Marek Cała

Z Historia AGH
Marek Cała
Marek Cała.jpg
Nazwisko Cała
Imię / imiona Marek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 4 lutego 1968
Miejsce urodzenia Chrzanów


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia, geotechnika, mechanika gruntów, mechanika górotworu, mechanika tunelowa, geomechanika
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2016-2020, 2020-2021), dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (2021-2024)
Wydział Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki ZasobamiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20082012
ProdziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20122016
DziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20162020
DziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20202021
DziekanWydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami20212024

Prof. dr hab. inż. Marek Cała (1968-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia, geotechnika, mechanika gruntów, mechanika górotworu, mechanika tunelowa, geomechanika

Nota biograficzna

Urodził się 4 lutego 1968 roku w Chrzanowie.

W 1992 roku ukończył Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

W 1992 roku podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

W latach 2002-2005 pełnił funkcję zastępcy kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, a w latach 2016-2020 i 2020-2021 dziekana tego Wydziału. W związku ze zmianą nazwy Wydziału w latach 2021-2024 jest dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

W 1997 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, dotyczącą problematyki mechanizmu współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie geologicznej.

W 2007 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2015 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Problematyka zastosowania kotwi w budownictwie podziemnym była przedmiotem projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, którego był kierownikiem. Począwszy od tego okresu, w kręgu jego zainteresowań pojawiają się zarówno zagadnienia związane z geomechaniką, jak i geotechniką. Obecnie zajmuje się problematyką stateczności zboczy i konstrukcji oporowych. W 2006 roku został ukończony projekt badawczy wykonywany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pod jego kierunkiem. Projekt ten dotyczył zastosowania metod numerycznych dla kompleksowej analizy stateczności skarp i zboczy. Oprócz tego brał czynny udział przy realizacji 10 innych projektów badawczych i celowych.

Prowadzi wykłady, ćwiczenia audytoryjne, projektowe oraz zajęcia terenowe ze studentami Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, z przedmiotów: mechanika gruntów, geotechnika, budowle ziemne, mechanika górotworu oraz tunelowanie.

Jego dorobek naukowy to ponad 200 publikacji w czasopismach oraz materiałach konferencyjnych, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Jest także autorem i współautorem ponad 350 opracowań wykonanych dla potrzeb przemysłu krajowego i światowego w Norwegii, Szwajcarii, Wietnamie czy Sierra Leone.

Swoje prace przedstawiał m.in. na międzynarodowych konferencjach, które miały miejsce w Australii, Austrii, Brazylii, Czechach, we Francji, w Hiszpanii, Kanadzie, Niemczech i Słowacji.

Wypromował 5 doktorów, ponad 50 magisteriów oraz inżynierów na kierunkach kształcenia: budownictwo, inżynieria środowiska oraz górnictwo i geologia, prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Od 2008 roku jest Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego cyklicznej konferencji Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii.

W październiku 2016 roku, podczas obrad w Rio de Janeiro, został wybrany prezydentem Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego (International Organizing Committe of World Mining Congress – IOC/WMC). W 2021 roku ponownie został wybrany prezydentem tego Komitetu na kadencję 2021-2024. Jest przewodniczącym Oddziału Małopolskiego Polskiego Komitetu Geotechniki, posiada certyfikat PKG. Od 1999 roku jest sekretarzem Sekcji Mechaniki Górotworu PAN. Jest również członkiem International Society for Rock Mechanics (ISRM) i przewodniczącym Oddziału Małopolskiego Polskiego Komitetu Geotechniki.

W swej pracy badawczej zajmuje się m.in. problematyką stateczności zboczy i konstrukcji oporowych, strategią rozwoju górnictwa w Unii Europejskiej czynumerycznym modelem „gruntu Phobosa” (jednego z księżyców Marsa).

Odznaczenia i nagrody

Za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej otrzymał pięciokrotnie nagrodę Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/cala-marek-001624

Źródła do biogramu

Książki

  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 224, 228-230, 281

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 22, s. 3
  • Profesor Cała ponownie prezydentem IOC/WMC. Biuletyn AGH 2021, nr 157-158, s. 30-31, [foto]

Inne

stan na dzień 28.01.2023