Barbara Jabłońska-Firek

Z Historia AGH
Barbara Jabłońska-Firek
Nazwisko Jabłońska-Firek
Imię / imiona Barbara
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 27 stycznia 1947
Miejsce urodzenia Cieszyn


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa, przedsiębiorstwa i ochrona środowiska, zastosowanie metod matematycznych i technik komputerowych w zarządzaniu
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Barbara Jabłońska-Firek (1947–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa, przedsiębiorstwa i ochrona środowiska, zastosowanie metod matematycznych i technik komputerowych w zarządzaniu

Nota biograficzna

Urodziła się 27 stycznia 1947 roku w Cieszynie.

W 1971 roku ukończyła Wydział Górniczy AGH.

W 1971 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Procesów Produkcyjnych Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Metoda optymalizacji ilościowo-jakościowej struktury wydobycia węgli kamiennych" obronionej w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń WG.

W 1993 roku została doktorem habilitowanym.

W 1997 roku została profesorem nadzwyczajnym AGH.

Autorka kilikudziesięciu publikacji w tym kilku książek. Promotor prac doktorskich.

Przed odejściem z AGH pracowała w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle WGiG.

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH.

W 2008 roku przeszła do szkolnictwa prywatnego.

Członkini Komitetu Górnictwa PAN — sekretarz Sekcji Ekonomiki i Organizacji.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda im. H. Czeczota, Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jablonska-firek-barbara-001750

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 149
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 235-236
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 57
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 114, 129, 134, 196
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 120

Artykuły

Inne


stan na dzień 25.01.2023