Marek Galanty

Z Historia AGH
Marek Galanty
Nazwisko Galanty
Imię / imiona Marek
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 6 marca 1947
Miejsce urodzenia Ząbkowice Śląskie


Dyscyplina/specjalności metalurgia, przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, inżynieria materiałowa
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Marek Galanty (1947-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, inżynieria materiałowa

Nota biograficzna

Urodził się 6 marca 1947 roku w Ząbkowicach Śląskich.

W 1971 roku ukończył Wydział Metali Nieżelaznych AGH.

W 1971 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Procesów Przeróbki Plastycznej Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

W 1980 roku na podstawie pracy "Badanie wpływu kalibrowania narzędzi i parametrów procesu na przebieg odkształcenia i własności wyrobu przy walcowaniu pielgrzymowym rur na zimno", której promotorem był profesor Jerzy Bazan, uzyskał stopień doktora.

Kierownik i wykonawca prac badawczych.

Związany był z Katedrą Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych WMN.

Autor około 50 publikacji.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce i Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka Honorowa NOT

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/galanty-marek-002921

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 201
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 97
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 92


stan na dzień 14.11.2023