Technika strzelnicza w górnictwie budownictwie i inżynierii środowiska