Marta Teresa Błażewicz

Z Historia AGH
Marta Teresa Błażewicz
Marta Teresa Blazewicz.jpg
Nazwisko Błażewicz
Imię / imiona Marta Teresa
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 27 sierpnia 1946
Miejsce urodzenia Katowice


Dyscyplina/specjalności fizykochemia, inżynieria materiałów, inżynieria biomateriałów, inżynieria materiałowa, materiały dla medycyny
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Marta Teresa Błażewicz (1946–)

Dyscyplina/specjalności: fizykochemia, inżynieria materiałów, inżynieria biomateriałów, inżynieria materiałowa, materiały dla medycyny

Nota biograficzna

Urodziła się 27 sierpnia 1946 roku w Katowicach.

W 1970 roku uzyskała dyplom na Wydziale Ceramicznym AGH.

W 1970 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Technologii Ceramiki Specjalnej Instytutu Ceramiki specjalnej i Ogniotrwałej Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Badanie struktury krzemianów przy zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni" uzyskała stopień doktora.

W 2001 roku na podstawie rozprawy "Węgiel jako biomateriał. Badania nad biozgodnością włókien węglowych" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 2009 roku otrzymała tytuł profesora nauk technicznych.

W 2016 roku przeszła na emeryturę.

Była promotorem 7 prac doktorskich i recenzentem 15 prac doktorskich.

Autorka około 300 publikacji, w tym 5 monografii oraz 12 patentów.

Główną domenę jej badań stanowiły prace z dziedziny biomateriałów dotyczące nowych tworzyw implantacyjnych oraz oceny ich przydatności dla celów medycznych. Współpracowała z trzema ośrodkami klinicznymi w Polsce, w zakresie badań doświadczalnych i klinicznych nad nowymi implantami dla ortopedii i sterowanej regeneracji tkanek.

Była współorganizatorką wielu krajowych konferencji na temat "Materiały Węglowe i Ceramiczne".

Członek Rady Programowej i zastępca kierownika Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej, Komisji Dydaktycznej WIMiC, Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów AGH.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, Polskiego Towarzystwa Węglowego, European Carbon Society, Komisji Nauk Ceramicznych PAN, Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Engineering of Biomaterials - Inżynieria Biomateriałów", Katolickiego Forum Dyskusyjnego Pracowników AGH - Logos.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia, Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia I stopnia, Srebrny Medal - Eureka 1993, 42nd World Exhibition Invention Research and Industrial Innovation, Bruksela - 1993, nagroda zespołowa, Nagroda Indywidualna I stopnia Ministra Edukacji i Sportu za pracę habilitacyjną - 2003, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/blazewicz-marta-002328

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 225
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 132
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 65

Inne

stan na dzień 17.10.2023