Janusz Stanisław Gajda

Z Historia AGH
Janusz Stanisław Gajda
Janusz Gajda.jpg
Nazwisko Gajda
Imię / imiona Janusz Stanisław


Data urodzenia 21 maja 1954
Miejsce urodzenia Jarosław


Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, metrologia elektryczna, metrologi elektroniczna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (2016-2020, 2020-2024)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. OgólnychWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej20162020
Prodziekan ds. NaukiWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej20202024

Prof. dr hab. inż. Janusz Stanisław Gajda (1954-)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, metrologia elektryczna, metrologi elektroniczna

Nota biograficzna

Urodził się 21 maja 1954 roku w Jarosławiu.

W 1978 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. W tym samym roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Laboratorium Podstaw Miernictwa Elektrycznego Instytutu Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1985 roku na podstawie pracy "Analiza częstotliwościowych i czasowych metod pomiarowych w zastosowaniu do wyznaczania modeli matematycznych przemysłowych elektrycznych dwójników źródłowych na przykładzie elektrolizerów aluminium" obronionej w Instytucie Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych WEAiE uzyskał doktorat.

W 1992 roku na podstawie rozprawy "Mierzalność modeli złożonych obiektów przemysłowych" uzyskał habilitację. W 2001 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 1999 roku kierownik Zakładu a następnie Katedry Metrologii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

Od 2020 roku prodziekan ds. nauki i współpracy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Autor około 200 publikacji oraz patentów. Promotor prac doktorskich.

Członek Sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii PAN, KBN, Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 257 ds. Metrologii Ogólnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Redaktor działu "Metrologia" w czasopiśmie "Pomiary Automatyka Kontrola".

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gajda-janusz-001402

Źródła do biogramu

Książki

 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 157
 • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 95
 • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 53, 244
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 92
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 41, 131-132, 189, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 139-140, 193, [foto]

Artykuły

 • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 3
 • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18
 • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019]. Biuletyn AGH 2019, nr 143, s. 17, [foto]
 • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019] ; z okazji Jubileuszu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe wieloletnim zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni. Vivat Akademia 2020, nr 143, s. 17, [foto]

Inne

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. WŁADZE WYDZIAŁU [online] [przeglądany 10.12.2015]. Dostępny w: https://www.eaiib.agh.edu.pl/wladze/

stan na dzień 1.09.2023