Jan Cisło

Z Historia AGH
Jan Cisło
Jan Cislo.jpg
Nazwisko Cisło
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Z-ca prof. mgr inż.
Data urodzenia 10 maja 1912
Miejsce urodzenia Antoniówka
Data śmierci 2 października 1961
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja, fotogrametria
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Fotogrametrii Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1951–1961)
Wydział Wydział Geodezji GórniczejZ-ca prof. mgr inż. Jan Cisło (1912–1961)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, fotogrametria

Nota biograficzna

Urodził się 10 maja 1912 roku w Antoniówce w woj. lubelskim. Zmarł 2 października 1961 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1931 roku rozpoczął studia na Oddziale Mierniczym Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. W 1938 roku uzyskał absolutorium i zaliczenie pracy dyplomowej z fotogrametrii. W 1943 roku uzyskał dyplom w Wyższym Instytucie Technicznym (dawnej Polit. Lwowskiej). W 1946 roku nostryfikował dyplom na Akademii Górniczej.

Od 1946 roku związany z AG początkowo jako st. asystent, później adiunkt w Katedrze Urządzeń Rolnych. W 1951 roku rektor AG powierzył mu organizację i kierownictwo nowo utworzonego Zakładu Fotogrametrii w Katedrze Geodezji Górniczej na Wydziale Geodezji Górniczej. W 1954 roku otrzymał nominację na zastępcę profesora.

Inicjator pionierskich prac w zakresie fotogrametrycznych opracowań nietopograficznych. Wykonał pełną inwentaryzację zabytkowych zamków w Pieskowej Skale i Baranowie Sandomierskim. Pierwszy w Polsce rozpoczął prace naukowo-badawcze związane z wykorzystaniem metod fotogrametrii do opracowań map i planów kopalń odkrywkowych.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 73, [foto]
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 27
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 20-21, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 67
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 56, [foto]
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 41-43, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Sitek Z.: Mgr inż. Jan Cisło, zastępca profesora AGH (1912-1961) : [wspomnienie pośmiertne]. Zeszyty Naukowe [wyd. AGH] ; nr 69. [Seria] Geodezja 1964, z. 6, s. 5-10, [foto]