Teresa Biegun

Z Historia AGH
Teresa Biegun
Teresa Biegun.jpg
Nazwisko Biegun
Imię / imiona Teresa
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 16 sierpnia 1943
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr Teresa Biegun (1943–)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne

Nota biograficzna

Urodziła się 16 sierpnia 1943 roku w Krakowie.

W 1966 roku ukończyła studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1966-1967 była stażystką w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury im. Stanisława Szadkowskiego w Krakowie.

W 1967 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Powłok Nieorganicznych Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1975 roku na podstawie pracy "Kinetyka i mechanizm siarkowania stopów kobalt-chrom", której promotorem był profesor Stanisław Mrowec, uzyskała doktorat. Następnie została adiunktem.

W ramach pracy naukowej zajmowała się korozją gazową stopów dwu- i trójskładnikowych, powłokami ochronnymi na stopach oporowogrzejnych oraz modyfikowaniem stopów za pomocą pierwiastków ziem rzadkich.

Od 2004 roku na emeryturze.

Autorka ponad 20 publikacji, w tym 1 książki i 1 patentu.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 125, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 59
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 25, [foto]


stan na dzień 14.09.2023