Henryk Franciszek Fik

Z Historia AGH
Henryk Franciszek Fik
Henryk Franciszek Fik.jpg
Nazwisko Fik
Imię / imiona Henryk Franciszek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 grudnia 1918
Miejsce urodzenia Królewska Huta
Data śmierci 11 lipca 1982
Dyscyplina/specjalności metalurgia, rektyfikacja stali
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Pieców i Gospodarki Cieplnej w latach 1969-
Wydział Wydział Metali NieżelaznychProf. dr hab. inż. Henryk Franciszek Fik (1918–1982)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, rektyfikacja stali

Nota biograficzna

Urodził się 2 grudnia 1918 roku w Królewskiej Hucie. Zmarł 11 lipca 1982 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1936 roku rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym AG, które ukończył w 1947 roku.

W czasie II wojny światowej był zatrudniony w kilku zakładach. W latach 1940-1942 był robotnikiem magazynowym w Fabryce "Bata" w Radomiu, następnie w okresie 1942-1945 był pracownikiem administracyjnym w firmie budowlanej G. Sommer w Krakowie. Po wojnie, w 1945 roku, był kierownikiem ewidencji ludności w Magistracie w Chorzowie. Następnie w latach 1946-1947 był asystentem technicznym w Zjednoczeniu Przemysłu Metali Nieżelaznych w Katowicach. W okresie 1947-1948 pracował w Hucie "Kunegunda" w Katowicach, a w latach 1948-1949 w Hucie Cynkowej w Wełnowcu i do 1950 roku był kierownikiem wydziału, w latach 1950-1953 dyrektorem technicznym oraz w latach 1953-1959 kierownikiem wydziału badawczo-doświadczalnego.

W latach 1960-1967 był starszym projektantem w Biurze Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych "BIPROMET" w Katowicach.

W 1963 roku na podstawie pracy "Proces rektyfikacji kadmu metodą strumieni równoległych", napisanej pod kierunkiem profesora A. Krupkowskiego na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH, uzyskał stopień doktora.

W 1963 roku rozpoczął pracę starszego wykładowcy w Katedrze Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

W 1964 roku na podstawie rozprawy "Rektyfikacja metali metodą pełnej równowagi" uzyskał stopień doktora habilitowanego, następnie otrzymał stanowisko docenta.

W latach 1967-1969 był kierownikiem Katedry Pieców i Gospodarki Cieplnej, następnie w latach 1969-1982 był kierownikiem Zakładu Pieców Hutniczych i Gospodarki Cieplnej Instytutu Metalurgii Metali Nieżelaznych WMN.

W 1974 roku otrzymał tytuł profesora.

Promotor 5 prac doktorskich.

W latach 1976-1979 był pierwszym prezesem Koła AGH Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 109
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 43
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 102
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 77
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 15.01.2016]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/