Wacław Burzewski

Z Historia AGH
Wacław Burzewski
Wacław Burzewski.jpg
Nazwisko Burzewski
Imię / imiona Wacław
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 23 września 1931
Miejsce urodzenia Pruchnik


Dyscyplina/specjalności geologia, górnictwo i geologia inżynierska, geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab., prof. AGH Wacław Burzewski (1931–)

Dyscyplina/specjalności: geologia, górnictwo i geologia inżynierska, geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Nota biograficzna

Urodził się 23 września 1931 roku w Pruchniku.

W 1956 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1954 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Kartowania Geologicznego Katedry Geologii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1967 roku na podstawie pracy "Poszukiwanie brzegowych warunków hydrodynamicznych w jurze okulsko-wolbromskiej dla złóż naftowych niecki nidziańskiej", napisanej pod kierunkiem profesora Adama Tokarskiego, otrzymał stopień doktora.

W latach 1974-1980 był kierownikiem Zakładu Geologii Naftowej Międzyresortowego Instytutu Geofizyki Stosowanej I Geologii Naftowej WG-P, następnie w latach 1980-1987 był kierownikiem Zakładu Geologii Naftowej Instytutu Surowców Energetycznych WG-P.

W 1981 roku na podstawie rozprawy "Geotektoniczne kryteria powstania węglowodorów w paleozoicznym profilu obszaru przedsudeckiego", uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1995-2001 pracował na stanowisku profesora AGH.

Był organizatorem i i wykładowcą Studiów Podyplomowych Inżynierii Naftowej.

Autor około 80 publikacji.

Promotor 4 prac doktorskich i 85 prac magisterskich oraz recenzent 8 prac doktorskich i 2 habilitacyjnych.

Członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Stowarzyszenia Naukowego Badania Przemian Środowiska "Geosfera", Towarzystwa Geosynoptyków "Geos", Komisji Nauk Geologicznych PAN.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Zasłużony dla Górnictwa RP, Zasłużony dla Polskiej Geologii, Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/burzewski-waclaw-004025

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 195
  • [Skład Osobowy AGH … 1958/59]. Kraków 1959, s. 91
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 54
  • [Skład Osobowy AGH … 1979/80]. Kraków 1980, s. 44
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 74
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 46, [foto]

Inne

stan na dzień 03.09.2023