Janina Alicja Daca

Z Historia AGH
Janina Alicja Daca
Janina Daca.jpg
Nazwisko Daca
Imię / imiona Janina Alicja
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 7 stycznia 1942
Miejsce urodzenia Lipnica Dolna


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, tribologia
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiDr inż. Janina Alicja Daca (1942-)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, tribologia

Nota biograficzna

Urodziła się 7 stycznia 1942 roku w Lipnicy Dolnej.

W 1965 roku ukończyła studia w AGH.

W 1968 roku rozpoczęła pracę asystenta w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Wpływ czynników chłodząco-smarujących na zużycie ciągadeł w procesie ciągnienia drutu z miedzi", której promotorem był profesor Marian Warszyński, uzyskała stopień doktora. Następnie została adiunktem.

Związana była z Katedrą Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn WIMiR.

Jej główne zainteresowania naukowe to: problemy zależności procesów zużycia od własności fizyko-chemicznych materiałów smarnych. Zagadnienia smarowania elastohydrodynamicznego. Zmiany warstwy wierzchniej podczas eksploatacji.

Autorka około 50 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/daca-janina-002580

Źródła do biogramu

Książki

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 377-378, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 87
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 64, [foto]

stan na dzień 10.05.2023