Robert Filipek

Z Historia AGH
Robert Filipek
Robert Filipek.jpg
Nazwisko Filipek
Imię / imiona Robert
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 17 sierpnia 1967
Miejsce urodzenia Bochnia


Dyscyplina/specjalności fizykochemia ciała stałego, korozja, inżynieria materiałowa, chemia, nauki chemiczne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2012-2016)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki20122016

Prof. dr hab. inż. Robert Filipek (1967–)

Dyscyplina/specjalności: fizykochemia ciała stałego, korozja, inżynieria materiałowa, chemia, nauki chemiczne

Nota biograficzna

Urodził się 17 sierpnia 1967 roku w Bochni.

W 1986 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bochni.

W 1991 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1991 roku rozpoczął pracę na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1996 roku na podstawie pracy "Dyfuzja wzajemna w jednofazowych układach wieloskładnikowych", napisanej pod kierunkiem profesora Marka Danielewskiego otrzymał stopień doktora.

W 2007 roku na podstawie rozprawy "Modelowanie dyfuzji w układach wieloskładnikowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2012-2016 był prodziekanem WIMiC.

W ramach pracy naukowej zajmuje się matematycznym modelowaniem procesów dyfuzji w ciele stałym w układach wieloskładnikowych oraz badaniami dyfuzji wzajemnej w wielofazowych układach zamkniętych i otwartych o zmiennych współczynnikach dyfuzji.

W 2020 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor ponad 130 publikacji i 1 patentu.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Pracuje w Katedrze Fizykochemii i Modelowania Procesów WIMiC.

Był pełnomocnikiem dziekana do spraw komputeryzacji Wydziału.

Członek Komisji Nauk Ceramicznych PAN.

Odznaczenia i nagrody

Srebrna Odznaka im. Mikołaja Kopernika, Primus Inter Pares, Brązowa, Srebrna i Złota Odznaka im. Stanisława Staszica, Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagroda Prezesa Rady Ministrów, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/filipek-robert-002277

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 152, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 85

stan na dzień 20.03.2023