Stanisław Andrzej Gumuła

Z Historia AGH
Stanisław Andrzej Gumuła
Stanisław Gumuła.jpg
Nazwisko Gumuła
Imię / imiona Stanisław Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 8 stycznia 1944


Dyscyplina/specjalności energetyka, mechanika, mechanika płynów, termodynamika, maszyny energetyczne
Pełnione funkcje Dziekan Międzywydziałowej Szkoły Energetyki (2004-2008)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiFunkcjeGdzieoddo
DziekanMiędzywydziałowa Szkoła Energetyki20042008

Prof. dr hab. inż. Stanisław Andrzej Gumuła (1944-)

Dyscyplina/specjalności: energetyka, mechanika, mechanika płynów, termodynamika, maszyny energetyczne

Nota biograficzna

Urodził się 8 stycznia 1944 roku.

W 1967 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka.

1 października 1967 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Hydromechaniki Katedry Aerologii i Hydromechaniki Wydziału Górniczego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Dynamika procesu zmian koncentracji metanu w powietrzu" uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W 1986 roku na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej "O właściwościach wirów powietrznych z punktu widzenia zastosowań wentylacyjnych" uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki płynów.

Jego prace badawcze dotyczyły zastosowań mechaniki płynów w wentylacji i klimatyzacji górniczej oraz przemysłowej, a także badań właściwości mechanicznych i energetycznych strug zawirowanych.

Pełnił funkcje kierownika wieloetapowych prac naukowo-badawczych. Najważniejsze z nich dotyczyły rozwiązania problemów spotykanych w wentylacji i klimatyzacji przemysłowej. Wyniki tych prac zostały wdrożone w praktyce, miedzy innymi: w Przedsiębiorstwie Projektowania i Wyposażenia Odlewni "PRODLEW" w Warszawie, Walcowni Metali "Dziedzice" w Czechowicach-Dziedzicach, Hucie Szkła "Hortensja" w Piotrkowie Trybunalskim i Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających "BAROWENT" w Katowicach.

W 1988 roku przeszedł do pracy w Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych.

W 1989 roku został powołany na stanowisko docenta i kierownika Zakładu Maszyn i Urządzeń Przepływowych i pozostał nim do 1993 roku, po zmianie nazwy w 1992 roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

W latach 1993-1997 był kierownikiem Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, a w latach 1997-2008 kierownikiem Maszyn i Urządzeń Energetycznych.

W latach 2004-2008 był dziekanem Międzywydziałowej Szkoły Energetyki AGH.

W 1992 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH. W 1997 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

Autor lub współautor ponad 350 prac opublikowanych w czasopismach naukowych, materiałach konferencyjnych w kraju i za granicą oraz czasopismach fachowych.

Promotor ponad 10 prac doktorskich.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gumula-stanislaw-002473

Źródła do biogramu

Książki

  • Historia katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Red. K. Prync-Skotniczny. Kraków 2019, s. 169-200, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 125
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 11, 15, 182-184, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 28

Inne

stan na dzień 6.09.2023