Bohdan Dziunikowski

Z Historia AGH
Bohdan Dziunikowski
Bohdan Dziunikowski.jpg
Nazwisko Dziunikowski
Imię / imiona Bohdan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 4 lutego 1930
Miejsce urodzenia Jaworzno
Data śmierci 22 lutego 2012
Dyscyplina/specjalności techniczna fizyka jądrowa
Pełnione funkcje kierownik Zakładu Analiz Radiometrycznych w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1972–1982)
Wydział Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Bohdan Dziunikowski (1930–2012)

Dyscyplina/specjalności: techniczna fizyka jądrowa

Nota biograficzna

Urodził się 4 lutego 1930 roku w Jaworznie. Zmarł 22 lutego 2012 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (1953). Mgr inż. geolog — AGH 1957, dr — AGH 1963, dr hab. — AGH 1971, prof. (tytuł) — 1982. Profesor zwyczajny — 1992.

Był kierownikiem Zakładu Analiz Radiometrycznych w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej (1972-1982).

W latach 60-tych odbył staże naukowe we Francji i Wielkiej Brytanii. W latach 80-tych ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) w Wiedniu. Ekspert ds. pomocy technicznej ONZ dla krajów rozwijających się. Członek międzynarodowego komitetu redakcyjnego czasopisma „Nukleonika”, Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Jak ekspert IAEA delegowany do Australii, Indonezji, Zairu, Wybrzeża Kości Słoniowej, na Kubę.

Autor około 80 publikacji, w tym kilku skryptów i książek, 9 patentów oraz wielu opracowań dla przemysłu.

Promotor 3 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, nagrody resortowe

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dziunikowski-bohdan-001460

Źródła do biogramu

Książki

 • Dziunikowski B.: Jesienne liście wspomnień. Jaworzno 2009, 128 s., [foto]
 • Dziunikowski B.: Nieodwracalność czasu : garść wspomnień chłopca z Jaworzna. Jaworzno 2004, 104 s., [foto]
 • Dziunikowski B.: Rozmyślania z Mufka. Jaworzno [2008], 134
 • Dziunikowski B.: Z Jaworzna do Kinszasy. Jaworzno 2006, 121 s., [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 78, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A-G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa [1998], s. 367, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 2012, nr 46 (24 II 2012), s. A12 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2012, nr 81 (05 IV 2012), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 8 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2012, nr 46 (24 II 2012), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 13 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2012, nr 48 (27 II 2012), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 12 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2012, nr 49 (28 II 2012), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 9 [nekr.]
 • Niewodniczański J.: Wspomnienie o Bohdanie Dziunikowskim (1930-2012). Biuletyn AGH 2012, nr 51, s. 21-24, [foto]
 • Wspomnienie : Andrzej Zuber, 28 listopada 1933 - 27 lutego 2011 : Bohdan Dziunikowski, 4 lutego 1930 - 22 lutego 2012. Biuletyn AGH 2012, nr 52, s. 34, [foto]