Kazimierz Czopek

Z Historia AGH
Kazimierz Czopek
Kazimierz Czopek.jpg
Nazwisko Czopek
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 18 stycznia 1939
Miejsce urodzenia Libiąż
Data śmierci 9 lutego 2013
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika, organizacja i zarządzanie w górnictwie
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1990–1993)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19841987
ProdziekanWydział Górniczy19871990
ProrektorAGH19901993
DziekanWydział Górniczy19931996

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek (1939–2013)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika, organizacja i zarządzanie w górnictwie

Nota biograficzna

Urodził się 18 stycznia 1939 roku w Libiążu. Zmarł 9 lutego 2013 roku w Krakowie. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w 1964 roku. Otrzymał stopień doktora nauk technicznych w 1970 roku, doktora habilitowanego w 1978 roku W 1979 roku powołany na stanowisko docenta. Profesor AGH - 1991 roku, profesor zwyczajny - 1997 rok.

Prorektor do spraw ogólnych AGH (1990–1993), prodziekan Wydziału Górniczego (1984–1987, 1987-1990), dziekan (1993–1996). Kierownik Pracowni Ekonomiki i Zarządzania w Przedsiębiorstwie.

Polska Akademia Nauk: członek Komitetu Górnictwa, przewodniczący Sekcji, członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania; Polska Akademia Inżynierska — członek TNOiK — członek Głównej Rady Naukowej. Inicjator, przewodniczący Rady Naukowej Konferencji „Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”.

Główne kierunki badań naukowych: teoria i prognozowanie kosztów wydobycia; niezawodność układów wydobywczych; ekonomika, organizacja i zarządzanie w górnictwie.

Autor bardzo licznych publikacji, w tym kilkunastu książek. Promotor rozpraw doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Medal za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Złota Odznaka ZNP, Złota Odznaka SITG, Zasłużony dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Zasłużony dla Kopalni Węgla Brunatnego Turów, Nagroda Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1979), Tytuł „Srebrny Inżynier '97” (1997)

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/czopek-kazimierz-001657

Źródła do biogramu

Książki

  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH pod honorowym patronatem J.M. Rektora AGH prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Oprac. M. Sierpień. Kraków 2004, s. 103, [foto]
  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4A : Ludzie nauki A-O. Warszawa 2003, s. 157
  • Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014 [Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie]. Kraków 2014, s. 102, [foto]
  • Ludzie Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie AD 2001. Red. T. Szponder, J. Płoszaj. Kraków 2001, s. 86-87, [foto]
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 133, -135, 220
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 54-56, [foto]
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 113
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 61, [foto]

Artykuły