Leszek Adam Czepirski

Z Historia AGH
Leszek Adam Czepirski
Leszek Czepirski.jpg
Nazwisko Czepirski
Imię / imiona Leszek Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 20 września 1949
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności chemia, nauki chemiczne, Chemia fizyczna i teoretyczna, fizykochemia zjawisk powierzchniowych, adsorpcja i sorbenty
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Paliw i Energii (1996-1999)
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Paliw i Energii19961999

Prof. dr hab. Leszek Adam Czepirski (1949–)

Dyscyplina/specjalności: chemia, nauki chemiczne, chemia fizyczna i teoretyczna, fizykochemia zjawisk powierzchniowych, adsorpcja i adsorbenty

Nota biograficzna

Urodził się 20 września 1949 roku w Krakowie.

W 1972 roku ukończył chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1972 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Górniczej Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Badania procesu adsorpcyjno – desorpcyjnego w fluidalnej i ruchomej warstwie węgla aktywnego” przedstawionej w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, uzyskał stopień doktora.

W 1990 roku na podstawie rozprawy "Analiza możliwości zastosowania węgli aktywnych w adsopcyjnych układach magazynowania paliw gazowych", przedstawionej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1993 roku kierownik Zakładu Podstawowych Problemów Adsorbcji i Fizykochemii Sorbentów Mineralnych Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów.

W latach 1996-1999 był prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Paliw i Energii.

W 2004 roku uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych.

Autor około 150 publikacji.

Promotor 3 prac doktorskich i 14 recenzent.

Członek International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych, International Adsorption Society, Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”, Polskiego Towarzystwa Węglowego i Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/czepirski-leszek-003230

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 108
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 96, 234
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131

Inne

stan na dzień 3.09.2023