Stanisław Boczar

Z Historia AGH
Stanisław Boczar
Stanisław Boczar.jpg
Nazwisko Boczar
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 12 sierpnia 1926
Miejsce urodzenia Haczów
Data śmierci 20 luty 1997
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja wyższa, kartografia, astronomia geodezyjna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1975–1987)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19751978
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19781981
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19811984
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19841987

Prof. dr hab. inż. Stanisław Boczar (1926-1997)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja wyższa, kartografia, astronomia geodezyjna

Nota biograficzna

Urodził się 12 sierpnia 1926 roku w Haczowie w województwie krośnieńskim. Zmarł 20 lutego 1997 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1947 roku ukończył Liceum in. M . Kopernika w Krośnie i w tym samym roku rozpoczął studiowanie geodezji na Wydziale Inżynierii Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej.

Studia ukończył w 1951 roku uzyskując tytuł inżyniera geodety i magistra nauk technicznych.

W 1951 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze i Zakładzie Fotogrametrii Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1961 roku na podstawie pracy "Analiza dokładnościowa kilku metod wyznaczenia szerokości astronomicznej" uzyskał doktorat.

W 1969 roku na podstawie rozprawy "Wyrównywanie i obliczenie przestrzennej (trójwymiarowej) sieci triangulacyjnej na podstawie synchronicznych obserwacji fotograficznych ruchomych punktów świetlnych na tle gwiazd" uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1989 roku został profesorem.

W latach 1973-1992 był kierownikiem Zakładu Geodezji Wyższej w Instytucie Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej, a następnie po reorganizacji, w latach 1992-1996 był kierownikiem Zakładu Geodezji i Kartografii Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W latach 1975-1987 był prodziekanem Wydziału Geodezji Górniczej.

Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Studium Doktoranckiego z zakresie Geodezji Górniczej i Przemysłowej.

W 1996 roku przeszedł na emeryturę.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, kilka odznaczeń resortowych oraz wiele Nagród Rektora AGH.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 25, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 14-15, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53, 67
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1951/52]. Kraków 1952, s. 44
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 32, [foto]

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów w Krakowie [online] [przeglądany 14.04.2020]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu