Aleksander Długosz

Z Historia AGH
Aleksander Długosz
Aleksander Długosz.jpg
Nazwisko Długosz
Imię / imiona Aleksander
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 20 lutego 1930
Miejsce urodzenia Kokuszka
Data śmierci 10 grudnia 2023
Dyscyplina/specjalności metalurgia, materiały węglowe i grafitowe, energochemiczna przeróbka węgla, koksownictwo
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1975-1981)
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19721975
ProrektorAGH19751981
DyrektorInstytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów19841986
DyrektorInstytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów19871990
DziekanWydział Paliw i Energii19961999

Prof. dr hab. inż. Aleksander Długosz (1930-2023)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, materiały węglowe i grafitowe, energochemiczna przeróbka węgla, koksownictwo

Nota biograficzna

Urodził się 20 lutego 1930 roku w Kokuszce, gmina Piwniczna. Zmarł 10 grudnia 2023 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Od 1953 roku pracował w Instytucie Metalurgii w Gliwicach, a od 1955 roku w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

W 1956 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1957 roku podjął pracę jako starszy asystent w Katedrze i Zakładzie Koksownictwa Wydziału Metalurgicznego.

W 1964 roku na podstawie pracy 'Niektóre kryteria oceny stopnia gotowości koksu", napisanej pod kierunkiem profesora Franciszka Byrtusa, uzyskał stopień doktora.

W 1969 roku na podstawie rozprawy "Badanie procesu koksowania za pomocą radioizotopów" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1974 roku był profesorem nadzwyczajnym.

W 1991 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1972-1975 prodziekan Wydziału Metalurgicznego. W latach 1975-1981 Prorektor AGH ds. Nauczania i Wychowania.

W latach 1984-1986, 1987-1990 dyrektor Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH, a w latach 1996-1999 Dziekan Wydziału Paliw i Energii AGH. Kierownik Katedry Technologii Wyrobów Węglowych i Grafitowych w latach 1979-2000.

Autor licznych prac z zakresu koksownictwa, gazownictwa i wyrobów węglowo-grafitowych. Współtwórca kilkudziesięciu projektów badawczych na zlecenie Komitetu Badań Naukowych oraz przemysłu. Współautor 14 patentów.

Promotor 14 przewodów doktorskich, a także około 500 prac magisterskich i inżynierskich.

Członek Komitetu Karbochemii Polskiej Akademii Nauk (w latach 1978-1984), członek Rady Naukowej Zakładu Petro- i Karbochemii PAN, wieloletni przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej Huty im. Lenina, członek Państwowej Rady Gospodarki Eneregtycznej (w latach 1984-1990). Członek Naczelnej Organizacji Technicznej (od 1970 roku), współzałożyciel oraz przewodniczący Polskiego Towarzystwa Grafitowego (w latach 1988-1997).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” oraz inne nagrody państwowe i resortowe.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dlugosz-aleksander-003217

Źródła do biogramu

Książki

  • 25 lat Wydziału Paliw i Energii 1974-1999. Red. G. Ceglarska-Stefańska, J. F. Janik. Kraków [1999?], s. 1, 4, 7
  • Profesor Aleksander Długosz. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 84-85, [foto]
  • Technologia paliw : wyzwania i szanse : praca zbiorowa. Pod red. P. Burmistrza. Kraków 2016, s. 9-14, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 67
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 21

Artykuły

  • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
  • Nowe władze Uczelni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]
  • Olszewska D.: Wydział Energetyki i Paliw. Vivat Akademia : AGH 2018 nr 19 grudzień, s. 26-32, [foto]

Inne