Aleksandra Anioła-Kusiak

Z Historia AGH
Aleksandra Anioła-Kusiak
Nazwisko Anioła-Kusiak
Imię / imiona Aleksandra
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 27 lutego 1939
Miejsce urodzenia Cieszyn


Dyscyplina/specjalności metalurgia, metalurgia ekstrakcyjna, teoria procesów metalurgicznych, metalurgia pozapiecowa
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Aleksandra Anioła-Kusiak (1939-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metalurgia ekstrakcyjna, teoria procesów metalurgicznych, metalurgia pozapiecowa

Nota biograficzna

Urodziła się 27 lutego 1939 roku w Cieszynie.

W 1961 roku ukończyła Wydział Metalurgiczny AGH.

W 1961 roku rozpoczęła pracę asystenta technicznego w Zakładzie Metalurgii Ogólnej Katedry Metalurgii Stali Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1967 roku na podstawie pracy "Badania procesów parowania stopów żelaza w próżni", której promotorem był profesor Tadeusz Mazanek, uzyskała stopień doktora.

Przed przejściem na emeryturę była związana z Zakładem Fizykochemicznych Podstaw Metalurgii Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Autorka około 80 publikacji i 2 patentów.

Członek uczelnianego kolegium elektorów i Rady Wydziału, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce i Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal "Zasłużony dla Wydziału Metalurgicznego", Złota Odznaka NOT, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 20 razy Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/aniola-kusiak-aleksandra-002735

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 128
  • [Skład Osobowy AGH … 1961/62]. Kraków 1964, s. 42
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131

stan na dzień 31.05.2024