Halina Chrzanowska-Miączyńska

Z Historia AGH
Halina Chrzanowska-Miączyńska
Halina Chrzanowska-Miaczynska.jpg
Nazwisko Chrzanowska-Miączyńska
Imię / imiona Halina
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 7 lipca 1936
Miejsce urodzenia Ostrowiec Świętokrzyski


Dyscyplina/specjalności ceramika, ceramika ogniotrwała, materiały ogniotrwałe
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr inż. Halina Chrzanowska-Miączyńska (1936–)

Dyscyplina/specjalności: ceramika, ceramika ogniotrwała, materiały ogniotrwałe

Nota biograficzna

Urodziła się 7 lipca 1936 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W 1953 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Chreptowicza tamże.

W 1958 roku ukończyła studia na Wydziale Ceramicznym AGH.

W 1959 roku rozpoczęła pracę asystentki w Zakładzie i Katedrze Technologii Materiałów Ogniotrwałych Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1967 roku na podstawie pracy "Wpływ dodatków metalicznych na własności technologiczne wyrobów magnezytowych", napisanej pod kierunkiem profesora Franciszka Nadachowskiego, uzyskała doktorat.

Podstawowym nurtem jej działalności zawodowej była dydaktyka, jak również jej strona organizacyjna.

Pod jej opieką zrealizowano około 30 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Uczestniczyła w konferencjach i i sympozjach krajowych i zagranicznych.

Autorka i współautorka ponad 20 publikacji i 1 patentu.

Przed przejściem na emeryturę pracowała w Katedrze Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC.

W ramach współpracy z przemysłem materiałów ogniotrwałych brała udział w około 30 pracach naukowo-badawczych. Organizowała 7-krotnie Studium Podyplomowe w zakresie Materiałów Ogniotrwałych, będąc koordynatorem prowadzonych zajęć, a później kierownikiem Studium.

Członkini Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/chrzanowska-miaczynska-halina-003938

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 215
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 116, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1959/60]. Kraków 1959, s. 104

Inne

stan na dzień 28.01.2023