Tadeusz Grzebieniowski

Z Historia AGH
Tadeusz Grzebieniowski
Nazwisko Grzebieniowski
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska St. asystent inż.
Data urodzenia 17 marca 1908
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 1941
Dyscyplina/specjalności mechanika, maszynoznawstwo
Wydział Wydział GórniczySt. asystent inż. Tadeusz Grzebieniowski (1908-1941)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, maszynoznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 17 marca 1908 roku we Lwowie. Zmarł zamordowany przez gestapo w 1941 roku.

Do Szkoły Powszechnej i XII Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Szczepanowskiego uczęszczał we Lwowie, gdzie w 1928 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku zdał egzamin konkursowy i został przyjęty na Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej.

9 grudnia 1932 roku otrzymał dyplom inżyniera mechanika.

W latach 1933-1934 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.

W 1934 roku rozpoczął pracę w Oddziale Mechanicznym Dyrekcji Okręgu Kolei Państwowych w Krakowie.

1 października 1936 roku został zastępcą asystenta w Zakładzie Maszynoznawstwa I Wydziału Górniczego Akademii Górniczej, następnie 1 marca 1937 roku awansował na starszego asystenta.

Po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku został powołany do wojska. W publikacji "Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964)" podano, że poległ, walcząc na froncie we wrześniu. Z kolei w książce "Trudne lata Akademii Górniczej" napisano, że włączył się w działalność powstałej w 1940 roku Państwowej Szkoły Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej i w 1941 roku został zamordowany przez gestapo, najprawdopodobniej w Krakowie.

Jego nazwisko umieszczone jest na tablicy poświęconej pamięci profesorów i pracowników Akademii Górniczej, którzy w okresie 1939–1945 zginęli z rąk okupanta hitlerowskiego za Ojczyznę i naukę w latach 1939–1945. Znajduję się ona w budynku głównym AGH - A-0, którą odsłonięto 4 października 1975 roku.

Źródła do biogramu

Książki

  • Bolewski A. [et al.]: Trudne lata Akademii Górniczej. Kraków 1989, s. 51, 70. 170, 322
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s 40. 42
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1938/39]. Kraków 1938, s 43. 46
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 78-79, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły