Magdalena Hasik

Z Historia AGH
Magdalena Hasik
Magdalena Hasik.jpg
Nazwisko Hasik
Imię / imiona Magdalena
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 13 stycznia 1960
Miejsce urodzenia Warszawa


Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, chemia, technologia organiczna, chemia polimerów, polimery
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Magdalena Hasik (1960–)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, chemia, technologia organiczna, chemia polimerów, polimery

Nota biograficzna

Urodziła się 13 stycznia 1960 roku w Warszawie.

W 1985 roku ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

W latach 1985-1989 pracowała w Instytucie Technologii Tworzyw Sztucznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

W latach 1989-1993 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Następnie w 1994 roku na podstawie pracy "Polimery przewodzące otrzymywane w układzie polianilina - heteropolikwasy : synteza, właściwości spektroskopowe i katalityczne" uzyskała doktorat.

W 1993 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 2014 roku otrzymała tytuł profesora nauk chemicznych.

Była wykonawcą i kierownikiem krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych, członkiem komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych, członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, członkiem Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne oraz członkiem Rektorskiego Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń, pełniła funkcję przewodniczącej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń WIMiR.

Autorka około 200 publikacji, 10 publikacji w materiałach konferencyjnych oraz 1 patent.

Członek Rady Uczelni AGH na lata 2021-2024.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/hasik-magdalena-002304

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 148-149, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 72, 288

Artykuły

  • Kolczyńska I.: Kim są członkowie Rady Uczelni AGH. Biuletyn AGH 2021, nr 157-158, s. 45, [foto]

Inne

stan na dzień 27.01.2023