Stanisław Mieczysław Dubiel

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stanisław Mieczysław Dubiel
Stanislaw Dubiel.jpg
Nazwisko Dubiel
Imię / imiona Stanisław Mieczysław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 21 stycznia 1948
Miejsce urodzenia Wadowice


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego, fizyka jądrowa, fizyka medyczna, nauki fizyczne
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. Stanisław Mieczysław Dubiel (1948–)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka ciała stałego, fizyka jądrowa, fizyka medyczna, nauki fizyczne

Nota biograficzna

Urodził się 21 stycznia 1948 roku w Wadowicach.

W latach 1965–1970 studiował fizykę na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Student Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1970 roku na podstawie pracy "Oddziaływania ekstremalnie energetycznych nukleonów z jądrami Ag i Br" uzyskał magisterium.

W latach 1970-1971 był stażystą w Zakładzie Ciała Stałego Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH. W latach 1971-1974 doktorant na studiach podyplomowych w AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Oddziaływania nadsubtelne w stopach Fe-Cr (1-15 at% Cr)" obronionej na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej uzyskał doktorat.

W 1986 roku w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Zmiany struktury elektronowej dwuskładnikowych stopów żelaza wywołane substytucją” uzyskał habilitację.

W latach 1974-1976 był starszym asystentem, w latach 1977-1980, 1987-1988 adiunktem w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego.

W latach 1988-1990 był adiunktem w Zakładzie Fizyki Fazy Skondensowanej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, w latach 1990-1993 docentem, następnie w w 1993 roku został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej.

Uzyskał wiele grantów i stypendiów zagranicznych. W latach 1980–1984 Stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta, Bonn, Niemcy, w latach 1984–1985 Poste Rouge z CNRS, Paryż, Francja, w latach 1985–1987 Fellowship of the Max Planck Society (MPG), Monachium, Niemcy, w 1991 roku Profesor Fundacji Gulbenkiana , Lizbona, Portugalia, w latach 1992–1994 Grant nr 01/11 / POL Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Wiedeń, Austria i w 1994 roku Stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Wiedeń, Austria.

Doświadczenie zawodowe zdobywał też prowadząc wykłady na uczelniach zagranicznych. W latach 1976–1977 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Federalnego Rio Grande do Sul w Porto Alegre w Brazylii, w latach 1980–1984 w Institute of Magnetism, Nuclear Research Center (KFA), Juelich w Niemczech, w latach 1984–1985 w School of Mining w Nancy we Francji, w latach 1985–1987 w Max Planck Institute for Iron and Steel Research w Duesseldorfie , Niemczech i w 1991 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Coimbrze w Portugalii (przez sześć miesięcy).

W 1995 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1999-2002 przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dyscyplinarnych Studentów.

Autor ponad 250 publikacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Societas Humboldiana Polonirum, Instytutu Fizyki, Klubu Mössbauer Century.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Rektora AGH (około 30 razy).

W 2016 roku został wyróżniony nagrodą dla najlepszych prelegentów na prestiżowej międzynarodowej konferencji 20th International Conference on Solid State Compounds of Transition Elements.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/?idA=01556&idform=1&afi=1&fodR=0&fdoR=2021&fagTP=0

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1979/79]. Kraków 1979, s. 72
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 71-72, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A – G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1998, s. 333, [foto]

Artykuły

Inne


stan na dzień 30.11.2020