Lech Anczyk

Z Historia AGH
Lech Anczyk
Lech Anczyk.jpg
Nazwisko Anczyk
Imię / imiona Lech
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 3 luty 1941
Miejsce urodzenia Wieluń
Data śmierci 17 luty 2019
Dyscyplina/specjalności matematyka
Wydział Wydział Matematyki StosowanejDr Lech Anczyk (1941-2019)

Dyscyplina/specjalności:matematyka

Nota biograficzna

Urodził się 3 lutego 1941 roku w Wieluniu. Zmarł 17 lutego 2019 roku. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Krakowie-Skotnikach.

W 1963 roku został magistrem matematyki na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w AGH, początkowo pracował w Centrum Maszyn Matematycznych. Następnie od 1966 roku był asystentem w Katedrze i Zakładzie Matematyki I Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1969 roku rozpoczął pracę, jako st. asystent w Zakładzie Równań Funkcyjnych nowo powstałego Instytutu Matematyki, jednostki międzywydziałowej AGH.

W 1973 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie pracy "Badanie rozwiązań pewnego równania funkcyjnego w klasie funkcji o zadaniowym przebiegu asymptotycznym" napisanej pod kierunkiem prof. Bogdana Choczewskiego uzyskał doktorat. Po obronie otrzymał stanowisko adiunkta.

W 1995 roku został członkiem Komitetu Redakcyjnego "Opuscula Mathematica".

w 1989 roku był sekretarzem naukowym Sympozjum zorganizowanego w Polsce w ramach dorocznych konferencji "International Symposia on Functional Equations".

W ramach wymiany zagranicznej pracowników, zajmował stanowisko maître de conférences, czyli wykładowcy, w Oranie w Algierii latach 1975-1981 i w Monastir w Tunezji w latach 1984-1988.

W 2005 roku przeszedł na emeryturę.

Autor kilku publikacji, w tym 3 książek.

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 39, 92, 99, 100, 113
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/66]. Kraków 1967, s. 15
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 39
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 106
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 116
  • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Red. B. Choczewski. Kraków 2008, s. 157

Artykuły

  • Dziennik Polski 2007, nr 45 (22 II 2019), s. 14 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2019, nr 46 (22 II 2019), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s. 13 [nekr.]

Inne

  • Informacja dotycząca daty i miejsca urodzenia i fotografia z Wydziału Matematyki Stosowanej [30.01.2020]