Modelowanie i analiza systemów elektromechanicznych