Barbara Gąciarz

Z Historia AGH
Barbara Gąciarz
Barbara Gąciarz.jpg
Nazwisko Gąciarz
Imię / imiona Barbara
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH.Dyscyplina/specjalności socjologia ekonomiczna, socjologia instytucji
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Humanistycznego (2015-2016), (2016-2020), (2020-2024)
Wydział Wydział HumanistycznyFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Humanistyczny20082012
ProdziekanWydział Humanistyczny20122015
DziekanWydział Humanistyczny20152016
DziekanWydział Humanistyczny20162020
DziekanWydział Humanistyczny20202024

Dr hab., prof. AGH. Barbara Gąciarz

Dyscyplina/specjalności: socjologia ekonomiczna, socjologia instytucji

Nota biograficzna

Wiele lat była związana z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, adiunkt w Zespole Badania Warunków Życia i Społecznych Podstaw Zdrowia.

Następnie związała się z Katedrą Socjologii i Psychologii Pracy i Organizacji Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych AGH.

Specjalizuje się w zakresie socjologii ekonomicznej oraz socjologii instytucji, koncentrując się przede wszystkim na procesach instytucjonalizacji i funkcjonowania administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz na polityce wspierania i integracji osób niepełnosprawnych w Polsce.

Kierowała Katedrą Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH. Prodziekan Wydziału Humanistycznego w latach 2008-2012 i 2012-2015. Dziekan w latach 2015-2016, 2016-2020 i 2020-2024.

Pełnomocnik Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych.

Autorka około 50 publikacji.

Redaktor naukowy nr 2/2014 Studiów Socjologicznych („Niepełnosprawność. Wyzwania teorii i praktyki”).

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gaciarz-barbara-000409

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 3

Inne

stan na dzień 1.09.2023