Elżbieta Barbara Brylska

Z Historia AGH
Elżbieta Barbara Brylska
Elżbieta Brylska.jpg
Nazwisko Brylska
Imię / imiona Elżbieta Barbara
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 22 września 1948
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, technologia produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, technologia materiałów budowlanych, technologia materiałów ceramicznych
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Elżbieta Barbara Brylska (1948-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, technologia produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, technologia materiałów budowlanych, technologia materiałów ceramicznych

Nota biograficzna

Urodziła się 22 września 1948 roku w Krakowie.

W 1971 roku ukończyła Wydział Ceramiczny AGH.

W 1972 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Ceramiki Budowlanej Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1981 roku na podstawie pracy "Wpływ materiałów odpadowych zawierających węglik krzemu na zdolność do termicznego pęcznienia surowców ilastych", której promotorem był profesor Marian Kałwa, uzyskała stopień doktora.

Była kierownikiem modułu specjalistycznego "Ceramika budowlana" WIMiC, kierownikiem Studiów Podyplomowych "Technologia ceramicznych materiałów budowlanych" i "Technologia silikatów".

Autorka około 60 publikacji i 2 patentów oraz promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych z zakresu surowców, technologii, metod badań i korozji ceramicznych materiałów budowlanych.

Prowadziła kilkadziesiąt prac zleconych przez przemysł dotyczących surowców naturalnych, odpadów przemysłowych oraz technologii, właściwości i metod badań ceramicznych materiałów budowlanych.

Była rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Była członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Murów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Komisji Techniki Związku Producentów Ceramiki Budowlanej i Silikatów, Rady Programowej czasopisma "Ceramika Budowlana".

Była audytorem technicznym laboratoriów akredytowanych Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna i Złota Odznaka Honorowa SITPMB, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Złota Odznaka Zasłużony dla Budownictwa

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/brylska-elzbieta-004424

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 227
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 63
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 41, [foto]

stan na dzień 16.05.2023