Katarzyna Chruszcz-Lipska

Z Historia AGH
Katarzyna Chruszcz-Lipska
Katarzyna Chruszcz-Lipska.jpg
Nazwisko Chruszcz-Lipska
Imię / imiona Katarzyna
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 30 marca 1975


Dyscyplina/specjalności chemia, nauki chemiczne, fizyka chemiczna, spektroskopia molekularna, ochrona środowiska
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i GazuDr Katarzyna Chruszcz-Lipska (1975-)

Dyscyplina/specjalności: chemia, nauki chemiczne, fizyka chemiczna, spektroskopia molekularna, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodziła się 30 marca 1975 roku.

Ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2005 roku na Wydziale Chemii UJ na podstawie pracy "Badania struktur związków fosfonowych metodami spektroskopii molekularnej" uzyskała stopień doktora.

W latach 2011-2014 była adiunktem w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków UJ, a w latach 2012-2013 kierownikiem Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków UJ.

W 2013 roku rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Naftowej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Autorka ponad 50 publikacji.

Członek Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/chruszcz-lipska-katarzyna-018408

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 283, [foto]

Inne

stan na dzień 22.06.2023