Andrzej Grzegorz Gałaś

Z Historia AGH
Andrzej Grzegorz Gałaś
Andrzej Gałaś.jpg
Nazwisko Gałaś
Imię / imiona Andrzej Grzegorz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 16 września 1970
Miejsce urodzenia Mielec


Dyscyplina/specjalności geologia, inżynieria i ochrona środowiska, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, geologia gospodarcza, kartografia sozologiczna, wulkanologia, geologia złóż kopalin
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Andrzej Grzegorz Gałaś (1970-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, inżynieria i ochrona środowiska, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, geologia gospodarcza, kartografia sozologiczna, wulkanologia, geologia złóż kopalin

Nota biograficzna

Urodził się 16 września 1970 roku w Mielcu.

W 1995 roku ukończył Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH ze specjalizacją ochrona środowiska.

W 1994 roku przebywał na Stypendium THEMPUS Universität w Hannoverze.

W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

W latach 1996-2004 współorganizował wydziałowe studium podyplomowe „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych”.

W 1998 roku był organizatorem i współprowadzącym na I praktyce kartograficznej na Krymie w Ukrainie.

W 2003 roku na podstawie pracy "Sozologiczne uwarunkowania zagospodarowania rejonu przyszłego zbiornika wodnego Świnna Poręba", której promotorem był profesor Andrzej Paulo, uzyskał stopień doktora.

W 2005 roku był organizatorem i przewodniczącym Jury Konkursu Fotograficznego „Moje geologiczne spojrzenie na świat” dla pracowników i studentów WGGiOŚ.

W latach 2005-2007 był członkiem Komisji konkursu „Środowisko geograficzno-przyrodnicze mojego regionu”.

W 2003 roku uczestniczył w rekonesansie wokół Kanionu Colca w Peru. Wówczas zainteresował się wulkanami grupy Andahua i rozpoczął wieloletnie badania. W ramach Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru (PWNP) organizował tam wielokrotnie ekspedycje naukowe. Obecnie jest v-ce leaderem PWNP. W 2017 roku samodzielnie kierował wyprawą, w której brali udział studenci Wydziału Geologii, Geofizyki i ochrony Środowiska AGH. Podczas tej wyprawy został nagrany odcinek serii Misja Eksplorer, którą zrealizowała ekipa Discovery Channel Polska. Premiera filmu miała miejsce w grudniu 2017 na Canal+.

W 2007 roku prowadził sekcję Wulkanologii przy Kole Naukowym Geologów.

W 2008 roku był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej „Problemy gospodarki zasobami środowiska”, która odbyła się 24-25 kwietnia w AGH.

Przez wiele lat był adiunktem Katedry Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej WGGiOŚ.

Od 2020 roku jest sekretarzem redakcji czasopisma "Geoturystyka".

Prowadził prace geologiczne w Polsce, Szwecji, Mongolii oraz w Peru. Od 2015 roku współpracuje z polskim archeologami w badaniach w Polsce, Sudanie i Mongolii.

Obecnie jest adiunktem w Pracowni Polityki Surowcowej w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Autor około 110 publikacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego (od 2008), członek zarządu oddziału krakowskiego w kilku kadencjach. W latach 1997-2001 był prezesem Sekcji Akademickiej Klubu Wysokogórskiego SAKW’a. W sierpniu 1999 roku kierował wyprawą sportową Tien-Szan do Kazachstanu i Kirgistanu. W 2001 roku był kierownikiem kolejnej wyprawy Chimborazo 01 do Ekwadoru. Ponadto kierował kilkoma wyprawami w Alpy szwajcarskie.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Polskiej Geologii, II miejsce w konkursie na najlepiej publikującego naukowca Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w 2018 roku, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH i Dziekana WGGiOŚ

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/galas-andrzej-001993

Źródła do biogramu

Książki

  • Andrzej Gałaś. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych w tle. Kraków 2023, s. 49-50
  • Konieczna E.: Ziemskie wędrówki. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków 2020, s. 9-37
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 73
  • Taternicy byli i są wśród nas : biogramy ludzi gór, powiązanych z AGH : poszerzone materiały z wystawy Biblioteki Głównej AGH (19.X-31.XII 2016). Biogramy przygotował zespół: Władysław Borowiec, Wojciech Kapturkiewicz, Jerzy Mościcki, Andrzej Paulo. Kraków 2018, s. 24, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 93
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 133-142

Inne

stan na dzień 17.10.2023