Zastosowanie metod matematycznych i technik komputerowych w zarządzaniu