Marian Ludwik Górkiewicz

Z Historia AGH
Marian Ludwik Górkiewicz
Marian Gorkiewicz.jpg
Nazwisko Górkiewicz
Imię / imiona Marian Ludwik
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 29 marca 1910
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 31 lipca 1989
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności historia, bibliografia
Pełnione funkcje Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1972–1980)
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
DyrektorBiblioteka Główna19721980

Dr Marian Ludwik Górkiewicz (1910–1989)

Dyscyplina/specjalności: nauki historyczne, bibliografia

Nota biograficzna

Urodził się 29 marca 1910 roku we Lwowie, zmarł 31 lipca 1989 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył lwowską szkołę powszechną im. Henryka Sienkiewicza oraz IX Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego tamże. Po maturze (1931) studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie historię społeczną i gospodarczą, ekonomię i statystykę. W 1935 roku uzyskał stopień magistra filozofii z zakresu historii. Asystent w Zakładzie Historii Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Jana Kazimierza 1936-1937; nauczyciel Gimnazjum Kupieckiego we Lwowie 1938-1940; uczestnik tajnego nauczania w szkołach średnich Lwowa 1942-1944.

Pracownik Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie (później we Wrocławiu) 1942-1951. Kierował pracami Oddziału Koncentracji w trakcie przenoszenia zbiorów Ossolineum do Wrocławia od września 1945 roku do czerwca 1946 roku. W 1946 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy rozpoczętej jeszcze we Lwowie ("Ceny w Krakowie w latach 1796-1914", wyd. Poznań 1950). We Wrocławiu ukończył kurs bibliotekarski (1946/1947), w grudniu 1948 roku zdał egzamin bibliotekarski na stanowisko pierwszej kategorii w państwowej służbie bibliotecznej. W 1961 roku otrzymał stopień starszego kustosza dyplomowanego.

Zatrudniony w BG AGH w latach 1952-1980. Kierownik Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów 1952-1959, zastępca dyrektora BG AGH 1957-1972, dyrektor Biblioteki Głównej AGH w latach 1972-1980.

W 1981 roku przeszedł na emeryturę.

Autor 12 publikacji, w tym 3 książek, m.in.: "Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej" z lat 1919-1958" (Kraków 1960), "Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej z lat 1959-1967" (Kraków 1969).

Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - przewodniczący Zarządu Okręgu Kraków-Miasto 1967-1970. Przez 4 kadencje 1962-1974 był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego. Członek Senackiej Komisji Bibliotecznej AGH (1958), członek Senackiej Komisji Wydawniczej (1961). Senior Budowy Biblioteki Głównej AGH (1961). Przez dwie kadencje był członkiem Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników Naukowo-Dydaktycznych (1962-1968). Członek Prezydium Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy AGH (1962).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Bibliotekarze bibliotek specjalnych. [Red. t. Maria Lenartowicz]. Warszawa 2007, s. 27-31, [foto]
  • Dudziak-Kowalska M., Janczak B., Krawczyk J.: Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu Uczelni. Kraków 2019, s. 13-32, 57-59, [foto]
  • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 47-48, [53], [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 67-69, [foto]
  • Słownik pracowników książki polskiej : suplement 3. Pod red. H. Tadeusiewicz. Warszawa 2010, s. 95-96
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 104-105, [foto]

Artykuły