Bogusław Józef Baś

Z Historia AGH
Bogusław Józef Baś
Bogusław Baś.jpg
Nazwisko Baś
Imię / imiona Bogusław Józef
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 22 lutego 1961
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności chemia, nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, analiza chemiczna, elektrochemia, chemia analityczna, urządzenia i czujniki elektrochemiczne
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. inż. Bogusław Józef Baś (1961–)

Dyscyplina/specjalności: chemia, nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, analiza chemiczna, elektrochemia, chemia analityczna, urządzenia i czujniki elektrochemiczne

Nota biograficzna

Urodził się 22 lutego 1961 roku w Krakowie.

W 1980 roku ukończył Liceum Chemiczne w Krakowie.

W 1985 roku ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W latach 1985-1987 był technologiem w UNITRA-TELPOD w Krakowie.

W 1987 roku rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 2000 roku na podstawie pracy "Badania nad przydatnością amalgamatów srebra jako materiału elektrodowego w woltamperometrii śladów metali ciężkich" uzyskał stopień doktora.

W 2011 roku na podstawie rozprawy "Sensory elektrochemiczne z odnawialną elektroda pracującą" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2018 roku uzyskał tytuł profesora.

Był kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej.

W AGH członek Rektorskiej Komisji ds. Polityki Kadrowej, Senatu i Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Chemicznych.

Autor około 500 publikacji i 6 patentów.

Promotor 4 prac doktorskich oraz recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

Członek Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, Komitetu Chemii Analitycznej, Zespołu Elektroanalizy, Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, w latach 1987-1992 był sekretarzem technicznym Komisji Analizy Polarograficznej i Innych Metod Elektrochemicznych PAN.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bas-boguslaw-004181

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 147-148, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 68, 191
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 18, [foto]
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 18, 19, 24, 47-56, [foto]

stan na dzień 12.09.2023