Piotr Paweł Izak

Z Historia AGH
Piotr Paweł Izak
Piotr Izak.jpg
Nazwisko Izak
Imię / imiona Piotr Paweł
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 czerwca 1951
Miejsce urodzenia Pasieka Otfinowska


Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, technologia ceramiki, ochrona przeciwpożarowa, BHP i ergonomia pracy, zagrożenia ekologiczne, inżynieria i ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. inż. Piotr Paweł Izak (1951–)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, technologia ceramiki, ochrona przeciwpożarowa, BHP i ergonomia pracy, zagrożenia ekologiczne, inżynieria i ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie

Nota biograficzna

Urodził się 29 czerwca 1951 roku w Pasiece Otfinowskiej.

W 1975 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1975 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Ceramiki Szlachetnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Modyfikacja właściwości fizyko-chemicznych i reologicznych zawiesin oraz granulatów mas ceramicznych", napisanej pod kierunkiem profesora Józefa Widaja, otrzymał stopień doktora.

W latach 1985–1987 - równocześnie z pracą w AGH - odbył staż przemysłowy w American Pfauter Corporation (USA).

W latach 1992–94 był specjalistą w Pierwszym Komercyjnym Banku S.A. Oddział w Krakowie, a od 1987 roku w Biprokom-Kraków.

W 2004 roku na podstawie rozprawy "Zagęszczanie proszków ceramicznych" otrzymał stopień doktora habilitowanego.

W 2020 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 1975 roku utrzymuje ścisłe kontakty z przemysłem ceramicznym, uczestnicząc w wielu opracowaniach technologicznych w tzw. pełnym cyklu rozwojowym, uczestniczy też w opracowaniach projektowo-architektonicznych. W 1986 roku był współorganizatorem I Międzynarodowej Konferencji Ochrony Zabytków, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego, a także współorganizował dwie inne międzynarodowe konferencje naukowo-techniczne w AGH.

Jest inicjatorem międzynarodowej współpracy w ramach programu Socrates pomiędzy AGH-WIMIC, a RWTH w Aachen w Niemczech.

Autor ponad 200 publikacji i 10 patentów oraz około 1000 niepublikowanych opracowań i raportów naukowych i prac naukowo-badawczych.

Promotor i recenzent prac doktorskich oraz ponad 100 prac dyplomowych.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej, SITPMB, SITP, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego.

Jest rzeczoznawcą z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz z zakresu BHP i ergonomii pracy.

Odznaczenia i nagrody

Wielokrotnie Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/izak-piotr-002358

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 234
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 143, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 64
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 120, [foto]

Inne

stan na dzień 7.02.2023