Stanisław Mieczysław Dubiel

Z Historia AGH
Stanisław Mieczysław Dubiel
Stanislaw Dubiel.jpg
Nazwisko Dubiel
Imię / imiona Stanisław Mieczysław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 21 stycznia 1948
Miejsce urodzenia Wadowice


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego, fizyka jądrowa, fizyka medyczna, nauki fizyczne
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. Stanisław Mieczysław Dubiel (1948–)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka ciała stałego, fizyka jądrowa, fizyka medyczna, nauki fizyczne

Nota biograficzna

Urodził się 21 stycznia 1948 roku w Wadowicach.

W latach 1965–1970 studiował fizykę na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Student Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1970 roku na podstawie pracy "Oddziaływania ekstremalnie energetycznych nukleonów z jądrami Ag i Br" uzyskał magisterium.

W latach 1970-1971 był stażystą w Zakładzie Ciała Stałego Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH. W latach 1971-1974 doktorant na studiach podyplomowych w AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Oddziaływania nadsubtelne w stopach Fe-Cr (1-15 at% Cr)" obronionej na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej uzyskał doktorat.

W 1986 roku w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Zmiany struktury elektronowej dwuskładnikowych stopów żelaza wywołane substytucją” uzyskał habilitację.

W latach 1974-1976 był starszym asystentem, w latach 1977-1980, 1987-1988 adiunktem w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego.

W latach 1988-1990 był adiunktem w Zakładzie Fizyki Fazy Skondensowanej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, w latach 1990-1993 docentem, następnie w w 1993 roku został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej.

Uzyskał wiele grantów i stypendiów zagranicznych. W latach 1980–1984 Stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta, Bonn, Niemcy, w latach 1984–1985 Poste Rouge z CNRS, Paryż, Francja, w latach 1985–1987 Fellowship of the Max Planck Society (MPG), Monachium, Niemcy, w 1991 roku Profesor Fundacji Gulbenkiana , Lizbona, Portugalia, w latach 1992–1994 Grant nr 01/11 / POL Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Wiedeń, Austria i w 1994 roku Stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Wiedeń, Austria.

Doświadczenie zawodowe zdobywał też prowadząc wykłady na uczelniach zagranicznych. W latach 1976–1977 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Federalnego Rio Grande do Sul w Porto Alegre w Brazylii, w latach 1980–1984 w Institute of Magnetism, Nuclear Research Center (KFA), Juelich w Niemczech, w latach 1984–1985 w School of Mining w Nancy we Francji, w latach 1985–1987 w Max Planck Institute for Iron and Steel Research w Duesseldorfie , Niemczech i w 1991 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Coimbrze w Portugalii (przez sześć miesięcy).

W 1995 roku otrzymał tytuł profesora.

Wygłosił ponad 100 seminariów w kilkudziesięciu instytucjach naukowych w kilkunastu krajach Europy, USA, Azji, Ameryki Południowej i Afryki.

Aktywny udział w ponad 160 Konferencjach naukowych z dziedziny fizyki z prezentacją ponad 200 referatów (33 zaproszone wykłady).

W latach 1999-2002 przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dyscyplinarnych Studentów.

W latach 2011-2017 uczestnik w europejskim grancie EURATOM/EURFUSSION.

Autor ponad 250 publikacji.

Członek Societas Humboldiana Polonirum, Instytutu Fizyki, Klubu Mössbauer Century.

Członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego dla Międzynarodowego Sympozium Przemysłowaych Zastosowań Efektu Mössbauera (ISIAME): 1996 Johanesburg, 2000 Virginia Beach, 2008 Budapeszt, 2012 Dalian, 2016 Kapsztad, 2022 Olomouc, 2024 Kitakyushu

Członek Międzynarodowego Komitetu Programowego dla Międzynarodowej Konferencji Zastosowań Efektu Mössbauera (ICAME), 2023 Cartagena de Indios

Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego dla Międzynarodowej Konferencji Zaawansowanych Materiałów, Nanomateriałów i Zastosowań (ICAMANA), 2019 Oujda, 2022 Louvain-la-Neuve

W latach 2006-2008 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Rektora AGH (około 30 razy). W 2016 roku został wyróżniony nagrodą dla najlepszych prelegentów na prestiżowej międzynarodowej konferencji 20th International Conference on Solid State Compounds of Transition Elements. Laureat nagrody naukowej IBAME ( International Board on the Applications of the Mossbauer Effect) Science Award 2023

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dubiel-stanislaw-mieczyslaw-001556

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1979/79]. Kraków 1979, s. 72
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 71-72, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A – G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1998, s. 333, [foto]

Inne

stan na dzień 5.10.2023