Marek Capik

Z Historia AGH
Marek Capik
Marek Capik.jpg
Nazwisko Capik
Imię / imiona Marek
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 25 kwietnia 1947
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, technika i technologia wykonywania otworów wiertniczych, technologie wiertnicze w ochronie środowiska
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i GazuDr inż. Marek Capik (1947-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, technika i technologia wykonywania otworów wiertniczych, technologie wiertnicze w ochronie środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 25 kwietnia 1947 roku w Krakowie.

W 1971 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1973 roku rozpoczął pracę inżyniera w Zakładzie Wierceń Głębokich i Naftowych Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1987 roku na podstawie pracy "Optymalizacja systemu wykonywania otworów mrożeniowych" uzyskał doktorat.

W latach 1978-1980 był przewodniczącym Rady Oddziałowej ZNP Wydziału Wiertniczo-Naftowego.

W latach 1990-1993 był członkiem Senatu AGH, Senackiej Komisji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą.

W latach 1994-1997 był kierownikiem Działu Współpracy z Zagranicą AGH.

Do emerytury związany z Katedrą Wiertnictwa i Geoinżynierii Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Autor ponad 80 publikacji, w tym 1 książki i 3 patentów.

Rzeczoznawca w Zespole Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Society of Petroleum Engineers, SPE. W latach 1995-2000 był sekretarzem Zespołu Doradców Konsultantów Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W latach 1980-1981 był przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność".

Odznaczenia i nagrody

Medal Zasłużony dla Polskiego Górnictwa Naftowego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/capik-marek-003282

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 282-283, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 251
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 36

stan na dzień 28.01.2023