Bogdan Adam Choczewski

Z Historia AGH
Bogdan Adam Choczewski
Bogdan Choczewski.jpg
Nazwisko Choczewski
Imię / imiona Bogdan Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 12 lipca 1935
Miejsce urodzenia Rdziostów
Data śmierci 18 września 2011
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka, analiza matematyczna, równania i nierówności funkcyjne, zastosowania matematyki
Pełnione funkcje Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1974–1980, 1988–1993)
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DyrektorInstytut Matematyki19741981
DyrektorInstytut Matematyki19881993

Prof. dr hab. Bogdan Adam Choczewski (1935–2011)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, analiza matematyczna, równania i nierówności funkcyjne, zastosowania matematyki

Nota biograficzna

Urodził się 12 lipca 1935 roku w miejscowości Rdziostów. Zmarł 18 września 2011 roku w Krakowie. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim.

Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1956 roku. Tam też w 1962 roku uzyskał doktorat, a w 1970 roku habilitację. W 1977 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego , a w 1990 roku tytuł profesora.

Rozpoczął pracę w 1956 roku na Politechnice Śląskiej.

Od 1962 roku związany z AGH. Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1974–1981, 1988–1993). Kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych IM AGH (1971–1990), kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych i Metod Obliczeniowych IM AGH (1991–1994).

Od 1970 roku współprowadzący środowiskowe seminarium z równań i nierówności funkcyjnych. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym jednej monografii.

Promotor 8 rozpraw doktorskich oraz kilkudziesięciu prac dyplomowych.

W 2005 roku przeszedł na emeryturę.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, American Mathematical Society oraz Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/choczewski-bogdan-003030

Źródła do biogramu

Książki

 • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 18-116, 4 str. okładki, [foto]
 • Informator Nauki Polskiej 2003. T. 4A : Ludzie nauki A-O. [Warszawa] 2003, s. 126
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 50, [foto]
 • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Red. B. Choczewski. Kraków 2008, s. 156-157

Artykuły

 • Dziennik Polski 2011, nr 220 (21 IX 2011), s. A12 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2011, nr 222 (23  IX 2011), s. A15 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2011, nr 220 (21 IX 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 9 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2011, nr 221 (22  IX 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 8 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2011, nr 222 (23 IX 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 14 [nekr.]
 • Powązka Z.: Wspomnienie o profesorze Bogdanie Choczewskim (1935-2011). Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego 2011 nr 4, s. 186-187, [foto]
 • Wojda A. P.: Jubileusz 50-lecia pracy Profesora Bogdana Choczewskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 162, s. 8-9, [foto]