tlenkowe
Antoni GawełMineralogia
Petrografia
Górnictwo
Wacław GawędzkiElektrotechnika
Metrologia elektryczna
Adam Mieczysław GawinGórnictwo i geologia inżynierska
Geofizyka
Geofizyka wiertnicza
Geofizyka poszukiwawcza
Fizyka teoretyczna
Skały osadowe
Astrofizyka i kosmologia relatywistyczna
Marek GawlickiCement
Chemia cementu
Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
Barbara GąciarzSocjologia ekonomiczna
Socjologia instytucji
Władysław GąsiorowskiMatematyka
Geometria wykreślna
Otmar GedliczkaGeodezja
Miernictwo
Józef GęgaBudowa i eksploatacja maszyn
Urządzenia technologiczne
Urządzenia ochrony środowiska
Tadeusz Mieczysław GibasInżynieria materiałowa
Materiałoznawstwo
Józef Kazimierz GiergielAutomatyka i robotyka
Dynamika maszyn
Mechanika stosowana
Drgania mechaniczne
Tłumienie drgań
Mariusz GiergielAutomatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Dynamika maszyn
Robotyka
Inżynieria mechaniczna
Jerzy Kazimierz GierulaFizyka jądrowa
Dozymetria
Aleksander GilInżynieria materiałowa
Inżynieria chemiczna
Nauka o materiałach
Korozja wysokotemperaturowa
Julian Gizbert-StudnickiElektroakustyka
Układy analogowe
Mirosław Tadeusz GłowackiInżynieria materiałowa
Inżynieria wiedzy
Informatyka techniczna i telekomunikacyjna
Systemy symulacji komputerowych
Analiza obrazu i grafika komputerowa
Wiktor GłowackiGórnictwo
Automatyka maszyn górniczych
Zygfryd GłowaczElektrotechnika
Informatyka
Automatyka
Maszyny elektryczne
Elektromechanika
Procesy elektromagnetyczne
Układy elektromagnetyczne
Półprzewodniki
Jan GłowniaMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Krystalizacja stopów
Odlewnictwo stopów żelaza
Stanisław GłówczyńskiMatematyka
Jan GmyrekGeodezja inżynieryjna
Geodezja i kartografia
Jan GocałGeodezja i kartografia
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Walery GoetelStratygrafia
Geologia regionalna
Geologia mezozoiku
Mineralogia ogólna
Naukowe podstawy ochrony przyrody
Marian GolecTechnologia produkcji i użytkowania elektrod węglowych
Andrzej Maria GołaśMechanika komputerowa
Janusz Maria GołaśNauki chemiczne
Elektrochemia
Chemia analityczna
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria chemiczna
Chemia środowiska
Stanisław GołąbMatematyka
Geometria różniczkowa
Jerzy GomoliszewskiGeodezja przemysłowa
Tomasz Ziemowit GomoliszewskiGeodezja
Optyka geometryczna
Instrumentoznawstwo geodezyjne
Andrzej GonetGórnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Inżynieria i ochrona środowiska
Geoinżynieria
Inżynieria środowiska
Udostępnianie i eksploatacja złóż
Przemysław Stefan GorczycaElektrotechnika
Teoria sterowania
Modelowanie i identyfikacja procesów technologicznych
Stanisław GorczycaMetaloznawstwo
Inżynieria materiałowa
Obróbka cieplna
Marek GorgońInformatyka
Elektronika
Automatyka i robotyka
Informatyka stosowana
Architektury systemów wizyjnych
Edward GörlichElektrochemia
Geochemia
Chemia krzemianów
Analiza chemiczna
Krystalochemia
Włodzimierz GosławskiChemia
Piotr Józef GospodarczykBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny i urządzenia górnicze
Maszyny górnicze i wiertnicze
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Władysław GóralGeodezja i kartografia
Geodezja satelitarna
Henryk GóreckiTeoria sterowania i systemów
Metody optymalizacji
Roman GóreckiAutomatyka i robotyka
Adaptacja osiągnięć teoretycznych do zadań praktycznych
Wojciech Kazimierz GóreckiGeologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria i ochrona środowiska
Geologia naftowa
Geotermia
Inżynieria środowiska
Odnawialne źródła energii
Górnictwo i energetyka
Stefan GórkaMatematyka
Geometria wykreślna
Marian Ludwik GórkiewiczHistoria
Bibliografia
Marcin Cezary GórnyMetalurgia
Odlewnictwo
Inżynieria materiałowa
Zbigniew GórnyOdlewnictwo
Metaloznawstwo metali nieżelaznych
Jerzy GórskiMatematyka
Funkcje analityczne i harmoniczne
Ludwik Konstanty GórskiChemia analityczna
Chemia jądrowa
Chemometria
Teresa GrabowskaGeologia
Geofizyka stosowana
Magnetometria
Grawimetria
Maciej Władysław GrabskiBudowa polikryształów
Badanie struktury granic ziarn w metalach
Michał GrażyńskiHistoria
Alan Lindsay GreerMateriałoznawstwo
Wojciech GregaAutomatyka
Automatyka i robotyka
Optymalizacja
Sterowanie w czasie rzeczywistym
Sterowanie cyfrowe
Układy nieliniowe
Sterowanie rozproszone
Sieci przemysłowe
Integracja systemów
Mirosław Roman GregoraszczukMetalurgia i odlewnictwo
Mechanizacja i automatyzacja odlewni
Elżbieta Greiner-WronaInżynieria materiałowa
Technologia chemiczna
Technologia szkła
Inżynieria chemiczna
Korozja szkła
Reakcje powierzchniowe
Konserwacja szkła
Karol GreńGeodezja górnicza
Giennadij Grigoriewicz-PiwniakElektrotechnika
Energetyka
Elektromechanika
Adam Jerzy GrudzińskiDrukarz
Działacz NSZZ "Solidarność"
Hubert GruszczykMineralogia
Petrografia
Jan Władysław GruszczyńskiCeramika
Technologia materiałów ogniotrwałych
Zastosowanie ceramiki ogniotrwałej
Korozja tworzyw ceramicznych
Stanisław GruszczyńskiInżynieria
Rekultywacja
Ochrona środowiska
Geoinformatyka
Ochrona gleb
Szkody górnicze
Tadeusz GrzebieniowskiMechanika
Maszynoznawstwo
Zbigniew Władysław GrzesikInżynieria materiałowa
Fizykochemia ciała stałego
Korozja wysokotemperaturowa
Dyfuzje
Teresa GrzybekAdsorpcja
Chemia
Kataliza chemiczna
Jerzy GrzymekTechnologia materiałów budowlanych
Technologia związków siarkowych
Technologia związków glinu
Adam GułaEnergetyka
Fizyka
Stanisław Andrzej GumułaMechanika
Termodynamika
Energetyka
Mechanika płynów
Maszyny energetyczne
Henryk GurgulEkonomia i finanse
Matematyka stosowana
Krystyna GustawFizykochemia
Technologia chemiczna
Materiały budowlane
Technologia materiałów wiążących
Edward GuzikMetalurgia i odlewnictwo żeliwa
Krystalizacja stopów
Kierunkowa krystalizacja stopów
Inżynieria powierzchni
Zofia Maria GuzikNauki chemiczne
Chemia ciała stałego
Monokryształy
Jan Edward GyurcsakElektrotechnika
Informatyka
Sieci komputerowe
Systemy informatyczne
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna
Stanisława Barbara GacekMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Metalurgia proszków
Marek GalantyMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych
Andrzej Grzegorz GałaśGeologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria i ochrona środowiska
Geologia złóż kopalin
Geodezja i kartografia
Geologia gospodarcza
Kartografia sozologiczna
Wulkanolologia
Jolanta Ewa Gilewicz-WolterNauki chemiczne
Inżynieria materiałowa
Radiochemia
Józef GładyszMetalurgia
Metalurgia żelazostopów
Procesy redukcji tlenków metali
Leszek GłuchWibroakustyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Dynamika maszyn
Mechanika
Mechanika stosowana
Ryszard Leon GolańskiElektronika
Telekomunikacja
Układy elektroniczne
Sieci zintegrowane ISDN
Systemy przetwarzania analogowo-cyfrowego
Jan GolonkaGeotechnika
Geologia
Paleogeografia
Tektonofizyka
Jerzy GołąbMatematyka
Bożena Agnieszka GołębiowskaMineralogia
Petrografia
Geologia
Geochemia
Jerzy Karol GóreckiGeologia
Geologia złóż
Geologia górnicza
Adam Andrzej GradowskiMetalurgia
Termodynamika techniczna
Odlewnictwo staliwa i żeliwa
Ryszard Wincenty GregorczykBudowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Technologia
Maszyny i urządzenia przeróbki plastycznej
Bogusław GruszkaTechnologia chemiczna
Technologia szkła i emalii
Jerzy HaberChemia fizyczna
Kataliza chemiczna
Fizykochemia ciała stałego
Lesław Henryk HaberOrganizacja i zarządzanie
Socjologia
Socjologia organizacji i zarządzania
Społeczeństwo informacyjne
Krzysztof Jakub HaberkoInżynieria materiałowa
Technologia ceramiki
Proszki ceramiczne i i ich preparatyka
Spiekanie
Tworzywa ceramiki klasycznej i zaawansowanej
Kompozyty ceramiczne
Maria HaberkoInżynieria materiałowa
Technologia chemiczna
Ceramika klasyczna
Inżynieria materiałów ceramicznych
Jerzy Józef HaduchPomiary i sterowanie w maszynach technologicznych
Urządzenia spawalnicze
Paul HagenmullerInżynieria materiałowa
Fizykochemia ciała stałego
Stanisław HajdukBudownictwo mostów żelbetowych
Mirosław Józef HandkeChemia
Fizykochemia ciała stałego
Fizykochemia krzemianów
Spektroskopia oscylacyjna
Zbigniew Tadeusz HanzelkaElektrotechnika
Energoelektronika
Napęd elektryczny
Jakość energii elektrycznej
Magdalena HasikNauki chemiczne
Chemia
Technologia organiczna
Chemia polimerów
Polimery
Tadeusz HauptTermodynamika
Energetyka
Wiesław Adam HeflikMineralogia
Petrografia
Górnictwo
Surowce ceramiczne
Geologia inżynierska
Edeltrauda Helios-RybickaMineralogia
Geochemia
Inżynieria i geochemia środowiska
Michał Kazimierz HellerFizyka
Nauki filozoficzne
Filozofia przyrody
Kosmologia relatywistyczna
Relacja nauka-wiara
Kazimierz Konrad HessOdlewnictwo
Sterowanie procesami krzepnięcia odlewów
Rolf-Dieter HeuerFizyka cząstek elementarnych
Ho Chi HungMaszyny i urządzenia górnicze
Antoni Maria Emilian HoborskiMatematyka
Stanisław HolewińskiMetalurgia
Mariusz Andrzej HoltzerMetalurgia
Odlewnictwo
Chemia
Inżynieria materiałowa
Ochrona środowiska
Barbara HołyńskaChemia
Radiometryczne i jądrowe metody analizy chemicznej
Jurgen Michael HonigChemia
Inżynieria materiałowa
Fizyka
Eugeniusz Jan HoroszkoElektrotermia
Andrzej Zygmunt HrynkiewiczMagnetyczny rezonans jądrowy
Maksymilian Tytus HuberTeoria plastyczności
Mechanika teoretyczna
Ryszard HycnerPlanowanie przestrzenne
Geodezja i kartografia
Gospodarka nieruchomościami
Kataster
Józef Oskar HanselTransport linowy
Budowa i eksploatacja maszyn
Zarządzanie bezpieczeństwem techniki
Bezpieczeństwo systemów antropotechnicznych
Prawo w technice
Inżynieria zarządzania techniką
Czesław HarańczykMineralogia
Geologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Geochemia
Geologia złóż rud
Ryszard Józef HejmanowskiGeomechanika
Ochrona terenów górniczych
Geodezja górnicza
Geodezja i kartografia
Górnictwo i energetyka
Inżynieria lądowa i transport
Janusz Maria HorzemskiGeologia
Kartografia geologiczna
Muzeologia geologiczna
Marek Jacek HryniewiczBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny i urządzenia technologiczne
Maszyny do utylizacji odpadów
Mechanika ośrodków zagęszczanych
Maszyny hutnicze i ceramiczne
Maszyny technologiczne
Krystyna HubickaCeramika
Technologia chemiczna
Technologia materiałów wiążących
Tlenek glinu
Manuel Ricardo Ibarra GarciaFizyka ciała stałego
Magnetyzm i materiały magnetyczne
Hisaya IgarashiZarządzanie
Architektura
Maria IhnatowiczChemia
Chemia i technologia chemiczna węgla
Emilian IwanciwMetalurgia
Piotr Paweł IzakNauki chemiczne
Inżynieria materiałowa
Inżynieria i ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Technologia ceramiki
Inżynieria chemiczna
Ochrona przeciwpożarowa
BHP i ergonomia pracy
Zagrożenia ekologiczne
Danuta Maria IdećGórnictwo i geologia inżynierska
Głębienie szybów
Obudowa wyrobisk górniczych
Zabezpieczenie zabytkowych komór
Barbara Jabłońska-FirekGórnictwo i geologia inżynierska
Ekonomika górnictwa
Przedsiębiorstwa i ochrona środowiska
Zastosowanie metod matematycznych i technik komputerowych w zarządzaniu
Jerzy JabłońskiMetalurgia
Odlewnictwo
Technologia formy odlewniczej
Hydraulika ciekłych metali i stopów
Roman Stanisław JabłońskiBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny górnicze
Transport kopalniany
Maszyny i urządzenia transportowe
Wojciech Piotr Krzysztof JabłońskiBudowa i eksploatacja maszyn
Inżynieria mechaniczna
Modelowanie procesu skrawania
Modelowanie stereometrycznego stanu warstwy wierzchniej
Obrabiarki sterowane numerycznie
Józef JachimskiFotogrametria
Geodezja i kartografia
Geoinformatyka obrazowa
Adam Stanisław JagiełłoSystemy elektromechaniczne
Elektromechanika
Elektryka
Modelowanie i analiza systemów elektromechanicznych
Elektromechaniczne przetwarzanie energii
Maszyny elektryczne i układy wielomaszynowe
Inżynieria materiałów ferromagnetycznych
Zbigniew JaglarzWalcownictwo
Andrzej JajszczykTelekomunikacja
Sieci telekomunikacyjne
Telekomutacja
Janusz JakóbiecPaliwa silnikowe płynnei gazowe
Silniki spalinowe
Oleje smarowe
Alfred JakubowskiGórnictwo
Miernictwo górnicze
Ryszard JakubowskiInformatyka
Rozpoznawanie obrazów
Automatyczna generacja wiedzy
Modelowanie i wnioskowanie geometryczne
Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie
Grafy funkcyjne
Aleksandra JamrozikGórnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Inżynieria i ochrona środowiska
Geoinżynieria
Inżynieria środowiska
Górnictwo i energetyka
Chemia środowiska
Gospodarka odpadami wydobywczymi
Kazimierz JanasMetalurgia
Edward Walery JanczewskiGeofizyka
Stanisław JaniczekGeologia
Chemia
Gleboznawstwo
Materiałoznawstwo
Geodezja i kartografia
Jerzy Franciszek JanikInżynieria materiałowa
Karbochemia
Chemia nieorganiczna
Chemia organometaliczna
Synteza nietlenkowych nanomateriałów
Tomasz JaniszewskiMedycyna
Anna Jankowska-KłapkowskaEkonomia
Organizacja i zarządzanie
Ekonomika środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych
Wiesław Władysław JankowskiMetalurgia
Odlewnictwo
Metalurgia form odlewniczych
Jan Stanisław JanowskiMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Wacław JanuszGeodezja górnicza
Ochrona środowiska
Edukacja ekologiczna
Platon JanuszewiczMetalurgia
Odlewnictwo
Edward JarockiFizyka ciała stałego
Fizyka
Jan JaroszGeologia
Paleontologia
Andrzej Janusz JarzymowskiGórnictwo i geologia inżynierska
Geodezja i kartografia
Jadwiga Anna JarzynaGeofizyka
Geofizyka stosowana
Petrofizyka
Geofizyka otworowa
Profilowania akustyczne
Kompleksowa interpretacja profilowań geofizyki otworowej
Systemy komputerowe w geofizyce otworowej
Magnetyczny rezonans jądrowy w badaniu skał
Ocena własności zbiornikowych i sprężystych skał
Nauki o Ziemi
Zbigniew JasickiElektroenergetyka
Stanisława JasieńskaMetalurgia
Metaloznawstwo
Obróbka cieplna
Zygmunt JasiewiczMetalurgia
Metaloznawstwo
Fizyka metali
Metody statystyczne w metaloznawstwie
Stanisław JaskólskiGeologia złóż
Petrografia kruszców
Mieczysław JawieńGórnictwo i geologia inżynierska
Ekonomika górnictwa
Projektowanie i budowa kopalń
Hubert Krzysztof JaworowskiBudowa i eksploatacja maszyn
Dynamika maszyn
Mechanika
Teoria drgań
Teoria maszyn i mechanizmów
Dynamika
Jerzy JedlińskiNauki chemiczne
Inżynieria materiałowa
Fizykochemia ciała stałego
Fizykochemia powierzchni
Kazimierz Franciszek JeleńFizyka jądrowa
Fizyka
Energetyka jądrowa
Odnawialne źródła energii
Detektory
Chromatografia gazowa
Augustyn JelonekMetalurgia stali
Wiaczesław Pietrowicz JelutinMetalurgia
Jan Michał JewulskiGórnictwo i geologia inżynierska
Eksploatacja otworowa
Zagospodarowywanie złóż węglowodorów i projektowanie
Henryk Jacek JezierskiHydrogeologia
Ocena zasobów i jakości wód podziemnych
Projektowanie systemów komputerowych w hydrogeologii
Leopold JeziorskiMetalurgia
Odlewnictwo
Inżynieria materiałowa
Mieczysław JeżewskiElektrotechnika
Obwody rezonansowe
Promieniowanie kosmiczne
Fizyka
Własności dielektryczne cieczy
Własności dielektryczne ciekłych kryształów
Zenon JędrkiewiczMetalurgia
Zenon Józef JędrzykiewiczAutomatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Napęd hydrauliczny
Układy hydrauliczne
Sterowanie hydrauliczne
Franciszek JopekInżynieria górnicza
Anna Teresa JowanowiczTechnologia chemiczna
Technologia szkła
Mieczysław Kazimierz JóźwikGórnictwo i geologia inżynierska
Geodezja i kartografia
Geodezja górnicza i inżynieryjna
Automatyzacja pomiarów geodezyjnych z zastosowaniem metod laserowych i telemetrycznych
Stefan Władysław JóżkiewiczGeomechanika
Geotechnika
Górnictwo i geologia inżynierska
Mechanika gruntów
Stanisław Franciszek JuchaGórnictwo i geologia inżynierska
Geologia naftowa
Kartografia geologiczna
Eksploatacja otworowa
Zbigniew Jan JuraAerologia górnicza
Leopold JurkiewiczPromieniowanie kosmiczne
Geofizyka jądrowa
Hydrologia
Fizyka jądrowa
Mieczysław JachimowskiInżynieria materiałowa
Fizyka techniczna
Astronomia
Fizyka
Technologia elektronowa
Aleksandra JakóbskaGórnictwo i geologia inżynierska
Mechanika górnicza
Reologiczne własności skał
Jerzy Aleksander JanczyszynTechniczna fizyka jądrowa
Energetyka
Fizyka
Fizyka atomowa
Henryk JankowskiElektronika
Fizyka
Materiały cienkowarstwowe
Technologie prózniowe
Systemy sensorowe do pomiarów przemysłowych
Tomasz Zbigniew JanuszewiczElektronika
Automatyka i robotyka
Technika symulacji
Witold JastrzębskiNauki chemiczne
Chemia
Andrzej JaśkowskiGórnictwo
Górnictwo i geologia inżynierska
Ekonomika górnictwa
Ekonomika
Górnictwo i energetyka
Organizacja i programowanie w górnictwie
Wiesław Włodzimierz JażdżyńskiElektrotechnika
Maszyny elektryczne
Kacewicz BolesławMatematyka obliczeniowa
Analiza numeryczna
Złożoność obliczeniowa zadań ciągłych
… dalsze wyniki
 Fields
Andrzej Franciszek AdamczykGórnictwo
Hydrogeochemia
Hydrogeologia
Geologia inżynierska
Ochrona wód
Anna AdamczykNauki chemiczne
Krystalografia
Chemia
Fizykochemia ciała stałego
Inżynieria chemiczna
Rentgenografia
Jan Andrzej AdamczykWibroakustyka
Diagnostyka techniczna
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria dźwięku
Krzysztof Stanisław AdamczykUrządzenia elektryczne
Systemy elektroenergetyczne
Ryszard AdamczykOdlewnictwo
Leopold AdamiakowskiGórnictwo
Geologia
Janusz Andrzej AdamowskiInformatyka
Fizyka ciała stałego
Fizyka
Teoria półprzewodników
Fizyka komputerowa
Informatyka kwantowa
Czesław AdamskiMetalurgia
Metaloznawstwo
Odlewnictwo
Henryk AdrianInżynieria materiałowa
Metaloznawstwo i obróbka cieplna
Obróbka cieplna metali
Zastosowanie informatyki w inżynierii materiałowej
Komputerowe modelowanie procesów obróbki cieplnej
Karol Wiesław AdwentowskiChemia
Ali Bin Ibrahim Al-NaimiGeologia
Stefan Witold AlexandrowiczGeologia
Stratygrafia
Geologia czwartorzędu
Malakologia
Ochrona przyrody
Historia nauki
Aleksander AnasiewiczGórnictwo
Geologia inżynierska
Lech AnczykMatematyka
Jan AniołaMechanika maszyn i urządzeń hutniczych
Czesław AntosAutomatyzacja
Metrologia górnicza
Maszyny i urządzenia górnicze
Paweł Wojciech ArmatysInżynieria materiałowa
Fizyka
Polimery
Fizyka materiałów
Elektronika molekularna
Organiczne ogniwa fotowoltaiczne
Jan ArtymiukGórnictwo i geologia inżynierska
Budowa i eksploatacja maszyn
Wiertnictwo
Geoinżynieria
Udostępnianie i eksploatacja złóż
Urządzenia wiertnicze i eksploatacyjne
Andrzej Tadeusz AugustynekPsychologia
Psychologia kliniczna
Prowadzenie negocjacji
Hipnoza
Sugestia
Psychoterapia
Uzależnienia
Nerwice
Pamięć i techniki negocjacji
Piotr AugustyniakBiocybernetyka
Elektroniczna aparatura medyczna
Inżynieria biomedyczna
Przetwarzanie sygnałów elektrodiagnostycznych
Ewa Danuta AdamiecGeologia
Ochrona środowiska
Inżynieria środowiska
Zofia AlexandrowiczGeologia
Ochrona przyrody
Geomorfologia
Stanisław BachElektrotechnika
Automatyka i robotyka
Elektrofiltry
Technologie elektrostatyczne
Tadeusz Jan Bachleda-CuruśGeologia
Geofizyka
Ochrona środowiska
Geologia złóż surowców energetycznych
Krzysztof Leon BahranowskiGeologia
Inżynieria materiałowa
Inżynieria i ochrona środowiska
Mineralogia stosowana
Tomasz Piotr BajdaMineralogia
Petrografia
Górnictwo i geologia inżynierska
Geochemia
Inżynieria i ochrona środowiska
Mineralogia środowiska
Geochemia środowiska
Marian BalickiMetalurgia
Tadeusz Julian BanachiewiczGeodezja
Astronomia
Astrometria
Teoria macierzy
Mechanika nieba
Tadeusz Marian BanaszewskiBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny do przeróbki surowców mineralnych
Kruszarki
Grudkowniki
Marian Franciszek BanaśPetrografia kruszców
Geologia złóż rud
Janusz Kazimierz BaranGórnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria i ochrona środowiska
Maszyny i urządzenia przeróbcze i powierzchniowe
Budowa i eksploatacja maszyn przeróbczych
Bronisław Jan BarchańskiGórnictwo
Budownictwo podziemne
Projektowanie i budowa kopalń
Ekologia zasobów naturalnych
Stanisław Franciszek BaryczBudownictwo
Budownictwo ogólne i przemysłowe
Fundamentowanie budowli
Budownictwo na terenach górniczych
Jan BarzyńskiElektryka
Sieci elektryczne
Zbigniew Stanisław BasińskiWłasności metali w niskich temperaturach
Teoria dyslokacji
Dynamiczna teoria dyfrakcji elektronów w metalach
Bogusław Józef BaśNauki chemiczne
Elektrochemia
Chemia analityczna
Chemia
Inżynieria materiałowa
Analiza chemiczna
Urządzenia i czujniki elektrochemiczne
Władysław BatkiewiczGeodezja wyższa
Ochrona terenów górniczych
Geodezja górnicza
Geodezja i kartografia
Paweł BatkoBudownictwo
Górnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria i ochrona środowiska
Górnictwo odkrywkowe
Inżynieria środowiska
Materiały wybuchowe i oddziaływanie detonacji na otoczenie
Technika strzelnicza w górnictwie budownictwie i inżynierii środowiska
Wojciech BatkoDiagnostyka techniczna
Mechanika
Wibroakustyka maszyn
Andrzej BattagliaInżynieria mineralna
Jerzy BazanMetalurgia
Przeróbka plastyczna metali
Józef Ryszard BednarczykBudowa i eksploatacja maszyn
Automatyka i metrologia
Elektrodynamiczna obróbka metali
Formowanie metali dużymi mocami
Sławomir BednarczykGórnictwo
Geologia
Hydrogeochemia
Hydrogeologia
Stanisław Krzysztof BednarekFizyka ciała stałego
Fizyka
Fizyka teoretyczna
Fizyka komputerowa
Fizyka półprzewodników
Nanostruktury półprzewodnikowe
Stanisław Tadeusz BednarekElektrotechnika
Elektryka
Michał BednarskiGórnictwo
Górnictwo rud i surowców mineralnych
Stanisław BednarzMechanika
Teoria drgań
Stanisław Gracjan BednarzGórnictwo i geologia inżynierska
Budowa i eksploatacja maszyn
Budowa i eksploatacja urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych
Systemy zarządzania jakością
Józef Bronisław BeluchGeodezja i kartografia
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Obliczenia geodezyjne
Carl Axel Fredrik BenedicksChemia fizyczna metali
Ryszard BeneschMetalurgia
Metalurgia żelaza
Jerzy Włodzimierz BernasikFotogrametria
Geodezja i kartografia
Żywisław BernatowiczRysunek techniczny
Artur Władysław BębenBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny wiertnicze
Maszyny dla górnictwa odkrywkowego
Stanisław BiałasMatematyka
Systemy dynamiczne przedziałowe
Odporna stabilność wielomianów i macierzy
Zastosowanie matematyki i informatyki w naukach technicznych
Jerzy Włodzimierz BiałoskórskiInżynieria materiałowa
Nauka o materiałach
Materiały kompozytowe
Wiesław Leon BiałowąsInżynieria materiałowa
Metalurgia stali
Stalownictwo
Bogusław Kazimierz BiedaInformatyka
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Informatyka w zarządzaniu
Franciszek BiedaPaleontologia
Otwornice kenozoiczne
Teresa BiegunNauki chemiczne
Adam Jan BielańskiChemia
Danuta Wiktoria BielewiczGórnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Inżynieria i ochrona środowiska
Geoinżynieria
Płyny wiertnicze
Zygmunt Bielski-SaryuszMechanika
Zdzisław Tadeusz Richard BieniawskiGórnictwo
Geoinżynieria
Andrzej Ignacy BieńElektrotechnika
Metrologia
Pomiary z zastosowaniem procesorów sygnałowych
Miernictwo przemysłowe
Artur BieńProjektowanie urządzeń hutniczych
Analiza systemowa
Projektowanie zakładów przemysłowych
Budowa i eksploatacji maszyn
Witold Franciszek Marian BiernawskiObróbka metali
Franciszek BierskiMatematyka
Funkcje analityczne
Wiesław Józef BilanGeologia
Krzysztof Ludwik BirkenmajerGeologia
Stratygrafia
Tektonika
Speleologia
Kazimierz BisztygaNapęd elektryczny
Automatyka napędu elektrycznego
Maszyny elektryczne
Układy kaskadowe
Stanisław BladowskiElektrotechnika
Konstrukcja oraz eksploatacja kabli i przewodów wysokiego napięcia
Bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych
Gospodarka energetyczna
Janusz Adam BlaschkeBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny górnicze
Informatyka stosowana
Maszyny przeróbcze
Obudowy ścianowe
Organy urabiające maszyn górniczych
Maszyny i urządzenia hydromechaniczne
Stanisław BlaschkeGórnictwo
Przeróbka mechaniczna kopalin
Wiesław Stanisław BlaschkeGórnictwo i geologia inżynierska
Gospodarka surowcami mineralnymi
Ekonomika pozyskiwania i przetwarzania paliw
Polityka paliwowo-energetyczna
Zofia BlaschkeGórnictwo i geologia inżynierska
Gospodarka wodno-mułowa w zakładach przeróbczych
Technologia wzbogacania i odsiarczania węgla
Flokulacja selektywna
Aglomeracja olejowa
Jacek Zbigniew BlicharskiGórnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria środowiska
Górnictwo i energetyka
Marek Ryszard BlicharskiMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Materiałoznawstwo
Przemiany fazowe
Artur Fryderyk BlumBudowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Materiałoznawstwo
Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Lucjan BluszczFilologia angielska
Krystyna BłaszczakNauki chemiczne
Inżynieria materiałowa
Struktura krzemianów
Synteza i badania strukturalne szkieł specjalnych
Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni
Marta Teresa BłażewiczInżynieria materiałowa
Fizykochemia
Inżynieria materiałów
Inżynieria biomateriałów
Materiały dla medycyny
Stanisław BłażewiczInżynieria materiałowa
Kompozyty
Ceramika specjalna
Inżynieria biomateriałów
Materiały dla medycyny
Materiały dla elektroniki
Andrzej Wiktor BobrowskiNauki chemiczne
Chemia analityczna
Chemometria
Cement
Elektroanaliza
Analityka środowiska
Władysław BobrowskiGeologia
Tadeusz Antoni BocheńskiGeologia
Paleontologia
Stanisław BoczarGeodezja wyższa
Geodezja i kartografia
Kartografia
Astronomia geodezyjna
Leszek BodzońOdlewnictwo
Kazimierz BogaczGórnictwo i geologia inżynierska
Kartografia geologiczna
Tektonika
Wiesław BogaczGeologia
Geologia złóż
Inżynieria i ochrona środowiska
Tektogeneza złóż
Tektonika
Poszukiwanie złóż
Władysław BoguszWibroakustyka
Budowa maszyn
Mechanika
Teoria drgań układów nieliniowych
Teoria stabilności układów mechanicznych
Karol Nereusz BohdanowiczGeologia
Stratygrafia
Hydrogeologia
Geologia surowcowa
Tektonika
Andrzej Adolf Stanisław BolewskiMineralogia
Petrografia
Surowce mineralne
Zbigniew Piotr BonderekMetalurgia
Metaloznawstwo
Odlewnictwo
Metaloznawstwo metali nieżelaznych
Maria Borczuch-ŁączkaSpektroskopowe metody badania szkieł
Szkła specjalne
Optoelektronika i medycyna
Stanisław BorkackiOchrona środowiska
Ekonomia
Ekonomia polityczna
Problemy kooperacji w przemyśle
Płace
Stopa życiowa
Koszty utrzymania różnych grup pracowników
Władysław Adam BorowiecGórnictwo i geologia inżynierska
Geofizyka
Geodezja górnicza
Fotogrametria
Inżynieria i ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Geodezja i kartografia
Ochrona zabytków
Krzysztof BoryczkoInformatyka
Bogusław Wojciech BożekMatematyka
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Marian Jerzy BrannyGórnictwo i geologia inżynierska
Mechanika płynów
Wentylacja i klimatyzacja
Zdzisław Jan BrodaInżynieria i ochrona środowiska
Ekonomia
Organizacja i zarządzanie
Nauki ekonomiczne
Ekonomika zarządzania środowiskiem
Jan Wiktor BromowiczGórnictwo
Geologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Geologia złóż
Litologia
Geologia podstawowa
Roman BromowiczGórnictwo i geologia inżynierska
Marian BrożekGórnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria i ochrona środowiska
Przeróbka kopalin stałych
Zastosowanie fizyki w inżynierii środowiska
Zastosowanie fizyki w procesach przeróbki
Andrzej Brückman de RenstromChemia
Chemia jądrowa i wysokotemperaturowa
Korozja metali
Tomasz BrylewskiInżynieria materiałowa
Fizykochemia ciała stałego
Wysokotemperaturowa korozja metali i stopów
Ceramiczne ogniwa paliwowe (SOFC)
Nadprzewodniki wysokotemperaturowe (NWT)
Witold Ludwik BrylickiTechnologia materiałów wiążących
Stanisław BrzychczyMatematyka
Równania różniczkowe
Mirosław M. BućkoInżynieria materiałowa
Technologia ceramiki
Rentgenografia
Konstrukcyjne materiały ceramiczne
Elektroceramika
Nanomateriały
Technologii chemii materiałów
Mieczysław BudkiewiczMineralogia
Petrografia
Surowce ceramiczne
Witold BudrykGórnictwo
Wentylacja kopalń
Zwalczanie pożarów podziemnych
Hydromechanika górnicza
Eksploatacja złóż
Mechanika przemieszczeń górotworu
Technologia chemiczna
Julian Jan BugielOrganizacja i zarządzanie
Socjologia
Zarządzanie personelem
Socjologia organizacji
Socjologia zarządzania
Lech Andrzej BukowskiAutomatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Automatyzacja
Organizacja i zarządzanie
Jakość i niezawodność
Logistyka
Piotr BurmistrzKarbochemia
Technologia chemiczna
Energetyka
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria środowiska
Technologia paliw
Sorbenty
Lidia BurzyńskaElektrochemia
Inżynieria materiałowa
Kompozyty
Hydrometalurgia
Erhard BusekPrawo
Jerzy BuzekOchrona środowiska
Procesy chemiczne w inżynierii ochrony środowiska
Wymiana masy
Inżynieria chemiczna
Jerzy Jan BuzekOdlewnictwo
Zbigniew ByłoChemia
Chemia ogólna
Chemia organiczna
Witold Andrzej ByrskiInformatyka
Automatyka i robotyka
Komputerowe systemy sterowania
Franciszek ByrtusEnergochemiczne przetwórstwo węgla
Koksownictwo
Gazownictwo
Maria Joanna BałaGórnictwo i geologia inżynierska
Geofizyka
Geofizyka stosowana
Geofizyka wiertnicza
Petrofizyka
Geofizyka otworowa
Nauki o Ziemi
Piotr BartaFizyka ciała stałego
Fizyka
Zbigniew Wojciech BębenekMetalurgia
Technologia chemiczna
Energetyka
Technologia paliw
Władysław Zygmunt BiedaMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Ceramika
Ochrona środowiska
Materiały ogniotrwałe
Wojciech Lesław BiedrzyckiGeologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Geotermia
Eksploatacja złóż ropy i gazu
Inżynieria złożowa
Ludwik Marian BłażMetalurgia
Metaloznawstwo
Inżynieria materiałowa
Budowa i eksploatacja maszyn
Mikroskopia elektronowa
Marek Jan BogackiInżynieria i ochrona środowiska
Ochrona powietrza
Inżynieria środowiska
Fizyka i chemia atmosfery
Meteorologia i klimatologia
Zarządzanie jakością powietrza
Zarządzanie środowiskowe
Bogusław Stanisław BednarekTechniczna fizyka jądrowa
Fizyka
Detekcja promieniowania jonizującego
Mikrodozymetria
Detektory promieniowania
Andrzej Ludwik BombikFizyka ciała stałego
Magnetyzm
Fizyka
Rentgenografia
Neutronografia
Bogumiła Maria Borkowska-KłeczekGórnictwo i geologia inżynierska
Górnictwo podziemne
Marian BronickiMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Obróbka cieplna
Metaloznawstwo metali nieżelaznych
Janusz Eugeniusz BrożekElektrotechnika
Elektroenergetyka
Sieci i systemy elektroenergetyczne
Elżbieta Barbara BrylskaTechnologia chemiczna
Technologia materiałów ceramicznych
Technologia materiałów budowlanych
Technologia produkcji ceramicznych materiałów budowlanych
Jadwiga Brzezińska-MiecznikInżynieria materiałowa
Ceramika
Materiały ceramiczne
Bolesław BrzyskiGeologia
Paleobotanika
Andrzej BuczekMetalurgia
Technika cieplna
Energetyka
Gospodarka energetyczna
Wymiana ciepła
Spalanie paliw
Władysław Jan BugajskiTechnologia chemiczna
Fizykochemia szkła i emalii
Adam Zbigniew BunschMetalurgia
Metaloznawstwo
Inżynieria materiałowa
Materiały metaliczne
Rentgenowskie metody badań
Wacław BurzewskiGeologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Wiesław ByrskiInformatyka
Procesy informacyjne
Marek CałaGeomechanika
Geotechnika
Mechanika górotworu
Mechanika gruntów
Górnictwo i geologia
Mechanika tunelowa
Marek CapikGórnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria i ochrona środowiska
Technika i technologia wykonywania otworów wiertniczych
Technologie wiertnicze w ochronie środowiska
Marek CapińskiMatematyka
Matematyka finansowa
Stochastyczne równanie różniczkowe
Czesław CempelDynamika układów
Inżynieria systemów
Wibroakustyka
Mechanika
Diagnostyka maszyn
Igor CependaHistoria
Politologia
Krzysztof CetnarowiczInformatyka
Systemy wieloagentowe
Programowanie obiektowe
Symulacja
Systemy operacyjne
Systemy zarządzania
Marian ChandijGeochemia surowców przemysłu chemicznego
Jan ChłopekInżynieria materiałowa
Biocybernetyka
Biomateriały
Inżynieria biomedyczna
Kompozyty węgiel-węgiel
Kompozyty polimerowe
Jan ChmuraGeodezja i kartografia
Geodezja kolejowa
Bogdan Adam ChoczewskiMatematyka
Równania i nierówności funkcyjne
Zastosowania matematyki
Analiza matematyczna
Andrzej ChojeckiMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Mechanika
Technologia form odlewniczych
Odlewnictwo staliwa
Jerzy Andrzej ChojnackiAutomatyka i robotyka
Energetyka
Inżynieria i ochrona środowiska
Fotowoltaika
Józef ChojnackiKrystalografia
Chemia
Katarzyna Cholewa-KowalskaInżynieria materiałowa
Technologia chemiczna
Technologia szkła
Biomateriały
Szkła specjalne
Stanisław CholewickiGórnictwo
Piotr ChołdaTelekomunikacja
Sieci telekomunikacyjne
Sieci teleinformatyczne
Tadeusz ChrobakGeodezja i kartografia
Kartografia komputerowa
Systemy informacji geograficznej
Edmund ChromińskiMaszynoznawstwo
Budowa i eksploatacja kotłów parowych
Jan ChruszczMatematyka
Geometria wykreślna
Geometria rzutowa
Edward Józef ChruścielGeofizyka jądrowa
Fizyka
Przemysłowe zastosowania izotopów promieniotwórczych
Fizyka środowiska
Halina Chrzanowska-MiączyńskaCeramika
Materiały ogniotrwałe
Ceramika ogniotrwała
Adam ChrzanowskiGeodezja górnicza
Geodezja inżynieryjna
Stanisław ChrzanowskiMechanizacja
Gospodarka cieplna
Piotr Jerzy ChrząstowskiElektrotechnika
Energoelektronika
Automatyka napędu
Napęd prądu przemiennego
Modelowanie i i symulacja układów napędowych
Wacław Władysław ChrząszczGórnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Technologia wiercenia
Dowiercanie i opróbowanie złóż
Leon Ong ChuaTeoria obwodów
Elektronika
Jerzy ChwastekGórnictwo
Górnictwo i geologia inżynierska
Geodezja górnicza
Inżynieria i ochrona środowiska
Bogdan CianciaraGórnictwo
Informatyka
Geologia
Geofizyka
Inżynieria i ochrona środowiska
Geologia inżynierska
Geofizyka stosowana
Geoinformatyka ogólna i stosowana
Sejsmoakustyka górnicza
Metody statystyczne w interpretacji danych geofizycznych
Andrzej Władysław CiaśMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Metalurgia proszków
Fizykochemia spiekania tworzyw metalicznych
Wytrzymałość i pękanie materiałów spiekanych
Metaloznawstwo i fizyka metali
Zygmunt Wojciech CiechanowskiBudowa maszyn
Pompy
Sprężarki i silniki wodne
Małgorzata CiecińskaTechnologia chemiczna
Technologia szkła
Inżynieria chemiczna
Biomateriały
Materiały dla ochrony środowiska
Antoni CiembroniewiczFizykochemia sorbentów
Adsorpcja
Kinetyka sorpcji w układach porowatych
Chemia
Andrzej CiepielaElektrotechnika
Napęd elektryczny
Napędy i urządzenia elektryczne w górnictwie
Napędy elektryczne w górnictwie
Krzysztof CieplińskiMatematyka
Równania i nierówności funkcyjne
Analiza matematyczna
Układy dynamiczne
Stabilność w sensie Hyersa-Ulama
Teoria iteracji
Antoni CieślaElektrotechnika
Teoria pola elektromagnetycznego
Elektrotechnologie
Krioelektrotechnika
Nadprzewodnictwo
Zdzisław CięciwaMatematyka
Zarządzanie
Ekonomia
Ekonometria
Statystyka
Bogusław CisłoGórnictwo i geologia inżynierska
Geodezja górnicza
Geodezja i kartografia
Jan CisłoGeodezja
Fotogrametria
Aleksander CiszewskiGórnictwo
Franciszek CiuraMetalurgia
Metaloznawstwo
Inżynieria materiałowa
Mikroskopia elektronowa
Materiałoznawstwo
Wacław Bolesław CybulskiBezpieczeństwo pracy w górnictwie
Bogusław CyganekInformatyka
Elektronika
Systemy telekomunikacyjne
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Przetwarzanie obrazów
Sieci neuronowe i systemy logiki rozmytej
Systemy mikroprocesorowe
Józef CzajaGeodezja inżynieryjna
Geodezja i kartografia
Wycena nieruchomości
Systemy informacji o terenie
Piotr CzajaGeotechnika
Górnictwo
Budownictwo podziemne
Geologia inżynierska
Materiałoznawstwo
Metody górnicze w ochronie zabytków
Technologia materiałów inżynierskich
Józef Paweł CzajkowskiMaszyny elektryczne i układy elektromechaniczne
Andrzej CzaplińskiChemia
Fizykochemia węgli kamiennych
Konstrukcja i budowa aparatury badawczej
Stefan Jan CzarnockiGeologia
Badanie złóż kopalin użytecznych
Jan Józef CząstkaWiertnictwo i eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego
Tadeusz Karol CzechowiczEkonomika i organizacja górnictwa
Henryk CzeczottPrzeróbka mechaniczna kopalin użytecznych
Aerologia górnicza i eksploatacja
Lucyna Daniela CzekajNauki chemiczne
Górnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria chemiczna
Ryszard CzekajowskiGórnictwo
Pedagogika
Filozofia
Iwona Joanna CzepiecGeologia
Paleontologia
Paleoekologia
Jan Wacław CzerwińskiKomunikacja wodna
Hydraulika
Adam Franciszek CzeżowskiEksploatacja złóż surowców skalnych
Kazimierz CzopekGórnictwo i geologia inżynierska
Organizacja i zarządzanie w górnictwie
Ekonomika
Antoni CzubakMaszyny górnicze
Transport kopalniany
Technologia wibracyjna
Jan Andrzej CzubekGeofizyka jądrowa
Aleksandra Czyrska-FilemonowiczInżynieria materiałowa
Metaloznawstwo i obróbka cieplna
Mikołaj CzyżewskiOdlewnictwo
Koksownictwo
Grażyna Maria Ceglarska-StefańskaNauki chemiczne
Fizykochemia sorbentów
Adsorpcja
Mineralogia
Petrografia
Geologia
Geochemia
Technologia chemiczna
Chemia górnicza
Fizykochemia węgli
Ewa ChomaNauki chemiczne
Metalurgia
Korozja metali
Chemia fizyczna procesów metalurgicznych
Adam Stanisław ChorobikMetalurgia
Metalurgia stali
Katarzyna Chruszcz-LipskaNauki chemiczne
Chemia
Ochrona środowiska
Fizyka chemiczna
Spektroskopia molekularna
Adam Stanisław CichyInformatyka
Geofizyka
Inżynieria i ochrona środowiska
Informatyka stosowana
Geofizyka górnicza
Geoinformatyka
Jacek CieślikWibroakustyka
Automatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Dynamika maszyn
Mechanika
Fizyka
Mechanika stosowana
Akustyka
Mechatronika
Leszek Adam CzepirskiNauki chemiczne
Chemia
Chemia fizyczna i teoretyczna
Fizykochemia zjawisk powierzchniowych
Adsorpcja i sorbenty
Lucjan CzerskiNauki chemiczne
Chemia
Cezary Robert CzosnekInżynieria materiałowa
Technologia chemiczna
Materiały węglowe
Jacek Marian Stanisław CzosnowskiElektrotechnika
Teoria pola elektromagnetycznego
Stanisława Anna Dalczyńska-JonasInżynieria materiałowa
Technologia cienkich warstw
Materiały do elektroniki
Wysokoogniotrwałe kompozyty
Mieczysław DamasiewiczAutomatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Zbigniew DamijanBudowa i eksploatacja maszyn
Biomechanika
Robotyka
Mechanika komputerowa
Bionika
Bioinżynieria
Marek Janusz DanielewskiKinetyka reakcji heterogenicznych
Inżynieria materiałowa
Chemia defektów
Termodynamika procesów nieodwracalnych
Teoria procesów transportu w układach wieloskładnikowych
Chemia fizyczna i teoretyczna
Józef Stanisław DańkoMetalurgia
Odlewnictwo
Budowa maszyn
Mechanika
Inżynieria i ochrona środowiska
Eksploatacja maszyn
Rafał DańkoMetalurgia
Odlewnictwo
Stanisław DawidowiczTermodynamika techniczna
Gazownictwo ziemne
Roman DawidowskiTechnologia ciepła
Jan DejaTechnologia chemiczna
Inżynieria chemiczna
Technologia betonów
Spoiwa żużlowe
Anna Derdacka-GrzymekTechnologia chemiczna
Jerzy DereńChemia
Fizykochemia
Aleksander DługoszMetalurgia
Koksownictwo
Materiały węglowe i grafitowe
Energochemiczna przeróbka węgla
Wiesław DługoszPrzeróbka surowców mineralnych
Stanisław Marian DoboszMetalurgia
Odlewnictwo
Inżynieria materiałowa
Technologia formy
Jan Wincenty DobrowolskiInżynieria i ochrona środowiska
Badania interdyscyplinarne
Biotechnologia środowiska
Ekotoksykologia i radioekologia
Ekologia człowieka
Zrównoważony-ekologicznie rozwój gospodarczy
Ekologiczna profilaktyka
Władysław Karol DobruckiMetalurgia
Walcownictwo
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Ewa Dobrzyńska-LankoszBibliotekoznawstwo
Informacja naukowa
Marek DoktorGeologia
Sedymentologia
Geologia podstawowa
Nauki o Ziemi
Nauki przyrodnicze
Nauki geologiczne
Dominik Jacek DoroszNauki chemiczne
Elektrotechnika
Inżynieria materiałowa
Elektronika
Automatyka
Technologia chemiczna
Adam DrathGeologia
Franciszek DrobniakGórnictwo
Edward Cyprian DrozdowskiChemia
Analiza górniczo-hutnicza
Ewa DrygalskaTechnologia chemiczna
Ceramika ogniotrwała
Materiały do specjalistycznych zastosowań w nowoczesnych procesach cieplno-energetycznych
Karol DrzewieckiGórnictwo i geologia inżynierska
Eksploatacja podziemna złóż
Tąpania
Wyrzuty gazu i skał
Technika strzelnicza
Materiały wybuchowe
Zygmunt DrzymałaBudowa i eksploatacja maszyn
Stanisław Józef DubielGórnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria środowiska
Wiertnictwo naftowe
Inżynieria naftowa i gazownicza
Stanisław Mieczysław DubielFizyka ciała stałego
Fizyka jądrowa
Fizyka
Fizyka medyczna
Nauki fizyczne
Józef Antoni DubińskiGórnictwo i geologia inżynierska
Ochrona terenów górniczych
Inżynieria i ochrona środowiska
Geofizyka górnicza
Mikołaj DubowickiObróbka cieplna
Metaloznawstwo odlewnicze
Jan Tadeusz DudaInformatyka
Automatyka i robotyka
Komputerowe systemy sterowania
Modelowanie matematyczne obiektów sterowania
Modelowanie matematyczne procesów fizykochemicznych
Metody matematyczne w ekonomii i zarządzaniu
Zenon DudaGórnictwo i geologia inżynierska
Budownictwo podziemne
Ochrona zabytkowych obiektów nieruchomych
Ochrona zabytków techniki górniczej
Budownictwo podziemne i górnicze
Ewa Krystyna Dudek-DyduchInformatyka
Automatyka i robotyka
Sztuczna inteligencja
Soft computing
Obliczenia równoległe
Systemy informatyczne
Marek DudekOrganizacja i zarządzanie
Logistyka
Nauki o zarządzaniu i jakości
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Nauki o zarządzaniu
Metody i techniki wytwarzania
Projektowanie systemów produkcyjnych
Władysław Jan DudekTrakcje elektryczne
Sygnalizacja szybowa
Teoria układów logicznych
Władysław DulińskiGazownictwo ziemne
Eksploatacja i zagospodarowanie wód mineralnych
Andrzej DunikowskiGórnictwo
Mechanika górotworu
Budownictwo górnicze
Andrzej Paweł DuraEkonomia
Organizacja i zarządzanie
Systemy wspomagania decyzji
Badania operacyjne
Zarządzanie finansami
Finanse
Globalizacja
Dan Maniu DuşeInżynieria
Zarządzanie
Tadeusz Zbigniew DworakAstronomia
Inżynieria i ochrona środowiska
Ochrona powietrza
Teledetekcja
Fizyka
Monitoring środowiska
Jerzy Rudolf DyczekTechnologia materiałów budowlanych
Inżynieria chemiczna
Chemia cementu
Materiały termoizolacyjne
Aleksander DziadeckiElektrotechnika
Energoelektronika
Napęd elektryczny
Elektronika
Kazimierz DziedziniewiczMetalurgia
Termodynamika
Odnawialne źródła energii
Ciało stałe
Ciepło
Prąd elektryczny
Alojzy Michał DzierżęgaGórnictwo i geologia inżynierska
Geodezja górnicza
Instrumentoznawstwo geodezyjne
Geodezja i kartografia
Pomiary deformacji w budownictwie tunelowym i górnictwie
Adam Marian DziewońskiTomografia sejsmiczna
Ryszard DziubalskiChemia
Piroliza
Aktywacja materiałów pochodzenia organicznego
Krystyna DziunikowskaFizyka
Fizyka wysokich energii
Bohdan DziunikowskiTechniczna fizyka jądrowa
Jan Leszek DziunikowskiWytrzymałość materiałów
Mechanika
Teoria sprężystości i plastyczności
Zjawiska ciśnieniowe w górnictwie solnym
Eksploatacja złóż solnych na dużych głębokościach
Bogdan DżegniukOchrona terenów górniczych
Geodezja
Geodezja górnicza
Janina Alicja DacaBudowa i eksploatacja maszyn
Tribologia
Bogdan DobrowolskiMatematyka
Geometria wykreślna
Geometria rzutowa
Grzegorz Tomasz DobrowolskiInformatyka
Automatyka i robotyka
Sztuczna inteligencja
Systemy operacyjne
Systemy zarządzania
Języki programowe
Systemy agendowe
Systemy wspomagania
Techniki programowe
Magdalena Anna Dumańska-SłowikMineralogia
Petrografia
Geologia
Geochemia
Gemmologia
Stefania DwuraźnaMatematyka
Geometria wykreślna
Geometria rzutowa
Henryk DybiecMetalurgia
Metaloznawstwo
Inżynieria materiałowa
Obróbka cieplna
Feliks DymekGórnictwo
Mechanika górotworu
Teoria sprężystości
Górnictwo i geologia inżynierska
Matematyka stosowana
Andrzej Tomasz DziadońMetaloznawstwo
Inżynieria materiałowa
Budowa i eksploatacja maszyn
Obróbka cieplna
Marek DzieniewiczGeologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Inżynieria i ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Geochemia powierzchniowa
Janusz DziewańskiGeologia
Geologia inżynierska
Sozologia
Ekologia
Konrad Przemko EckesGeodezja i kartografia
Systemy informacji o terenie
Zastosowania informatyki w geodezji i kartografii
Teresa EckesInżynieria i ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Ochrona gleb
Geomorfologia
Franciszek EkiertGeologia kruszców
Sigward Arne EklundEnergia jądrowa
Zbigniew Witold EngelWibroakustyka
Mechanika stosowana
Feliks Teodor EsseTechnologia chemii nieorganicznej
Zbigniew Józef FajklewiczGórnictwo i geologia inżynierska
Geofizyka
Zygmunt Tadeusz FalęckiOdlewnictwo
Odlewnictwo żeliwa i metali nieżelaznych
Technologie form odlewniczych
Piotr FaliszewskiInformatyka
Informatyka teoretyczna
Teoria złożoności obliczeniowej
Zbigniew Krzysztof FąfaraOchrona środowiska
Inżynieria środowiska
Geofizyka stosowana
Górnictwo i geologia
Górnictwo i energetyka
Transport i magazynowanie węglowodorów ciekłych
Instalacja na powierzchni kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego
Aleksander Tadeusz FedoryszynMetalurgia
Budowa i eksploatacja maszyn odlewniczych
Mechanizacja i automatyzacja odlewnictwa
Stanisław Franciszek Marian FertigInżynieria i ochrona środowiska
Mikrobiologia
Metale ciężkie
Iwan Feszczenko-CzopiwskiMetalurgia
Metaloznawstwo
Metalografia
Henryk Jan FigielMagnetyczny rezonans jądrowy
Fizyka ciała stałego
Magnetyzm
Fizyka
Fizyka medyczna
Biofizyka
Nauki medyczne
Włodzimierz Mikołaj FigielElektrotechnika
Informatyka
Grafika inżynierska
Budowa i eksploatacja maszyn
Metrologia
Eksploatacja maszyn i urządzeń
Informatyka i telekomunikacja
Henryk Franciszek FikMetalurgia
Rektyfikacja stali
Tadeusz FilarMetalurgia
Energetyka
Transport ciepła i dynamika procesów cieplnych
Henryk Zbigniew FilcekGórnictwo
Geomechanika górnicza
Janusz FilipiakTeleinformatyka
Komunikacja i technologia informatyczna
Sieci zintegrowane
Artur FilipowiczGórnictwo i geologia inżynierska
Budowa i eksploatacja maszyn
Maszyny i urządzenia przeróbcze
Mechanika budowa maszyn
Bogusław Paweł FilipowiczInformatyka
Automatyka
Robotyka
Sztuczna inteligencja
Badania operacyjne
Teoria kolejek
Krzysztof FitznerTermochemia
Procesy metalurgiczne
Właściwości termodynamiczne roztworów
Równowagi fazowe
Rozpuszczalność gazów w metalach i stopach
Kinetyka i mechanizm reakcji w układach homogenicznych
Elektrolityczne otrzymywanie i roztwarzanie stopów
Ignacy Stanisław FiutFilozofia
Poezja
Nauki o kulturze i religii
Medioznawstwo
Ekofilozofia
Literatura
Prasoznawstwo
Danuta FlisiakGeotechnika
Mechanika górotworu
Górnictwo i geologia inżynierska
Budownictwo specjalne
Jerzy FlisiakGeomechanika
Górnictwo i geologia inżynierska
Mechanika gruntów
Modelowanie numeryczne
Barbara Bronisława FlorkowskaElektrotechnika
Elektroenergetyka
Technika wysokich napięć
Diagnostyka urządzeń elektrycznych
Marek Jacek FlorkowskiElektrotechnika
Elektronika
Automatyka
Tadeusz FlorkowskiFizyka jądrowa
Stanisław FortunaBudowa i eksploatacja maszyn
Energetyka
Maszyny przepływowe
Wentylatory
Urządzenia wentylacyjne
Sprężarki
Edward FraśOdlewnictwo
Krystalizacja metali
Kompozyty
Eduardo Frei Ruiz-TagleHydraulika
Konstantin Wasilewicz FrołowDrgania nieliniowe
Jerzy Jan FrydrychMetalurgia
Materiałoznawstwo
Metalurgia proszków
Materiały spiekane
Ewa Maria FrytChemia
Fizykochemia
Ceramika
Chemia defektów
Procesy dyfuzji w ciałach stałych
Eugeniusz FuchsMaszyny hutnicze
Automatyka
Michał FuksaKonstrukcje żelbetowe
Budownictwo lądowe
Fundamentowanie budowli
Kazimierz FurmanikBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny górnicze
Transport kopalniany
Maszyny i urządzenia transportowe
Józef Adam FelisBudowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Wibroakustyka maszyn
Teoria mechanizmów i maszyn
Robert FilipekNauki chemiczne
Chemia
Inżynieria materiałowa
Fizykochemia ciała stałego
Korozja
Andrzej FitzkeMatematyka
Metody numeryczne
Równania różniczkowe
Tadeusz FranikGórnictwo i geologia inżynierska
Ekonomika górnictwa
Projektowanie i budowa zakładów górniczych
Hanna FrydrychMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Budowa i eksploatacja maszyn
Materiałoznawstwo
Metalurgia proszków
Teoria procesów metalurgicznych
Alicja Maria Frysztak-WołkowskaGórnictwo i geologia inżynierska
Geochemia
Ochrona środowiska
Geologia naftowa
Geologia górnicza
Inżynieria naftowa
Geologiczna kartografia powierzchniowa
Zbigniew FurdzikMatematyka
Topologia
Janusz Stanisław GajdaElektrotechnika
Metrologia elektryczna
Metrologi elektroniczna
Ryszard Jerzy GajerskiNauki chemiczne
Ochrona przed korozją
Inżynieria materiałowa
Technologia chemiczna
Fizykochemia ciała stałego
Analiza termiczna
Jan GalarowiczFilozofia
Nauki filozoficzne
Etyka
Filozofia współczesna
Filozofia człowieka
Antropologia
Zdzisław GałaśGórnictwo i geologia inżynierska
Organizacja i zarządzanie w górnictwie
Ekonomika
Aleksander Jacek GarlickiGórnictwo i geologia inżynierska
Geologia złóż
Geologia górnicza
Edward Antoni GarściaEnergetyka
Inżynieria i ochrona środowiska
Jean Raymond GavarriChemia ciała stałego
Materiały tlenkowe
Antoni GawełMineralogia
Petrografia
Górnictwo
Wacław GawędzkiElektrotechnika
Metrologia elektryczna
Adam Mieczysław GawinGórnictwo i geologia inżynierska
Geofizyka
Geofizyka wiertnicza
Geofizyka poszukiwawcza
Fizyka teoretyczna
Skały osadowe
Astrofizyka i kosmologia relatywistyczna
Marek GawlickiCement
Chemia cementu
Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
Barbara GąciarzSocjologia ekonomiczna
Socjologia instytucji
Władysław GąsiorowskiMatematyka
Geometria wykreślna
Otmar GedliczkaGeodezja
Miernictwo
Józef GęgaBudowa i eksploatacja maszyn
Urządzenia technologiczne
Urządzenia ochrony środowiska
Tadeusz Mieczysław GibasInżynieria materiałowa
Materiałoznawstwo
Józef Kazimierz GiergielAutomatyka i robotyka
Dynamika maszyn
Mechanika stosowana
Drgania mechaniczne
Tłumienie drgań
Mariusz GiergielAutomatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Dynamika maszyn
Robotyka
Inżynieria mechaniczna
Jerzy Kazimierz GierulaFizyka jądrowa
Dozymetria
Aleksander GilInżynieria materiałowa
Inżynieria chemiczna
Nauka o materiałach
Korozja wysokotemperaturowa
Julian Gizbert-StudnickiElektroakustyka
Układy analogowe
Mirosław Tadeusz GłowackiInżynieria materiałowa
Inżynieria wiedzy
Informatyka techniczna i telekomunikacyjna
Systemy symulacji komputerowych
Analiza obrazu i grafika komputerowa
Wiktor GłowackiGórnictwo
Automatyka maszyn górniczych
Zygfryd GłowaczElektrotechnika
Informatyka
Automatyka
Maszyny elektryczne
Elektromechanika
Procesy elektromagnetyczne
Układy elektromagnetyczne
Półprzewodniki
Jan GłowniaMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Krystalizacja stopów
Odlewnictwo stopów żelaza
Stanisław GłówczyńskiMatematyka
Jan GmyrekGeodezja inżynieryjna
Geodezja i kartografia
Jan GocałGeodezja i kartografia
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Walery GoetelStratygrafia
Geologia regionalna
Geologia mezozoiku
Mineralogia ogólna
Naukowe podstawy ochrony przyrody
Marian GolecTechnologia produkcji i użytkowania elektrod węglowych
Andrzej Maria GołaśMechanika komputerowa
Janusz Maria GołaśNauki chemiczne
Elektrochemia
Chemia analityczna
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria chemiczna
Chemia środowiska
Stanisław GołąbMatematyka
Geometria różniczkowa
Jerzy GomoliszewskiGeodezja przemysłowa
Tomasz Ziemowit GomoliszewskiGeodezja
Optyka geometryczna
Instrumentoznawstwo geodezyjne
Andrzej GonetGórnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Inżynieria i ochrona środowiska
Geoinżynieria
Inżynieria środowiska
Udostępnianie i eksploatacja złóż
Przemysław Stefan GorczycaElektrotechnika
Teoria sterowania
Modelowanie i identyfikacja procesów technologicznych
Stanisław GorczycaMetaloznawstwo
Inżynieria materiałowa
Obróbka cieplna
Marek GorgońInformatyka
Elektronika
Automatyka i robotyka
Informatyka stosowana
Architektury systemów wizyjnych
Edward GörlichElektrochemia
Geochemia
Chemia krzemianów
Analiza chemiczna
Krystalochemia
Włodzimierz GosławskiChemia
Piotr Józef GospodarczykBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny i urządzenia górnicze
Maszyny górnicze i wiertnicze
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Władysław GóralGeodezja i kartografia
Geodezja satelitarna
Henryk GóreckiTeoria sterowania i systemów
Metody optymalizacji
Roman GóreckiAutomatyka i robotyka
Adaptacja osiągnięć teoretycznych do zadań praktycznych
Wojciech Kazimierz GóreckiGeologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria i ochrona środowiska
Geologia naftowa
Geotermia
Inżynieria środowiska
Odnawialne źródła energii
Górnictwo i energetyka
Stefan GórkaMatematyka
Geometria wykreślna
Marian Ludwik GórkiewiczHistoria
Bibliografia
Marcin Cezary GórnyMetalurgia
Odlewnictwo
Inżynieria materiałowa
Zbigniew GórnyOdlewnictwo
Metaloznawstwo metali nieżelaznych
Jerzy GórskiMatematyka
Funkcje analityczne i harmoniczne
Ludwik Konstanty GórskiChemia analityczna
Chemia jądrowa
Chemometria
Teresa GrabowskaGeologia
Geofizyka stosowana
Magnetometria
Grawimetria
Maciej Władysław GrabskiBudowa polikryształów
Badanie struktury granic ziarn w metalach
Michał GrażyńskiHistoria
Alan Lindsay GreerMateriałoznawstwo
Wojciech GregaAutomatyka
Automatyka i robotyka
Optymalizacja
Sterowanie w czasie rzeczywistym
Sterowanie cyfrowe
Układy nieliniowe
Sterowanie rozproszone
Sieci przemysłowe
Integracja systemów
Mirosław Roman GregoraszczukMetalurgia i odlewnictwo
Mechanizacja i automatyzacja odlewni
Elżbieta Greiner-WronaInżynieria materiałowa
Technologia chemiczna
Technologia szkła
Inżynieria chemiczna
Korozja szkła
Reakcje powierzchniowe
Konserwacja szkła
Karol GreńGeodezja górnicza
Giennadij Grigoriewicz-PiwniakElektrotechnika
Energetyka
Elektromechanika
Adam Jerzy GrudzińskiDrukarz
Działacz NSZZ "Solidarność"
Hubert GruszczykMineralogia
Petrografia
Jan Władysław GruszczyńskiCeramika
Technologia materiałów ogniotrwałych
Zastosowanie ceramiki ogniotrwałej
Korozja tworzyw ceramicznych
Stanisław GruszczyńskiInżynieria
Rekultywacja
Ochrona środowiska
Geoinformatyka
Ochrona gleb
Szkody górnicze
Tadeusz GrzebieniowskiMechanika
Maszynoznawstwo
Zbigniew Władysław GrzesikInżynieria materiałowa
Fizykochemia ciała stałego
Korozja wysokotemperaturowa
Dyfuzje
Teresa GrzybekAdsorpcja
Chemia
Kataliza chemiczna
Jerzy GrzymekTechnologia materiałów budowlanych
Technologia związków siarkowych
Technologia związków glinu
Adam GułaEnergetyka
Fizyka
Stanisław Andrzej GumułaMechanika
Termodynamika
Energetyka
Mechanika płynów
Maszyny energetyczne
Henryk GurgulEkonomia i finanse
Matematyka stosowana
Krystyna GustawFizykochemia
Technologia chemiczna
Materiały budowlane
Technologia materiałów wiążących
Edward GuzikMetalurgia i odlewnictwo żeliwa
Krystalizacja stopów
Kierunkowa krystalizacja stopów
Inżynieria powierzchni
Zofia Maria GuzikNauki chemiczne
Chemia ciała stałego
Monokryształy
Jan Edward GyurcsakElektrotechnika
Informatyka
Sieci komputerowe
Systemy informatyczne
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna
Stanisława Barbara GacekMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Metalurgia proszków
Marek GalantyMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych
Andrzej Grzegorz GałaśGeologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Inżynieria i ochrona środowiska
Geologia złóż kopalin
Geodezja i kartografia
Geologia gospodarcza
Kartografia sozologiczna
Wulkanolologia
Jolanta Ewa Gilewicz-WolterNauki chemiczne
Inżynieria materiałowa
Radiochemia
Józef GładyszMetalurgia
Metalurgia żelazostopów
Procesy redukcji tlenków metali
Leszek GłuchWibroakustyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Dynamika maszyn
Mechanika
Mechanika stosowana
Ryszard Leon GolańskiElektronika
Telekomunikacja
Układy elektroniczne
Sieci zintegrowane ISDN
Systemy przetwarzania analogowo-cyfrowego
Jan GolonkaGeotechnika
Geologia
Paleogeografia
Tektonofizyka
Jerzy GołąbMatematyka
Bożena Agnieszka GołębiowskaMineralogia
Petrografia
Geologia
Geochemia
Jerzy Karol GóreckiGeologia
Geologia złóż
Geologia górnicza
Adam Andrzej GradowskiMetalurgia
Termodynamika techniczna
Odlewnictwo staliwa i żeliwa
Ryszard Wincenty GregorczykBudowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Technologia
Maszyny i urządzenia przeróbki plastycznej
Bogusław GruszkaTechnologia chemiczna
Technologia szkła i emalii
Jerzy HaberChemia fizyczna
Kataliza chemiczna
Fizykochemia ciała stałego
Lesław Henryk HaberOrganizacja i zarządzanie
Socjologia
Socjologia organizacji i zarządzania
Społeczeństwo informacyjne
Krzysztof Jakub HaberkoInżynieria materiałowa
Technologia ceramiki
Proszki ceramiczne i i ich preparatyka
Spiekanie
Tworzywa ceramiki klasycznej i zaawansowanej
Kompozyty ceramiczne
Maria HaberkoInżynieria materiałowa
Technologia chemiczna
Ceramika klasyczna
Inżynieria materiałów ceramicznych
Jerzy Józef HaduchPomiary i sterowanie w maszynach technologicznych
Urządzenia spawalnicze
Paul HagenmullerInżynieria materiałowa
Fizykochemia ciała stałego
Stanisław HajdukBudownictwo mostów żelbetowych
Mirosław Józef HandkeChemia
Fizykochemia ciała stałego
Fizykochemia krzemianów
Spektroskopia oscylacyjna
Zbigniew Tadeusz HanzelkaElektrotechnika
Energoelektronika
Napęd elektryczny
Jakość energii elektrycznej
Magdalena HasikNauki chemiczne
Chemia
Technologia organiczna
Chemia polimerów
Polimery
Tadeusz HauptTermodynamika
Energetyka
Wiesław Adam HeflikMineralogia
Petrografia
Górnictwo
Surowce ceramiczne
Geologia inżynierska
Edeltrauda Helios-RybickaMineralogia
Geochemia
Inżynieria i geochemia środowiska
Michał Kazimierz HellerFizyka
Nauki filozoficzne
Filozofia przyrody
Kosmologia relatywistyczna
Relacja nauka-wiara
Kazimierz Konrad HessOdlewnictwo
Sterowanie procesami krzepnięcia odlewów
Rolf-Dieter HeuerFizyka cząstek elementarnych
Ho Chi HungMaszyny i urządzenia górnicze
Antoni Maria Emilian HoborskiMatematyka
Stanisław HolewińskiMetalurgia
Mariusz Andrzej HoltzerMetalurgia
Odlewnictwo
Chemia
Inżynieria materiałowa
Ochrona środowiska
Barbara HołyńskaChemia
Radiometryczne i jądrowe metody analizy chemicznej
Jurgen Michael HonigChemia
Inżynieria materiałowa
Fizyka
Eugeniusz Jan HoroszkoElektrotermia
Andrzej Zygmunt HrynkiewiczMagnetyczny rezonans jądrowy
Maksymilian Tytus HuberTeoria plastyczności
Mechanika teoretyczna
Ryszard HycnerPlanowanie przestrzenne
Geodezja i kartografia
Gospodarka nieruchomościami
Kataster
Józef Oskar HanselTransport linowy
Budowa i eksploatacja maszyn
Zarządzanie bezpieczeństwem techniki
Bezpieczeństwo systemów antropotechnicznych
Prawo w technice
Inżynieria zarządzania techniką
Czesław HarańczykMineralogia
Geologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Geochemia
Geologia złóż rud
Ryszard Józef HejmanowskiGeomechanika
Ochrona terenów górniczych
Geodezja górnicza
Geodezja i kartografia
Górnictwo i energetyka
Inżynieria lądowa i transport
Janusz Maria HorzemskiGeologia
Kartografia geologiczna
Muzeologia geologiczna
Marek Jacek HryniewiczBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny i urządzenia technologiczne
Maszyny do utylizacji odpadów
Mechanika ośrodków zagęszczanych
Maszyny hutnicze i ceramiczne
Maszyny technologiczne
Krystyna HubickaCeramika
Technologia chemiczna
Technologia materiałów wiążących
Tlenek glinu
Manuel Ricardo Ibarra GarciaFizyka ciała stałego
Magnetyzm i materiały magnetyczne
Hisaya IgarashiZarządzanie
Architektura
Maria IhnatowiczChemia
Chemia i technologia chemiczna węgla
Emilian IwanciwMetalurgia
Piotr Paweł IzakNauki chemiczne
Inżynieria materiałowa
Inżynieria i ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Technologia ceramiki
Inżynieria chemiczna
Ochrona przeciwpożarowa
BHP i ergonomia pracy
Zagrożenia ekologiczne
Danuta Maria IdećGórnictwo i geologia inżynierska
Głębienie szybów
Obudowa wyrobisk górniczych
Zabezpieczenie zabytkowych komór
Barbara Jabłońska-FirekGórnictwo i geologia inżynierska
Ekonomika górnictwa
Przedsiębiorstwa i ochrona środowiska
Zastosowanie metod matematycznych i technik komputerowych w zarządzaniu
Jerzy JabłońskiMetalurgia
Odlewnictwo
Technologia formy odlewniczej
Hydraulika ciekłych metali i stopów
Roman Stanisław JabłońskiBudowa i eksploatacja maszyn
Maszyny górnicze
Transport kopalniany
Maszyny i urządzenia transportowe
Wojciech Piotr Krzysztof JabłońskiBudowa i eksploatacja maszyn
Inżynieria mechaniczna
Modelowanie procesu skrawania
Modelowanie stereometrycznego stanu warstwy wierzchniej
Obrabiarki sterowane numerycznie
Józef JachimskiFotogrametria
Geodezja i kartografia
Geoinformatyka obrazowa
Adam Stanisław JagiełłoSystemy elektromechaniczne
Elektromechanika
Elektryka
Modelowanie i analiza systemów elektromechanicznych
Elektromechaniczne przetwarzanie energii
Maszyny elektryczne i układy wielomaszynowe
Inżynieria materiałów ferromagnetycznych
Zbigniew JaglarzWalcownictwo
Andrzej JajszczykTelekomunikacja
Sieci telekomunikacyjne
Telekomutacja
Janusz JakóbiecPaliwa silnikowe płynnei gazowe
Silniki spalinowe
Oleje smarowe
Alfred JakubowskiGórnictwo
Miernictwo górnicze
Ryszard JakubowskiInformatyka
Rozpoznawanie obrazów
Automatyczna generacja wiedzy
Modelowanie i wnioskowanie geometryczne
Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie
Grafy funkcyjne
Aleksandra JamrozikGórnictwo i geologia inżynierska
Wiertnictwo
Inżynieria i ochrona środowiska
Geoinżynieria
Inżynieria środowiska
Górnictwo i energetyka
Chemia środowiska
Gospodarka odpadami wydobywczymi
Kazimierz JanasMetalurgia
Edward Walery JanczewskiGeofizyka
Stanisław JaniczekGeologia
Chemia
Gleboznawstwo
Materiałoznawstwo
Geodezja i kartografia
Jerzy Franciszek JanikInżynieria materiałowa
Karbochemia
Chemia nieorganiczna
Chemia organometaliczna
Synteza nietlenkowych nanomateriałów
Tomasz JaniszewskiMedycyna
Anna Jankowska-KłapkowskaEkonomia
Organizacja i zarządzanie
Ekonomika środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych
Wiesław Władysław JankowskiMetalurgia
Odlewnictwo
Metalurgia form odlewniczych
Jan Stanisław JanowskiMetalurgia
Inżynieria materiałowa
Wacław JanuszGeodezja górnicza
Ochrona środowiska
Edukacja ekologiczna
Platon JanuszewiczMetalurgia
Odlewnictwo
Edward JarockiFizyka ciała stałego
Fizyka
Jan JaroszGeologia
Paleontologia
Andrzej Janusz JarzymowskiGórnictwo i geologia inżynierska
Geodezja i kartografia
Jadwiga Anna JarzynaGeofizyka
Geofizyka stosowana
Petrofizyka
Geofizyka otworowa
Profilowania akustyczne
Kompleksowa interpretacja profilowań geofizyki otworowej
Systemy komputerowe w geofizyce otworowej
Magnetyczny rezonans jądrowy w badaniu skał
Ocena własności zbiornikowych i sprężystych skał
Nauki o Ziemi
Zbigniew JasickiElektroenergetyka
Stanisława JasieńskaMetalurgia
Metaloznawstwo
Obróbka cieplna
Zygmunt JasiewiczMetalurgia
Metaloznawstwo
Fizyka metali
Metody statystyczne w metaloznawstwie
Stanisław JaskólskiGeologia złóż
Petrografia kruszców
Mieczysław JawieńGórnictwo i geologia inżynierska
Ekonomika górnictwa
Projektowanie i budowa kopalń
Hubert Krzysztof JaworowskiBudowa i eksploatacja maszyn
Dynamika maszyn
Mechanika
Teoria drgań
Teoria maszyn i mechanizmów
Dynamika
Jerzy JedlińskiNauki chemiczne
Inżynieria materiałowa
Fizykochemia ciała stałego
Fizykochemia powierzchni
Kazimierz Franciszek JeleńFizyka jądrowa
Fizyka
Energetyka jądrowa
Odnawialne źródła energii
Detektory
Chromatografia gazowa
Augustyn JelonekMetalurgia stali
Wiaczesław Pietrowicz JelutinMetalurgia
Jan Michał JewulskiGórnictwo i geologia inżynierska
Eksploatacja otworowa
Zagospodarowywanie złóż węglowodorów i projektowanie
Henryk Jacek JezierskiHydrogeologia
Ocena zasobów i jakości wód podziemnych
Projektowanie systemów komputerowych w hydrogeologii
Leopold JeziorskiMetalurgia
Odlewnictwo
Inżynieria materiałowa
Mieczysław JeżewskiElektrotechnika
Obwody rezonansowe
Promieniowanie kosmiczne
Fizyka
Własności dielektryczne cieczy
Własności dielektryczne ciekłych kryształów
Zenon JędrkiewiczMetalurgia
Zenon Józef JędrzykiewiczAutomatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Napęd hydrauliczny
Układy hydrauliczne
Sterowanie hydrauliczne
Franciszek JopekInżynieria górnicza
Anna Teresa JowanowiczTechnologia chemiczna
Technologia szkła
Mieczysław Kazimierz JóźwikGórnictwo i geologia inżynierska
Geodezja i kartografia
Geodezja górnicza i inżynieryjna
Automatyzacja pomiarów geodezyjnych z zastosowaniem metod laserowych i telemetrycznych
Stefan Władysław JóżkiewiczGeomechanika
Geotechnika
Górnictwo i geologia inżynierska
Mechanika gruntów
Stanisław Franciszek JuchaGórnictwo i geologia inżynierska
Geologia naftowa
Kartografia geologiczna
Eksploatacja otworowa
Zbigniew Jan JuraAerologia górnicza
Leopold JurkiewiczPromieniowanie kosmiczne
Geofizyka jądrowa
Hydrologia
Fizyka jądrowa
Mieczysław JachimowskiInżynieria materiałowa
Fizyka techniczna
Astronomia
Fizyka
Technologia elektronowa
Aleksandra JakóbskaGórnictwo i geologia inżynierska
Mechanika górnicza
Reologiczne własności skał
Jerzy Aleksander JanczyszynTechniczna fizyka jądrowa
Energetyka
Fizyka
Fizyka atomowa
Henryk JankowskiElektronika
Fizyka
Materiały cienkowarstwowe
Technologie prózniowe
Systemy sensorowe do pomiarów przemysłowych
Tomasz Zbigniew JanuszewiczElektronika
Automatyka i robotyka
Technika symulacji
Witold JastrzębskiNauki chemiczne
Chemia
Andrzej JaśkowskiGórnictwo
Górnictwo i geologia inżynierska
Ekonomika górnictwa
Ekonomika
Górnictwo i energetyka
Organizacja i programowanie w górnictwie
Wiesław Włodzimierz JażdżyńskiElektrotechnika
Maszyny elektryczne
Kacewicz BolesławMatematyka obliczeniowa
Analiza numeryczna
Złożoność obliczeniowa zadań ciągłych
… dalsze wyniki