Andrzej Tadeusz Augustynek

Z Historia AGH
Andrzej Tadeusz Augustynek
Andrzej Augustynek.jpg
Nazwisko Augustynek
Imię / imiona Andrzej Tadeusz
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 18 października 1948
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności psychologia, psychologia kliniczna, prowadzenie negocjacji, hipnoza, sugestia, psychoterapia, uzależnienia, nerwice, pamięć i techniki negocjacji
Wydział Wydział HumanistycznyDr Andrzej Tadeusz Augustynek (1948–)

Dyscyplina/specjalności: psychologia, psychologia kliniczna, prowadzenie negocjacji, hipnoza, sugestia, psychoterapia, uzależnienia, nerwice, pamięć i techniki negocjacji

Nota biograficzna

Urodził się 18 października 1948 roku w Krakowie.

W 1972 roku ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1977 roku, również na UJ, uzyskał stopień doktora z psychologii klinicznej.

W 1991 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku adiunkta w Katedrze Socjologii i Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Nauk Społecznych AGH.

Był kierownikiem Pracowni Psychologicznej w Katedrze Socjologii, Psychologii Pracy i Organizacji Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH.

Od 1998 roku kierownik Studium Negocjacji i Public Relations WNSS AGH.

Był kierownikiem Pracowni Psychologicznej Katedry Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania Studium Podyplomowego z Zakresu Negocjacji i Public Relations (z zakresu negocjacji, public relations, zarządzania personelem) organizowanego wspólnie przez Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH i Ośrodek Psychologiczny.

Pracował w Katedrze Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH.

W 1982 roku założył Ośrodek Psychologiczno-Psychiatryczny w Krakowie. Prowadzi w nim terapię zespołu uzależnienia od alkoholu, zaburzeń nerwicowych i odreagowywania stresu. W 2000 roku podjął badania osobowościowych determinant uzależnienia od Internetu.

W okresie istnienia Ośrodka prowadził terapię hipnozą ponad 4000 pacjentów, z których około 3000 to były osoby uzależnione od alkoholu. W Ośrodku wraz z zespołem współpracowników wykonywał badania selekcyjne kandydatów do pracy na stanowiskach kierowniczych, przeglądy kadr pod kątem ich przydatności zawodowej do pracy na danym stanowisku lub awansu na wyższe stanowisko, prowadził także szkolenia, kursy oraz zajęcia dla słuchaczy studium podyplomowego.

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Psychosomatycznej.

Od 1982 roku jest biegłym sądowym.

Autor około 50 publikacji, w tym kilku książek.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/augustynek-andrzej-004656

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 113
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 13, [foto]

Inne

stan na dzień 13.02.2023