Stanisław Blaschke

Z Historia AGH
Stanisław Blaschke
Stanislaw Blaschke.jpg
Nazwisko Blaschke
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Mgr inż.
Data urodzenia 24 lutego 1916
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 20 lipca 1988
Miejsce śmierci Katowice
Dyscyplina/specjalności górnictwo, przeróbka mechaniczna kopalin
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego

Mgr inż. Stanisław Blaschke (1916–1988)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, przeróbka mechaniczna kopalin

Nota biograficzna

Urodził się 24 lutego 1916 roku we Lwowie. Zmarł 20 lipca 1988 roku w Katowicach. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1945 roku ukończył studia na Akademii Górniczej. Już w czasie studiów (w 1939 roku) został powołany na stanowisko zastępcy asystenta w Katedrze Geologii Ogólnej i Paleontologii Wydziału Górniczego. Wybuch wojny przerwał studia i pracę na AG. W lutym 1945 roku wrócił na AG. Pracował na stanowisku młodszego asystenta w Katedrze Geologii Ogólnej i Paleontologii.

W sierpniu 1945 roku ze względów finansowych zrezygnował z pracy na AG i został zatrudniony w kopalni „Marcel” w Radlinie jako kierownik ruchu. W latach 1947-1948 pracował w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego na stanowisku kierownika wydziału przeróbki mechanicznej, a w latach 1948-1950 w Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego Wałbrzych, również na stanowisku kierownika działu przeróbki mechanicznej. W latach 1950-1957 był naczelnikiem wydziału i wicedyrektorem departamentu przeróbki mechanicznej w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki w Katowicach. Był też nauczycielem w gimnazjach górniczych w Rybniku i Sosnowcu oraz w Technikum Górniczym w Dąbrowie Górniczej.

W latach 1952–1957 wykładał w AGH organizację i planowanie w przeróbce mechanicznej, gospodarkę wodną w zakładach przeróbczych oraz wzbogacanie grawitacyjne, najpierw w Katedrze Górnictwa III, a następnie w Katedrze Przeróbki Mechanicznej Kopalin.

W latach 1952-1957 wykładał w Studium Wieczorowym Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Autor książek, artykułów, patentów i ekspertyz.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskiego Przemysłu Węglowego, późniejszego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa PRL, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Złota Odznaka Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego, Srebrna Odznaka Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego, Zasłużony Działacz STIG, Złota Odznaka Honorowa NOT, Srebrna Odznaka Honorowa NOT, Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaka Zasłużony Dla Rozwoju Uczelni (AGH), Złota Odznaka Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Honorowa Szpada Górnicza

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 16-17
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 24-26, [foto]

Artykuły

  • Blaschke B.: Historia rodu Blaschke : mgr inż. Stanisław K. Blaschke. Czasopismo Techniczne KTT. Kwartalnik Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 2015, nr 162-165 (styczeń - grudzień), s. 8-10, [foto]
  • Blaschke S. A.: Stanisław Blaschke 1916-1988. IM Inżynieria Mineralna 2002, nr 1, s. 48-49, [foto]
  • Jaros J.: "Salamandra"- pamięci Kolegów Górników (3). Przegląd Górniczy 1988, T. 44, nr 11–12, s. 30-31
  • Pluta L.: Pierwsza rocznica śmierci mgr. inż. Stanisława Blaschkego. Przegląd Górniczy 1989, t. 45, nr 7-8, s. 30-31, [foto]
  • Stanisław Blaschke 1916-1988. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 1989, T. 5, z. 3, s. 845–851, [foto]