Mirosław M. Bućko

Z Historia AGH
Mirosław M. Bućko
Mirosław Bućko.jpg
Nazwisko Bućko
Imię / imiona Mirosław M.
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 6 grudnia 1959
Miejsce urodzenia Jelenia Góra
Data śmierci 11 grudnia 2020
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, technologia ceramiki, konstrukcyjne materiały ceramiczne, elektroceramika, nanomateriały, rentgenografia, technologii chemii materiałów
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2020)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki20202020

Prof. dr hab. inż. Mirosław M. Bućko (1959-2020)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, technologia ceramiki, konstrukcyjne materiały ceramiczne, elektroceramika, nanomateriały, rentgenografia, technologii chemii materiałów

Nota biograficzna

Urodził się 6 grudnia 1959 roku w Jeleniej Górze. Zmarł 11 grudnia 2020 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Podgórkach Tynieckich w Krakowie.

W 1984 roku ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Przez ponad 40 lat był związany z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – najpierw jako student, a potem pracownik naukowo-dydaktyczny, przechodząc na WIMiC wszystkie szczeble kariery naukowej.

W 1984 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Krystalochemii Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1993 roku na podstawie pracy "Mikrostruktura spieków Al2O3-ZrO2 a ich właściwości mechaniczne" uzyskał doktorat.

W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2019 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Przez wiele lat był kierownikiem Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych.

W 2020 roku był prodziekanem ds. Kształcenia WIMiC.

Inicjował wiele wspólnych działań uczelni i przemysłu. Kierował licznymi projektami z zakresu inżynierii materiałowej, zarówno w zakresie badań podstawowych (przewodniki jonowe, multiferroiki), jak i wdrażania dokonań naukowych (m.in. technologii innowacyjnych konstrukcyjnych tworzyw cyrkoniowych, azotkowych oraz technologii proppantów ceramicznych) do praktyki przemysłowej.

W 2019 roku przebywał w Chinach jako profesor wizytujący w Jingdezhen Ceramic Institute. Był redaktorem działowym kwartalnika „Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials” i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych.

Autor około 600 publikacji, z których 140 ukazało się w czasopismach o obiegu międzynarodowym, współautorem podręczników akademickich oraz współautorem kilkunastu patentów.

Inicjował i opracowywał programy nowych przedmiotów na kierunkach Technologia Chemiczna i Inżynieria Materiałowa.

Wypromował kilkudziesięciu dyplomantów, jednego doktora i opiekował się dziewięcioma kolejnymi doktorantami.

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego,

Organizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących materiałów ceramicznych, w tym - pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego, a przede wszystkim międzynarodowych działań integrujących, takich jak: ECerS Topical Meeting on Reliability of Ceramics (2007), Polish-Slovak-Chinese Seminar on Ceramic (2017, 2018, 2019), Polish-Korean Workshop on Advanced Ceramics (2015, 2017, 2019). Wielokrotnie przewodniczył sesjom naukowym podczas European Ceramic Society Conferences (2003–2019).

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, jako jeden z nielicznych polskich naukowców został wyróżniony w 2015 roku przez Europejskie Towarzystwo Ceramiczne prestiżowym prestiżowym tytułem European Ceramic Society Fellow, 12 razy Nagroda Rektora AGH,

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bucko-miroslaw-002392

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 87
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 3
  • Gazeta Wyborcza 2020, nr 296 (18 XII 2020), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 19 [nekr.]

Inne