Aleksander Ciszewski

Z Historia AGH
Aleksander Ciszewski
Aleksander Ciszewski.jpg
Nazwisko Ciszewski
Imię / imiona Aleksander
Tytuły / stanowiska Inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 17 sierpnia 1878
Miejsce urodzenia Uladówka
Data śmierci 5 marca 1941
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności górnictwo


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1935
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu
Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Inż. Aleksander Ciszewski (1878–1941)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 17 sierpnia 1878 roku w Uladówce na Podolu. Zmarł 5 marca 1941 roku w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

W 1903 roku ukończył Instytut Górniczy w Petersburgu. W latach 1903–1906 pracował w Towarzystwie Kopalń i Zakładów Górniczych Sosnowieckich, a w latach 1906–1920 był zatrudniony w przemyśle węglowym Zagłębia Donieckiego. Po powrocie do Polski pracował jako generalny dyrektor w Dyrekcji Kopalń Państwowych (1920–1922), w latach 1922–1924 był zastępcą generalnego dyrektora „Skarbofermu”, a w latach 1924–1939 generalnym dyrektorem Zakładów Hohenlohego w Wełnowcu i Towarzystwa „Fulmen”.

Od 1932 roku był prezesem Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego. Uzyskał znaczną pomoc finansową na wykończenie gmachu głównego Akademii Górniczej.

W 1935 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Górniczej za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Niepodległości, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Źródła do biogramu

Książki

  • 50 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w fotografii. Kraków 1971, s. [1], poz. 235, [foto]
  • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 95
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 22. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2011, s. 20-23, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 23, [foto]

Artykuły

  • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci kolegów górników (7). Przegląd Górniczy 1992, T. 48, nr 12, s. 19
  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18