Stanisław Brzychczy

Z Historia AGH
Stanisław Brzychczy
Stanisław Brzychczy.jpg
Nazwisko Brzychczy
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr hab. prof. AGH
Data urodzenia 31 marca 1938
Miejsce urodzenia Chorzów
Data śmierci 7 kwietnia 2019
Dyscyplina/specjalności matematyka, równania różniczkowe
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2005-2008)
Wydział Wydział Matematyki StosowanejFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Matematyki Stosowanej19992002
ProdziekanWydział Matematyki Stosowanej20022005
DziekanWydział Matematyki Stosowanej20052008

Dr hab. prof. AGH Stanisław Brzychczy (1938-2019)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, równania różniczkowe

Nota biograficzna

Urodził się 31 marca 1938 roku w Chorzowie. Zmarł 7 kwietnia 2019 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1961 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński. Na tej samej uczelni w 1964 roku uzyskał doktorat, a w 1996 roku habilitację.

Od 1961 roku pracował jako asystent w Katedrze i Zakładzie Matematyki II Laboratorium Elektrycznego Miernictwa Wielkości Mechanicznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W latach 1974-1979 kierownik Zakładu Modelowania Procesów Technologicznych Instytutu Matematyki AGH.

W latach 1997-2007 kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, a od 2007 kierownik Katedry Równań Różniczkowych Wydziału Matematyki Stosowanej. W latach 1999-2005 prodziekan ds. nauki Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (dwie kadencje), następnie w latach 2005-2008 dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. W latach 1999-2008 jako delegat samodzielnych pracowników nauki był członkiem Senatu AGH.

Opublikował kilkadziesiąt prac w czasopismach naukowych, autor monografii i podręczników akademickich. Ponadto jest autorem twierdzenia o istnieniu rozwiązań układów (stowarzyszonych) równań eliptycznych oraz o zachowaniu asymptotycznym tych rozwiązań.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa matematycznego oraz wielu innych stowarzyszeń.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka "za pracę społeczną dla Miasta Krakowa", wielokrotnie nagradzany Nagrodą Rektora AGH, nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego,

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/brzychczy-stanislaw-003049

Źródła do biogramu

Książki

 • Profesor Stanisław Brzychczy. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 201-202
 • [Skład Osobowy AGH … 1961/62]. Kraków 1964, s. 50
 • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 129
 • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 116, 135
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 41

Artykuły

 • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
 • Dziennik Polski 2019, nr 85 (10 IV 2019), s. 10 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2019, nr 86 (11 IV 2019), s. 11 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2019, nr 85 (10 IV 2019), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 5 [nekr.]
 • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16, III okładki, [foto]
 • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. III okładki, [foto]

Inne