Maciej Władysław Grabski

Z Historia AGH
Maciej Władysław Grabski
Maciej Grabski.jpg
Nazwisko Grabski
Imię / imiona Maciej Władysław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 20 czerwca 1934
Miejsce urodzenia Grabków
Data śmierci 12 lutego 2016
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności budowa polikryształów, badanie struktury granic ziarn w metalach


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1999
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii materiałowej oraz znaczący wkład w rozwój kadry naukowej AGH
Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Maciej Władysław Grabski (1934-2016)

Dyscyplina/specjalności: budowa polikryształów, badanie struktury granic ziarn w metalach

Nota biograficzna

Urodził się 20 czerwca 1934 roku w Grabkowie. Zmarł 12 lutego 2016 roku w Warszawie. Pochowany na Starych Powązkach.

Absolwent Politechniki Warszawskiej z 1960 roku ze specjalnością metaloznawstwo. W 1967 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1973 roku doktora habilitowanego. Profesorem nadzwyczajnym został w 1979 roku, a zwyczajnym w 1989 roku.

Pracownik Politechniki Warszawskiej. Wieloletni kierownik Zakładu Podstaw Nauki o Materiałach tej uczelni. W latach 1992-2005 Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Do 2012 roku członek Rady Fundacji, później członek honorowy.

Specjalizował się w zakresie nauki o materiałach, zajmując się głównie związkami pomiędzy strukturą granic ziarn a właściwościami metali, oddziaływaniem dyslokacji z granicami oraz stabilnością mikrostruktury.

Autor publikacji ponad 70 prac naukowych. Promotor ok. 15 prac doktorskich.

Członek Polskiej Akademii Nauk. W latach 1991–1994 przewodniczył Zespołowi Nauk Technicznych w Komisji Badań Podstawowych Komitetu Badań Naukowych, a w latach 1994–1997 był wiceprzewodniczącym Komisji Badań Stosowanych. Należał do Zespołu ds. Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki (2000–2008, od 2004 jako jego przewodniczący). W 2011 objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Etyki w Nauce PAN na okres trzyletniej kadencji, ponownie powołany w 2014 roku. W latach 1992–2005 był prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk.

Doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej (2001).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Wielki Krzyż Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanowskich i inne

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 65-66, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1: A–G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa [ca 1998], s. 513, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2016, nr 39 (17 II 2016), s. A11 [nekr.]
  • Grabski M. W.: O nauce w Polsce - zamyślenie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 68, s. 28-30, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 24.03.1999], s. 1, 7, [22]
  • Uroczystość nadania doktoratu honoris causa AGH prof. Maciejowi Grabskiemu - 25 czerwca 1999 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 68, s. 20, [foto]

Inne