Anna Adamczyk

Z Historia AGH
Anna Adamczyk
Anna Adamczyk.jpg
Nazwisko Adamczyk
Imię / imiona Anna
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 8 kwietnia 1967


Dyscyplina/specjalności chemia, nauki chemiczne, fizykochemia ciała stałego, krystalografia, rentgenografia, inżynieria chemiczna
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr inż. Anna Adamczyk (1967-)

Dyscyplina/specjalności: chemia, nauki chemiczne, fizykochemia ciała stałego, krystalografia, rentgenografia, inżynieria chemiczna

Nota biograficzna

Urodziła się 8 kwietnia 1967 roku.

W 1986 roku ukończyła VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie.

W 1991 roku ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1990 roku ukończyła Międzyuczelniane Studium Pedagogiczne przy AGH.

W 1991 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielocząsteczkowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1999 roku na podstawie pracy "Struktura i właściwości amorficznych i krystalicznych faz w układzie B2O3-P2O5-SiO2", której promotorem był profesor Mirosław Handke, uzyskała stopień doktora. W 2001 roku została adiunktem.

Specjalizuje się w badaniach strukturalnych i fazowych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem dyfrakcji rentgenowskiej. Zajmuję się też szkłami i materiałami szklanokrystalicznymi.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych WIMiC.

Odznaczenia i nagrody

Wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/adamczyk-anna-002296

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 151-152, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 9

stan na dzień 13.02.2023