Feliks Dymek

Z Historia AGH
Feliks Dymek
Feliks Dymek.jpg
Nazwisko Dymek
Imię / imiona Feliks
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 28 kwietnia 1925
Miejsce urodzenia Głogoczów


Dyscyplina/specjalności górnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, mechanika górotworu, matematyka stosowana, teoria sprężystości
Wydział Instytut Matematyki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr hab. inż. Feliks Dymek (1925-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, mechanika górotworu, matematyka stosowana, teoria sprężystości

Nota biograficzna

Urodził się 28 kwietnia 1925 roku w Głogoczowie koło Myślenic.

W 1956 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1954 roku - po uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera - rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Wytrzymałości Materiałów Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH.

W 1964 roku na Wydziale Górniczym AGH uzyskał stopień doktora.

W 1970 roku na podstawie rozprawy "Pewne rozwiązania stanu naprężenia i przemieszczenia w górotworze liniowo-sprężystym nad eksploatowanym pokładem w zależności od kształtu pola eksploatacji" uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.

Od 1976 roku był docentem w Instytucie Matematyki AGH.

Od września 1991 roku na emeryturze.

Autor ponad 40 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 34, 35, 43
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 122
  • [Skład Osobowy AGH … 1954/55]. Kraków 1955, s. 219
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 77, [foto]

stan na dzień 18.05.2023