Kazimierz Furmanik

Z Historia AGH
Kazimierz Furmanik
Nazwisko Furmanik
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 26 stycznia 1944
Miejsce urodzenia Paczółtowice


Dyscyplina/specjalności maszyny górnicze, transport kopalniany, maszyny i urządzenia transportowe, budowa i eksploatacja maszyn, transport kopalniany
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof. AGH Kazimierz Furmanik (1944-)

Dyscyplina/specjalności: maszyny górnicze, transport kopalniany, maszyny i urządzenia transportowe, budowa i eksploatacja maszyn, transport kopalniany

Nota biograficzna

Urodził się 26 stycznia 1944 roku w Paczółtowicach.

W 1969 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1969 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Transportu Kopalnianego Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Badanie wpływu wybranych parametrów na przyczepność koła do szyny z uwzględnieniem warunków pracy podziemnych kolejek podwieszanych", której promotorem był profesor Stanisław Pytko, uzyskał stopień doktora.

W 2007 roku na podstawie rozprawy "Drgania wzbudzane tarciem suchym. Teoria, eksperyment, symulacja" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Promotor i recenzent prac doktorskich. Był kierownikiem kilku projektów badawczych.

Autor ponad 200 publikacji i 16 patentów.

Członek Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka "Zasłużony dla Rozwoju Przemysłu Maszyn Górniczych"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/furmanik-kazimierz-002500

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 179
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 64-65, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 95
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 91

stan na dzień 20.03.2023