Tadeusz Chrobak

Z Historia AGH
Tadeusz Chrobak
Tadeusz Chrobak.jpg
Nazwisko Chrobak
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 9 marca 1941
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, kartografia komputerowa, systemy informacji geograficznej
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2002–2005)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20022005

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak (1941-)

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, kartografia komputerowa, systemy informacji geograficznej

Nota biograficzna

Urodził się 9 marca 1941 roku w Krakowie.

W 1958 roku ukończył Technikum Geodezyjne w Krakowie, a w 1965 roku studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH.

Po ukończeniu studiów pracował jako wykonawca w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Krakowie, a w latach 1970-1973 jako Naczelny Inżynier.

1 lipca 1973 roku rozpoczął pracę, jako starszy asystent w Zakładzie Geodezji Wyższej Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Uogólniona metoda metryczna badania przekształceń podobnych uzyskanych przy użyciu reprokamer" uzyskał doktorat. Uchwałą Rady Wydziału praca została wyróżniona.

W latach 1978-1988, równolegle z pracą w AGH, był konsultantem naukowym do redakcji i reprodukcji map w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym i Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie.

W latach 1986-1988 był członkiem zespołu redakcyjnego wydanego w 1988 roku "Atlasu Miasta Krakowa".

W okresie 1989-1992 przebywał na kontraktach zagranicznych w Niemczech, Szwecji i Holandii.

W 2000 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego za pracę habilitacyjną wyróżnioną przez Ministra Budownictwa. W latach 2001-2008 był profesorem AGH.

W 2008 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 2002-2005 był prodziekanem ds. Studiów Zaocznych Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W latach 2004-2009 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej.

Jest autorem ponad 130 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą.

Promotor 4 prac doktorskich i kilkunastu magisterskich, z których 6 otrzymało wyróżnienie. Ponadto jest autorem szeregu recenzji do stopni naukowych doktorów, doktorów habilitowanych i tytułów profesorskich oraz recenzji publikacji i projektów badawczych.

Do 2013 roku pracował w AGH.

W latach 1993-1999 był Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. budowy Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej, który uzyskał tytuł Lidera Informatyki 1999 roku miast wojewódzkich Polski.

Jest członkiem Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej przy Głównym Geodecie Kraju, Zgromadzenia Narodowego Kartografów Polskich, Sekcji Kartograficznej Wydziału Geodezji PAN i jej V-ce Przewodniczącym w latach 2010-2015, Komisji Rewizyjnej Klubu Użytkowników Intergraph, Sekcji Kartografów Polskich. W 2016 roku został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

W 2019 roku otrzymał Medal Stowarzyszenia Kartografów Polskich im. Andrzeja Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi (1973), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004) Medal Stowarzyszenia Kartografów Polskich im. Andrzeja Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii (2019)

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/chrobak-tadeusz-001943

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 68, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1973/74]. Kraków 1975, s. 40
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 51

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006.Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

Inne


stan na dzień 28.01.2023