Zdzisław Cięciwa

Z Historia AGH
Zdzisław Cięciwa
Zdzisław Cięciwa.jpg
Nazwisko Cięciwa
Imię / imiona Zdzisław
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 27 stycznia 1936
Miejsce urodzenia Sękowo


Dyscyplina/specjalności matematyka, zarządzanie, statystyka, ekonomia, ekonometria
Pełnione funkcje Dyrektor Instytutu Matematyki (1983-1988), dziekan Wydziału Zarządzania (1993-1996, 1996-1999)
Wydział Wydział ZarządzaniaFunkcjeGdzieoddo
DyrektorInstytut Matematyki19831988
DziekanWydział Zarządzania19931996
DziekanWydział Zarządzania19961999

Dr hab., prof. AGH Zdzisław Cięciwa (1936-)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, zarządzanie, statystyka, ekonomia, ekonometria

Nota biograficzna

Urodził się 27 stycznia 1936 roku w Sękowie koło Gorlic.

W 1958 roku ukończył matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1958 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze i Zakładzie Ekonomii Wydziału Górniczego AGH.

W 1965 roku uzyskał doktorat, a w 1977 roku uzyskał habilitację. Obydwa stopnie uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1969 roku został kierownikiem Zakładu Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii i Ekonomice Instytutu Matematyki.

W latach 1981-1983 był zastępcą dyrektora, a w latach 1983-1988 dyrektorem Instytutu Matematyki AGH. Z Instytutem Matematyki związany był do 1993 roku.

W 1993 roku rozpoczął pracę na Wydziale Zarządzania AGH.

W latach 1993-1996 i 1996-1999 był dziekanem Wydziału Zarządzania.

Został też kierownikiem Zakładu Programowania Matematycznego WZ.

Był redaktorem kwartalnika AGH "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne".

Przed przejściem na emeryturę związany był z Pracownią Matematyki Wydziału Zarządzania.

Promotor i recenzent prac magisterskich i doktorskich.

Autor wielu publikacji.

Uczestnik wielu konferencji naukowych.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/cieciwa-zdzislaw-003364

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 33-116, [foto]
  • Łucki Z.: Wydział Zarządzania AGH w fotografii 1974-2009 : 35 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kraków [2009], s. 28, 114, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1958/59]. Kraków 1959, s. 50
  • [Skład Osobowy AGH … 1958/59]. Kraków 1959, s. 89, 90, 229
  • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Red. B. Choczewski. Kraków 2008, s. 59, 60, 79

Artykuły

  • Wydział Matematyki Stosowanej AGH powstał w 1997 roku. Vivat Akademia : AGH 2019, nr 20, s. 20-24, [foto]

Inne

  • Na podstawie materiałów Wydziału Zarządzania


stan na dzień 28.01.2023