Adam Chrzanowski

Z Historia AGH
Adam Chrzanowski
Adam Chrzanowski.jpg
Nazwisko Chrzanowski
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 22 grudnia 1932
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 12 czerwca 2020
Dyscyplina/specjalności geodezja inżynieryjna, geodezja górnicza
Wydział Wydział Geodezji Górniczej
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2004
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia w zakresie badań deformacji w procesach geodynamicznych oraz znamienity wkład w rozwój współpracy między Uniwersytetem New Brunswick we Fredericton, a polskimi uczelniami technicznymi
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Adam Chrzanowski (1932-2020)

Dyscyplina/specjalności: geodezja inżynieryjna, geodezja górnicza

Nota biograficzna

Urodził się 22 grudnia 1932 roku w Krakowie. Zmarł 12 czerwca 2020 roku w Kanadzie. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1956 roku uzyskał w na Wydziale Geodezji Górniczej AGH stopień magistra inżyniera geodety górniczego, a w 1962 stopień doktora nauk technicznych.

Pracę naukowo-zawodową podjął już w roku 1955 w Katedrze i Zakładzie Geodezji Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej AGH, gdzie pracował do roku 1964 na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta i adiunkta.

W 1964 roku wyjechał na staż podoktorski do Kanady, w czasie którego pracował nad rozwinięciem pionierskich wówczas zastosowań laserów w precyzyjnych pomiarach inżynieryjno-górniczych oraz uczestniczył w ekspedycji kartograficznej „Mt Kennedy Expedition” w 1965 roku. W latach 1964–1971 był zatrudniony jako associate professor na Uniwersytecie New Brunswick (UNB) we Fredericton w Kanadzie, a w latach 1971–1998 jako profesor. Na tym Uniwersytecie pełnił funkcje Prodziekana oraz Dziekana (1991–1995) na Wydziale Geodezji. Aktualnie jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu New Brunswick; prowadzi tam wykłady i równocześnie pełni funkcję Dyrektora Canadian Centre Engineering, działającego przy tym Uniwersytecie.

Jego dziełem jest opracowanie — unikalnej w Północnej Ameryce — specjalizacji uniwersyteckiej w zakresie geodezji inżynieryjnej i górniczej.

Wielokrotnie był zapraszany przez zagraniczne uniwersytety na kilkumiesięczne pobyty dla wygłoszenia wykładów (Chiny, Szwajcaria, Niemcy, Argentyna, Brazylia, Australia). Jest autorem lub współautorem ponad 220 publikacji, referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz sprawozdań z prac naukowych. Spośród jego publikacji na szczególne wyróżnienie zasługuje 18 monografii, z czego 6 jest jego autorstwa, natomiast w 12 opracował wybrane rozdziały, w głównej mierze dotyczące badań deformacji obiektów inżynierskich. Monografie te stanowią, w krajach angielskojęzycznych, a także — po przetłumaczeniu — w Chinach oraz Ameryce Południowej, podstawową literaturę fachową z zakresu badań deformacji obiektów inżynierskich. Uzyskał patent kanadyjski i amerykański na pionownik laserowy i automatyczny klinometr skanujący.

Od 1986 roku pełni funkcję przewodniczącego międzynarodowej (FIG) grupy studiów pomiarów odkształceń, organizując sympozja międzynarodowe. Jako współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM) jest członkiem Prezydium tej organizacji od 1976 roku. W 2000 roku został Członkiem Zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności.

Profesor honoris causa Uniwersytetu Wuhan w Chinach (1986), Profesor Emeritus na UNB w Kanadzie (1998), Profesor Honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce (1999), doctor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce (2002), doktor honoris causa AGH (2004).

Na szczególne podkreślenie zasługują działania profesora Chrzanowskiego w zakresie współpracy z polskimi uczelniami technicznymi. Często jest postrzegany jako ambasador polskiej nauki na forum światowym.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota odznaka „Za zasługi dla górnictwa RP”, „Szpada Górnicza”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Uznania przez PB/MK Team za wkład w rozwój projektu Superconducting Super Collider w Terasie

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 17-18, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 224
  • [Skład Osobowy AGH … 1956/57]. Kraków 1957, s. 88
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 52-53, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2020, nr 145 (23 VI 2020) s. 16 [nekr.]
  • Pielok J.: Doktorat honoris causa AGH dla Profesora Adama Chrzanowskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004 nr 135, s. 4-5
  • Geodezja : półrocznik AGH 2005, T. 11, z. 1, 50 s., [foto] (zeszyt poświęcony promocji doktora honoris causa Adama Chrzanowskiego)
  • Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa AGH prof. Adamowi Chrzanowskiemu : 20 października 2004 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. [24], [foto]

Inne