Jerzy Gomoliszewski

Z Historia AGH
Jerzy Gomoliszewski
Jerzy Gomoliszewski.jpg
Nazwisko Gomoliszewski
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż. arch.
Data urodzenia 24 kwietnia 1904
Miejsce urodzenia Zagórze
Data śmierci 13 marca 1988
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja przemysłowa
Pełnione funkcje Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1956–1960)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geodezji Górniczej19561960

Prof. dr inż. arch. Jerzy Gomoliszewski (1904–1988)

Dyscyplina/specjalności: geodezja przemysłowa

Nota biograficzna

Urodził się 24 kwietnia 1904 roku we wsi Zagórze w powiecie kłobuckim. Zmarł 13 marca 1988 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył Liceum Humanistyczne w Olkuszu.

W 1923 roku rozpoczął studia na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1928 roku. Następnie podjął pracę w wykonawstwie geodezyjnym. W 1930 roku uzyskał uprawnienia mierniczego przysięgłego, a 6 lat później założył własne biuro. W okresie wojennym pracował, jako inżynier geodeta.

W latach 1945-1952 studiował na Wydziale Architektury Wydziałów Politechnicznych AGH.

Równolegle ze studiami (od 1946 roku) podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Miernictwa II Oddziału Geodezyjnego Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej.

W pracy naukowej zajmował się problemami wykorzystania metod geodezyjnych do inwentaryzacji zabytków, skoncentrowany był głównie na prowadzeniu badań architektonicznych z wykorzystaniem technik geodezyjnych. Zafascynowany pięknem budowli starego Krakowa, inicjuje stosowanie metod geodezyjnych do inwentaryzacji zabytków, do badań kompozycji budowli monumentalnych.

Na podstawie pomiarów doświadczalnych monumentalnego zabytku architektury gotyckiej opracował zasady pomiarów i sporządzania map inwentaryzacyjnych, dokonał szczegółowej analizy przydatności i dokładności trygonometrycznych metod pomiaru sytuacyjno-wysokowościowego w odniesieniu do niedostępnych punktów budowlo. Wyniki tych badań opublikował po raz pierwszy w artykule „Pomiary zabytków architektonicznych. (Wnioski z pomiaru kościoła Św. Katarzyny w Krakowie)” w „Przeglądzie Geodezyjnym” 1948, nr 9-10, s. 277-293. W 1950 roku na podstawie tej pracy uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W latach 1952-1969 był kierownikiem Katedry Geodezji Przemysłowej.

W latach 1956-1960 dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej. Zorganizował studia zaoczne dla pracujących na Wydziale Geodezji Górniczej.

W 1954 roku został profesorem AGH.

W 1969 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor około 100 publikacji, w tym 3 książek i 3 patentów. Prowadził działalność w zakresie rewaloryzacji zabytków architektury.

Jako wybitny autorytet w dziedzinie geodezyjnej inwentaryzacji zabytków architektury współpracował czynnie z Międzynarodową Radą ds. Zabytków i Założeń Zabytkowych, z Urzędem Federalnym ds. Zabytków w Wiedniu oraz z Państwowym Urzędem Konserwacji Zabytków i Ochrony Przyrody CSRS. W latach 1963-1968 był członkiem zarządu Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Ponadto brał udział w pracach kilku zespołów Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN i Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii", Złota Odznaka "Za Prace Społeczne dla m. Krakowa"

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Becela, [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 339
 • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 13, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 59-61, [foto]
 • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 13-14, 29-31, 32-53, 67, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 100
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 622 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
 • Odlanicki-Poczobutt M.: Profesor Jerzy Gomoliszewski (1904-1988). Geodezja i Kartografia 1989, t. 38, z. 2, s. 83-86, [foto]
 • Płatek A.: Wspomnienie o profesorze Jerzym Gomoliszewskim (1904-1988). Przegląd Geodezyjny 1989, nr 4/5, s. 35, 13, [foto]
 • Płatek A., Rola F.: Jubileusz 70-lecia urodzin profesora Jerzego Gomoliszewskiego. Przegląd Geologiczny 1975, nr 4, s. 150-152
 • Rola F.: Profesor dr inż. arch. Jerzy Gomoliszewski. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1332. [Seria] Geodezja 1991, z. 108, s. 7-12, [foto]
 • Zeszyt poświęcony jubileuszowi 70-lecia urodzin profesora Jerzego Gomoliszewskiego. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 448. [Seria] Geodezja 1974, z. 30, s. 1-18, [foto]

Inne

 • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 22.03. 2016]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/