Zbigniew Jaglarz

Z Historia AGH
Zbigniew Jaglarz
Zbigniew Jaglarz.jpg
Nazwisko Jaglarz
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 23 czerwca 1913
Miejsce urodzenia Leżajsk
Data śmierci 25 listopada 1988
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności walcownictwo
Wydział Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaglarz (1913–1988)

Dyscyplina/specjalności: walcownictwo

Nota biograficzna

Urodził się 23 czerwca 1913 roku w Leżajsku, zmarł 25 listopada 1988 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studia wyższe odbył w latach 1931–1936 na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. W 1937 roku rozpoczął pracę zawodową w fabryce Cegielskiego w Poznaniu. Od 1938 roku pracował w Zakładach Ostrowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim, od 1945 roku w Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego w Katowicach. W 1949 roku został przeniesiony do Huty im. Lenina, gdzie przez 13 lat pełnił funkcję Głównego Walcownika.

Równocześnie od 1949 roku podjął pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej, początkowo jako asystent i st. asystent, w latach 1951–61 jako zastępca profesora. Od 1962 roku był starszym wykładowcą w Katedrze Plastycznej Przeróbki Metali na Wydziale Metalurgicznym.

W 1971 roku obronił pracę doktorską, habilitował się w 1973 roku. W 1978 roku został mianowany prof. nadzw.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, inne

Źródła do biogramu

Książki

 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 63
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 79-80, [foto]
 • Profesor Zbigniew Jaglarz. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 103-104, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 122, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 32
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 55-56, [foto]
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 51-52, [foto]

Artykuły

 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Nowakowski A.: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaglarz : (1913-1988). Metalurgia i Odlewnictwo 1989, t. 15, z. 3, s. 303-307, [foto], tekst ang. na s. 303-305
 • Nowakowski A.: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaglarz (1913-1988) : wspomnienie pośmiertne. Hutnik Wiadomości Hutnicze 1989, nr 4, s. 161, [foto]

Inne

 • Wniosek o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej doc. dr hab. inż. Zbigniewa Jaglarza. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 30.10.1975], s. 39-40